2014/089 Sirküler (30.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER (2014/089)

Sayın Üyemiz,

1. Türkiye - İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirvesi

2. Türkiye - Karadağ Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi

3. İran Dış Ticaret Mevzuatı

4. ABD / Anti-Damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

Konularını içeren duyurumuz ektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


TÜRKİYE - İTALYA HÜKÜMETLERARASI ÜÇÜNCÜ ZİRVESİ

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye - İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirvesi'nin ilgili Bakanlarımızın katılımlarıyla, Sayın Başbakanımız ve İtalya Başbakanı eşbaşkanlıklarında Ankara'da yapılmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, söz konusu ülke pazarında karşılaştığınız sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinizin en geç 29 Nisan Salı 2014 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz (arge@aib.gov.tr) adresine göndermeniz gerekmektedir.(3198)

TÜRKİYE - KARADAĞ EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) organizasyonunda 19 Mayıs 2014 tarihinde Podgorica'da "Türkiye Karadağ Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi" başlıklı konferans düzenlenecek olduğu ve bahse konu konferansa Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Sayın İbrahim ŞENEL'in iştirak edeceği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, söz konusu ülke pazarında karşılaştığınız sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinizin en geç 29 Nisan Salı 2014 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz (arge@aib.gov.tr) adresine göndermeniz gerekmektedir.(3204)

İRAN DIŞ TİCARET MEVZUATI

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İran'ın 2014 yılı ithalat vergisi oranları ve dış ticaret mevzuatına İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Ticaretin Geliştirilmesi Kurumu'nun aşağıda yer alan internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmektedir.(3205)

İnternet adresi : http://eng.tpo.ir/index.aspx?siteid=5&pageid=1933

ABD / ANTİ-DAMPİNG NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika ve Vietnam menşeli "İçten Metal Yaylı Şilteler" (7320.20, 7320.90, 7326.20, 9404.10 ve 9404.29 GTİP'li) ithalatına yönelik 11 Aralık 2008 ve 19 Şubat 2009 tarihlerinden bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemlerine ilişkin 1 Kasım 2013 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlandığı, mezkur soruşturmaya dair kararın ABD Resmi Gazetesi bildiriminde yayımlandığı, bahse konu önlemin anılan ülkeler için %116,31 - %234,51 oranlarında olmak üzere devamına karar verildiği, bu minvalde, mezkur ürünün ABD'ye ihracatında mevcut rekabet avantajının devam edeceğinin mütalaa edildiği bildirilmektedir.(3191)


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.