2014/104 Sirküler (24.05.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2014/104

 

Sayın Üyemiz,

1. Büyük Bölge İş Günleri Fırsatı

2. KOSGEB KOBİ Girişimcilik Ödülleri

3. Kamerun II. Dönem KEK Toplantısı

4. Avusturya VIII. Dönem KEK Toplantısı

5. Türkiye - Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı

6. Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Toplantısı

7. EXIMBANK Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler

Konularını içeren duyurumuz ektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

BÜYÜK BÖLGE İŞ GÜNLERİ FIRSATI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden iletilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 18-19 Haziran 2014 tarihlerinde Lüksemburg'da KOBİ'ler odaklı ‘'Büyük Bölge İş Günleri b2b Fuarı'' düzenleneceği ve söz konusu fuarın Lüksemburg ile komşuları Fransa, Almanya ve Belçika'nın sınırdaş bölgelerinin oluşturduğu büyük bölge ile iş ilişkileri kurmak isteyebilecek Türk şirketlerinin katılabilecekleri belirtilmektedir.

Söz konusu fuara ülkemizden bu yıl Gebze Ticaret Odası'nın katılacağı, ayrıca 18-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Lüksemburg'a ziyaret edecek olan KOSGEB heyetinin de 18 Haziran 2014 tarihinde fuarı ziyaret edeceği bildirilmektedir. Bahse konu fuara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.gr-businessdays.com adresinden ulaşılabilmektedir. (3684)

KOSGEB KOBİ GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Başkanlıkları tarafından 2012 yılında başlatılan "KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri" uygulamasının 2014 yılında da devam edeceği, 2014 yılı KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri'ne KOSGEB Veri Tabanında bulunan işletmelerin başvuru yapabilecekleri bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgiye http://www.turkiyegirisimcileri.org adresinden ulaşılabilmektedir. (3687)

KAMERUN II. DÖNEM KEK TOPLANTISI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, eşbaşkanlığı'nı Başbakan Yardımcısı Sayın Emrullah İŞLER'in yapacağı Türkiye-Kamerun

Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı'nın 12-13 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın söz konusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form aracılığı ile en geç 29 Mayıs 2014 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (E-posta: arge@aib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (3693)

AVUSTURYA VIII. DÖNEM KEK TOPLANTISI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye-Avusturya VIII. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın 27 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın söz konusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form aracılığı ile en geç 28 Mayıs 2014 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (E-posta: arge@aib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (3733)

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN GÜMRÜK İDARESİ BAŞKANLARI TOPLANTISI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan tarihli yazıda, Türkiye ve Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Başkanları 2. Toplantısı'nın 25 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirildiği ve anılan toplantıda imzalanan protokolde aşağıdaki hususlara yer verildiği; ayrıca, Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta aşağıda belirtilen konulara azami hassasiyet gösterilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar

- Suudi tarafınca, Türkiye'den yapılan ithalatta, özellikle doğrudan ihracatçı tarafından değil de ithalat/ihracat ofislerince düzenlenen faturalar söz konusu olduğunda karşılaşılan düşük kıymetlendirme hususu gündeme getirilmiştir. Ayrıca yürürlükteki gümrük mevzuatı uyarınca ithalatçısının ithal edilen eşyaya ilişkin bedelin hangi yollardan ödeneceğini beyan etmesi ve gümrüğe bu ödemenin yapıldığına ilişkin belgeli kanıt sunması gerektiği belirtilmiştir. Türk tarafı, Suudi Gümrüklerine düşük veya yanlış kıymet beyanını önlemek için Türk ihracatçılarını uyarma konusunda mutabık kalmış ve bu alanda işbirliğine hazır olduğunu beyan etmiştir.

- Suudi tarafınca, Türk kamyonlarının Suudi Arabistan'a paletsiz yük taşıdığı belirtilmiştir. Türk tarafınca, Suudi Gümrüklerindeki gümrük kontrollerinin hızlandırılması için palet kullanımı konusunda özel sektörün bilgilendirileceği ifade edilmiştir.

- Suudi tarafınca, bazı ithal eşyaların menşe işareti taşımadığı ya da çift menşe işareti taşıdığı belirtilmiştir. Türk tarafınca, Suudi Gümrüklerindeki gümrük kontrollerinde sorunlarla karşılaşılmaması için özel sektörün bilgilendirileceği ifade edilmiştir.

- Suudi tarafınca, Türkiye'de üretilen ve ithal edilen bazı ürünlerin daha sonra yapılan kontrollerde uluslararası markaların taklitleri olduğunun ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Taraflar, Türk özel sektörünün bu alanda Suudi Gümrüklerince uygulanan formalitelere ilişkin Türk tarafınca bilgilendirilmesi hususunda anlaşmışlardır. (3760)

KIRGIZİSTAN YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek ATAMBAYEV'in 3 Haziran 2014 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceği ve bu ziyaret sırasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) 3. Dönem Toplantısı'nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın söz konusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form aracılığı ile en geç 28 Mayıs 2014 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (E-posta: arge@aib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (3784)

EXIMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Türk Eximbanktan alınan yazıda, "Reeskont Kredisi Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler” yapıldığı bildirilmekte olup, ilgili düzenlemelere http://www.eximbank.gov.tr/TR,1342/reeskont-kredisi-uygulama-esaslarina-iliskin-duzenlemel-.html adresinden ulaşılabilmektedir. (3764)


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.