2014/128 Sirküler (26.06.2014)


ÖNEMLİ - SÜRELİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2014 / 128

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/06/2014 tarihli ve "Dahilde İşleme Rejimi Kararı” hakkındaki duyuru aşağıda sunulmuştur.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

"18/4/2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar' ile Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)/Dahilde İşleme İzni (Dİİ) kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir) ay ya da 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezasının tahsili kaydıyla bu işlemlerin belge/izin kapsamında değerlendirilmesi mümkün kılınmıştır.

Ayrıca, mezkur Karar ile Dahilde İşleme Rejimi Kararına ilave edilen geçici 18 inci madde çerçevesinde; bu Karar'ın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş, belge süresi sona ermiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİİB'nin de bu uygulamadan yararlanabilmesini teminen; söz konusu belgelere, 18/4/2014 tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde (18/7/2014 tarihine kadar) elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı'na müracaat edilmesi kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihe kadar süre verilmesi ve bu sürenin bitimini takiben 1 (bir) ay ve 2 (iki) aylık süreler içerisinde Dahilde İşleme Rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen eşyaya ilişkin bu rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, söz konusu eşyanın ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan usulsüzlük cezasının tahsili kaydıyla, bu işlemlerin belge/izin kapsamında değerlendirilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede, DİR Kararı ile getirilen bu imkandan faydalanılabilmesi için 18/7/2014 tarihine kadar başvuru yapılması hususu önemle duyurulur.”


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.