2014/130 Sirküler (26.06.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2014/130

Sayın Üyemiz,

1. Helal Kesim sertifikası

2. Güney Kore'ye Organik Tarım Ürünü İhracatı

3. Irak'ta Yaşanan Son Gelişmeler

4. 116. Canton Fuarı

5. BAE/ Su İhracatı Sorunu

6. Fransa'da Ortak Yatırım Teklifi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. HELAL KESİM SERTİFİKASI

Riyad Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan ve Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirilen et ve kanatlı eti ürünleri ithalat işlemlerine ilişkin yazıda; bir ihracatçı firmamızın söz konusu ülkeye ihraç ettiği tavuk etlerinin, anılan ürünlerin Helal Kesim Sertifikası eşliğinde sevk edilmemesi nedeniyle adı geçen ülke makamları tarafından gümrük kapılarında bekletildiğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla; sorunun olumlu bir şekilde çözüldüğü belirtilmekle birlikte, izleyen süreçte ihracatçı firmalarımızın Suudi Arabistan'a gerçekleştirecekleri et ve kanatlı ürünleri ihracatında, örneği ekte yer almakta olan Helal Kesim Sertifikasını, ülkemizde bu konuda yetkili kurum olan Türk Standartları Enstitüsü'nden kesinlikle temin etmeleri gerektiği belirtilmektedir.(4488)

Ek-1: Helal Kesim Sertifikası Sureti

2. GÜNEY KORE'YE ORGANİK TARIM ÜRÜNÜ İHRACATI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Seul Ticaret Müşavirliğinden Güney Kore'nin organik tarım ürünleri ithalatı hakkında gönderilen yazıda bahsi geçen Güney Kore Tarım Bakanlığının bir duyurusuna atfen, 1 Ocak 2014 tarihinden bu yana yürürlükte olan Kore organik ürün belgelendirme sisteminin daha sıhhatli bir şekilde işlemesi maksadıyla uygulanan geçiş sürecinin 30 Haziran 2014 tarihinde sona ereceği ifade edilerek, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Güney Kore'ye ihracatı gerçekleştirilecek olan işlenmiş organik gıdaların Kore mevzuatına veya Kore ile karşılıklı tanıma düzenlemesi yapılmış olan ülkelerin mevzuatına göre belgelendirilmesi gerektiği kaydedilmektedir.

Anılan yazıda devamla, keyfiyete dair detaylı bilgiye http://www.naqs.go.kr/english/index.jsp internet adresinden ulaşılabileceği bilgisi verilmektedir. (4472)

3. IRAK'TA YAŞANAN SON GELİŞMELER

DEİK tarafından Birliğimize iletilen yazıda Irak'ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle aşağıda verilen ve güvenlikli olmayan bölgelerde Irak'taki işleri münasebetiyle bulunan firmalarımızın, temsilcilerini ve yanlarında çalışan işçilerini tahliye etmekte oldukları belirtilmektedir.

Bu çerçevede mensupları ile işçilerinin herhangi bir mağduriyete uğramamaları için önceden tedbir alabilmek amacıyla belirtilen bölgelerde halen bulunmakta olan firma temsilcileri ve işçilerine ait aşağıda verilen bilgilerin Dışişleri Bakanlığımıza iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

1.Musul, Kerkük, Selahaddin, Diyala, Anbar, Bağdat ve Basra'da, taahhüt işleri veya ticaret amacıyla halen bulunmakta olan firmalarımızın temsilcileri ve yanlarında çalıştırdıkları işçilere ait bilgiler (sayıları, isimleri, bulundukları yerler),

2. Bu bölgelerde olan firmalarımızın herhangi bir tahliye planı olup olmadığı, tahliye konusunda yaşanan zorluklar,

3.Bu bölgelerde kalmayı planlayanların isimleri, kalacakları adresler,

İlgili firmalarımızın yukarıdaki bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (Faks: 0312 218 22 09, email: sehla.hasan@tobb.org.tr iletmeleri gerektiği belirtilmektedir. (4400)

4. 116. CANTON FUARI

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) alınan bir yazıda; ülkemiz ihracatının arttırılması amacı ile uluslararası organizasyonların taşıdığı önem dikkate alınarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guangzhou kentinde her yıl iki defa düzenlenen Canton Çin İthalat ve İhracat Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun 2014 yılında İTO tarafından gerçekleştirildiği,

