2014/087 Sirküler (29.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2014 / 087

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 28/04/2014 tarihli yazıda (Ek:1) özetle; "Bakanlıklarınca DİR kapsamında kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına karşılık buğday ithalatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgelerine (DİİB) "DİR çerçevesinde yem hammaddesi olarak ithal edilecek buğdayın, TS 2974 çerçevesinde düşük vasıflı ekmeklik buğday vasfında olması gerekmektedir.” özel şartı eklenecek ve bu özel şartı içeren DİİB'ler kapsamında buğday ithalatında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkili laboratuarlarınca (Ek:2) düzenlenecek olan analiz sonuç raporlarının belge kapatma esnasında ilgili İhracatçı Birliğine ve ithalat esnasında Gümrük İdaresine ibraz edilmek üzere 3 nüsha halinde düzenlenerek ithalatçıya teslim edilecektir.


Diğer taraftan, kanatlı eti, balık, yumurta ve hayvan yemi ihracatına karşılık buğday ithalatı öngören DİİB'ler kapsamında ilgili Genel Sekreterliğince TMO'ya gönderilecek buğday hak ediş yazılarında, hak edişe konu olan buğdayın TS 2974:2009 standardında belirlenen "Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday” sınıfında olması belirtilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter
 

Ekler:

1) İhracat Genel Müdürlüğü yazısı (2 sayfa)

2) Laboratuvar Listesi


Ekler:
EK1.pdf

EK2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.