2014/080 Sirküler (18.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2014/080

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Antalya İhracatçılar Birliği 2013 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen tarihlerde belirtilen gündem ile gerçekleştirilecektir. Bu itibarla, Antalya Muratpaşa II. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 16/04/2014 tarih ve 2014/113sayılı kararına istinaden Antalya İhracatçılar Birliği 2013 yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu'na ilişkin kesinleşmiş Hazirun Listesi Genel Sekreterlik Merkezinde ve web sitemizde (www.aib.gov.tr) yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede, genel kurul toplantısına giriş için kayıtlar saat 12:00 itibariyle başlayacak olup, kesinleşmiş listede isimleri bulunan üyeler seçim günü nüfus cüzdanı, pasaport ya da sürücü kimliklerini göstermek suretiyle oylarını kullanabilecektir.

Sayın üyelerimizin "Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik”e istinaden hazırlanan ve ekte yer alan esaslar çerçevesinde belirtilen gün ve saatlerde toplantılarda hazır bulunmalarını önemle rica ederim.Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

G Ü N D E M

1) Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

2) Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçilmesi,

3) Yönetim Kurulu 2013 Yılı Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,

4) Giriş, Yıllık, Nispi Ödeme ve Ek Nispi Ödeme Miktar ve Oranlarının Tespit Edilmesi,

5) 2013 Yılı Bilanço Hesaplarının Görüşülmesi,

6) 2013 Yılı Gelir- Gider Hesaplarının Görüşülmesi,

7) 2013 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,

8) Yönetim Kurulu'nun İbrası,

9) Denetim Kurulu'nun İbrası,

10) 2014 Yılı Bütçe ve İş Programlarının Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması,

11) Narenciye Tanıtım Grubu 2013 Yılı Faaliyet Raporu, 2013 Yılı Gelir - Gider Hesapları ve 2014 Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve İbrası

12) Antalya İhracatçılar Birliği'nin İsminin Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Olarak Değiştirilmesi Hususunun Görüşülmesi ve Oylanması

13) Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Birliği TİM Genel Kurulunda Temsil Edecek Olan Delegelerin ve Yedeklerinin Seçilmesi

14) DileklerİHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI

I. TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ

I. TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK

II. TOPLANTININ TARİHİ VE SAATİ

Antalya İhracatçılar Birliği

24 Nisan 2014 Perşembe

Saat: 14.00

25 Nisan 2014 Cuma

Saat: 14.00

TOPLANTININ YERİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Adres: Aspendos Bulvarı No:163 (Kat:4 Toplantı Salonu)

Pk: 07200 Muratpaşa/ANTALYA

Telefon:0-242-311 80 00 Faks: 0-242-311 79 00

Antalya İhracatçılar Birliği 2013 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında Oy Kullanma işlemi saat 17:30'da sona erecektir.24-25 NİSAN 2014 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ESASLAR

Toplantının açılması, toplantı nisabı ve divan heyeti

1. Genel Kurul toplantısı için Hazirun cetveli saat 12.00'da imzaya açılacak olup, Genel Kurul toplantısı 14.00-17.30 arasında gerçekleştirilecektir.

2. Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ibraz ederek hazirun cetvelini imzalayacak ve toplantıya giriş ile seçimli genel kurullarda oy kullanma kartlarını alarak toplantı salonuna gireceklerdir. Hazirun cetvelinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.

3. Hazirun cetveli ilan edilen oy verme süresinin bitimine kadar açık tutulacaktır(Oy Kullanma işlemi saat 17:30'da sona erecektir.). Böylece, oy verme işlemi başladıktan sonra salona gelen üyeler de, hazirun cetvelini imzaladıktan sonra oy kullanabilecektir.

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve TİM Delege Seçimleri

4. Yönetim kurulu, genel kurul tarafından 4 (dört) yıl için liste halinde seçilen bir başkan ile 10 (on) asil ve 10 (on) yedek üyeden oluşacaktır.

5. Birliklerin faaliyetlerini ve hesaplarını denetlemek amacıyla denetim kuruluna, genel kurul tarafından genel kurula iştirak hakkını haiz üyeler arasından dört yıl süre için 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye seçilir.

6. Genel kurullarda, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler arasından, 5 asil ve 5 yedek TİM delegesi seçilecektir.

Pusulalar, aday listeleri ve oy verme işlemi

7. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri, aynı oy pusulası kullanılarak gerçekleştirilecektir.

8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oy pusulası ile TİM delegeleri oy pusulası aynı zarfa konularak sandığa atılacaktır.

9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimi ile TİM delegeleri seçimi için tek oy kullanma kartı kullanılacaktır.

Seçimin sonuçlandırılması

10. Oy verme işlemi 17:30'da sona erdirilecektir.

11. Seçim sandık kurulunca verilen mühürlü zarftan başka zarfa konulmuş pusulalar geçersiz sayılacaktır.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.