2014/103 Sirküler (23.05.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2014 /103

 

Sayın Üyemiz,

1. Çin Halk Cumhuriyeti'ne Kiraz İhracatı

2. BM/AEK Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NE KİRAZ İHRACATI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısına atfen Ekonomi Bakanlığından alınan 21/05/2014 tarihli yazıda, ülkemiz menşeli kirazların Çin Halk Cumhuriyeti'ne (ÇHC) ihracatının mümkün olabilmesi için yürütülen faaliyetler kapsamında ÇHC Kalite Denetimi, Kontrol ve İdaresi (AQSIQ) yetkililerinden oluşan bir heyetin kiraz üretim alanları ve paketleme tesislerini yerinde incelemek amacıyla 22-26 Haziran 2014 tarihleri arasında ekli program çerçevesinde ülkemizi ziyaret etme talepleri olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, AQSIQ tarafından ülkemizden ÇHC'ye kiraz ihraç etmek isteyen firmaların listesinin talep edildiği ve söz konusu listenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ÇHC makamlarına iletileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve ÇHC'ye kiraz ihraç etmek isteyen firmaların taleplerini aşağıda yer alan formu doldurarak ilgili Bakanlığa iletilmek üzere en geç 6 Haziran 2014 tarihine kadar (e-mail: tosunn@aib.gov.tr, Faks:02423117900) Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.

(3770)

Ek-1 Program

ÇHC'YE KİRAZ İHRACATI YAPMA TALEP FORMU

Listeye girmeyi TALEP EDİYORUZ ( )

Firma Unvanı:

Yetkili kişi adı-soyadı

Yetkili kişi Telefonu

Kaşe/İmza

2. BM/AEK KURU VE KURUTULMUŞ UZMANLAR GRUBU TOPLANTISI

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/05/2014 tarihli yazıda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Tarımsal Kalite Standartları 61. Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu toplantısının 16-19 Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirileceği ve sözkonusu toplantıda ülkemizin raportörlüğünü yürüttüğü kuru kayısı, kuru incir ile kuru üzüm ürünlerinin ticari kalite standartlarına ilişkin daha önce 69. Ticaret Komitesi Çalışma Grubu toplantısı kapsamında detaylı olarak hazırlanarak Sekretaryaya iletilen ülkemiz görüş ve tekliflerinin gündeme alınacağı,

Bu kapsamda, BM/AEK kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ticari kalite standartları ile kuru ananas ticari kalite standardı ve kuru ve kurutulmuş ürünlerin ticari kalite denetimlerinde numune alma planının geliştirilmesine yönelik çalışma için varsa ilave görüş ve değerlendirmelerin iletilmesine ihtiyaç duyulduğu,

Ayrıca BM/AEK Kabuklu Ceviz standardı dikkate alınarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından hazırlanan revize "Kabuklu Ceviz Broşürü”ne ilişkin ülkemiz görüş ve değerlendirmelerinin Sekretaryaya iletilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, sözkonusu BM/AEK Ticari Kalite Standartları, Ticari Kalite Denetimleri Numune Alma Planının Geliştirilmesine Yönelik Çalışma ve Kabuklu Ceviz Standartlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere konu ile ilgili olabilecek görüş ve değerlendirmelerinizin bir nüshası ekte yer alan görüş bildirim formunda belirtilerek en geç 27 Mayıs 2014 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir. (3688)

Ek-2 Görüş Formu

Ek-3 Ticari Kalite Standartları

Ek-4 Ticari Kalite Denetimlerinde Numune Alma Planının Geliştirilmesine Yönelik Çalışma

Ek-5 Kabuklu Ceviz Broşürü ve İlgili DokümanlarEkler:
Ek 1 program.pdf

Ek 2.doc

EK 3-a_DriedApricots_Turkey.pdf

EK 3-b _DriedPineapples_SouthAfrica.pdf

EK 3-c_DriedGrapes_Turkey.pdf

EK 3-d DriedFigs_Turkey.pdf

EK 3.Revised-ExplanatoryBrochureInshellWalnuts.docx

EK 4_SamplingPlan_INC-Germany.pdf

EK 5-a .InshellWalnuts_Brochure_2013 version.pdf

EK 5-b_InshellWalnutBrochure.pdf

EK 5-c.Photos_InshellWalnutsBrochure.pptx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.