2014/120 Sirküler (17.06.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2014/120

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, ulusal tarife mevzuatımıza esas alınan Armonize Sistem Nomanklatürünün, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) tarafından hazırlanmakta olduğu ve beş yılda bir güncellendiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yazısına atıfla, Armonize Sistem Nomanklatürü'nün tüm taraf devletler açısından geçerli olacak 2017 versiyonunu şekillendirecek çalışmalara başlanıldığı; anılan çalışmalarda, ülkemiz tarafından gerek eşya için müstakil kod talep etme, gerekse eşyanın sınıflandırılmasında uluslararası düzeyde yeknesaklık sağlayacak şekilde armonize sistem izahnamesine yeni açıklama notları eklenmesini önerme konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığının imkanlarının bulunduğunun belirtildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere,

· ithalatçı ülke nezdinde eşyanın AS Nomanklatürü'ne göre (GTİP numarasının ilk 6 hanesini oluşturan uluslararası kod) sınıflandırılması anlamında yaşanan sorunlara ve

· DGÖ nezdinde yürütülecek çalışmalarda gündeme getirilmesinde yarar görülen diğer hususlara

ilişkin görüş ve önerilerin 19 Haziran 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (e-pota: tosunn@aib.gov.tr; faks: 3117900) gönderilmesini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

EK:Görüş Formu


-GÖRÜŞ VE ÖNERİ FORMU-

Formu yanıtlayan

Firma Unvanı

Adı soyadı

Telefon:

Görüş ve Önerileriniz

İthalatçı ülke nezdinde eşyanın AS Nomanklatürü'ne göre (GTİP numarasının ilk 6 hanesini oluşturan uluslararası kod) sınıflandırılması anlamında yaşanan sorunları ve çözüm önerileriniz:

DGÖ nezdinde yürütülecek çalışmalarda gündeme getirilmesinde yarar görülen diğer hususlara ilişkin görüşleriniz:


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.