116. Canton Fuarının 3. Faz, 31 Ekim — 4 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirileceği, fuar alanının B binasında 10.2 nolu salonunda gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren uluslar arası firmaların yer alacağı,

116. Canton fuarınd uluslar arası sektör katılımcılarının, gıda ve içecek sektöründe katılım sağlayan Çin'li Firmalar ile aynı binada karşılıklı salonlarda yer almasının sektördeki firmalara önemli fırsatlar getireceği,

Gıda ve içecek sektörü için m2 katılım bedelinin 850 ABD doları olduğu,

Canton Fuarı 3. Faz katılım bedeline A'dan Z'ye tüm ana hizmetler (Stand inşaatı, temel dekorasyon malzemeleri, nakliye ve gümrükleme organizasyonu, ürünlerin sigortalanması, Fuar katalogunda ve internette firma bilgilerinin yer alması, Odamızca hazırlanacak katalogda firma bilgilerinin yer alması, fuar esnasında iletişim ve ikram hizmetlerinden faydalanma imkanı vb.) dahil olduğu,

Bu çerçevede, 116. Canton Fuarına katılımı hakkındaki görüş ve önerilerin 11 Temmuz 2014 Cuma gününe kadar İTO'ya bildirilmesi gerektiği belirtilmektedir. (4458)

Ek-2: Katılım sözleşmesi

5. BAE/ SU İHRACATI SORUNU

Sağlık Bakanlığının yazısına atfen, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Dubai Ticaret Ataşeliğinden ve Mar Tüketim Maddeleri İthalat İhracat San ve Tic. A.Ş.'den alınan yazılara istinaden firmalarımızın Körfez ülkelerine ve özellikle Dubai'ye gerçekleştirecekleri su ihracatında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi makamları tarafından talep edilen standartları düzenleyen mevzuattan kaynaklanan bir takım engellerle karşılaştıkları;

Dubai Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıda, Dubai belediyesi gümrük yetkililerince sertifika eksiklikleri gerekçe gösterilerek ülkemizden Dubai'ye yapılan su ihracatının engellendiğine dair şikayetler üzerine Dubai Belediyesi Gıda Departmanı yetkilisi ile yapılan toplantıda, sertifika sorunuyla ilgili alınan kararların BAE'ye su ihracatımızın sekteye uğramaması açısından önem arz ettiğinin vurgulandığının ifade edildiği, bu çerçevede, söz konusu su ihracat izinlerinde düzenlenecek sağlık sertifikalarının firmalarca talep edilmesi halinde İngilizce düzenlenmesi hususunda Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 81 il valiliğine talimat gönderildiği belirtilmektedir. (4453)

6. FRANSA'DA ORTAK YATIRIM TEKLİFİ

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; Strazburg Ticaret Ataşeliğinden Meclislerine iletilen yazıda; Fransa'nın Franche-Comté bölgesi, Luxeuil iline yakın Lure kasabasında üst kalite örme hazır giyim imalatı ile iştigal etmekte olan ve tanınmış firmalara üretim yapan "World Tricot Créations” tesisinin finansman ihtiyacı nedeniyle kamu ve özel sektörden ortak aradığını ve Türkiye'den bir ortağın ilgilenmesini arzu ettikleri ifade edilmiştir.

Aynı yazıda, Luxeuil Belediye Başkanı ve Senatör adayı Michel Raison ile yapılan görüşmede, potansiyel işbirliği alanlarının, termal turizm, örme giyim ve mobilya sektörleri olduğuna dair görüş birliğine varıldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Franche-Comté bölgesi belediye yönetimlerinin kalkınma projelerinin tanıtımından sorumlu "Imagine Network” firması yetkilileri Jean-François Chanot ve Suzan Yılmaz ile "World Tricot Créations” firmasının sahibi Carmen Collé'nin örme giyim sektöründeki firmalarımız ile buluşturulmasının faydalı olacağı görüşü bildirilmektedir.

Örme giyim sektörü yanı sıra termal turizm sektöründe de işbirliği fırsatlarının da bu vesileyle ele alınabileceği belirtilmektedir. (4461)Ekler:
2014-130.doc

Ek-1.pdf

ek-2.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.