2014/133 Sirküler (01.07.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014-133

Sayın Üyemiz,

1. Küba Yabancı Yatırım Mevzuatı

2. AB / Anti Damping Soruşturması Rekabet Avantajı

Konularını içeren duyurumuz ektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


KÜBA YABANCI YATIRIM MEVZUATI

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımlar Bakanlığı'ndan (MINCEX) alınan ve Küba Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak 28 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni yabancı yatırım mevzuatının ve sağlayacağı avantajların "Mariel Özel Kalkınma Bölgesi”ne matuf mevzuat bağlamında sağlanan kolaylıklar ile beraber telakki edilmesinin yerinde olacağı, söz konusu yeni mevzuatın, gelir, istihdam vergilerinde önemli avantajlar getirdiği, mezkur düzenlemede zikredilen öncelikli sektörlerin ise,

 • Tarım ve ormancılık (tütün hariç olmak üzere)
 • Gıda (ıstakoz hariç olmak üzere)
 • Şeker (mevcut tesislerin modernizasyonuna matuf projeler)
 • Tüm sanayi yatırımlarının prensip olarak öncelikli değerlendirileceği, yapısal değişime hizmet edecek
 • olanların (kimya, demir-çelik ve elektronik) ayrıca destekleneceği
 • Turizm (yeni otel ve golf tesisi yatırımı)
 • Taşımacılık ve lojistik
 • Sağlık-sağlık turizmi (DTÖ Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması mod-2 ile uyumlu olarak)
 • Müteahhitlik ve inşaat
 • Enerji ve madencilik
 • Toptancılık-mağazacılık ve perakendecilik alanlarının modernizasyonuna yönelik yatırımlar
 • Eczacılık ürünleri ve biyoteknoloji (Küba'nın güçlü olduğu bu alanda üretim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği)

olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Küba'da yeni yabancı mevzuatının uygulanmasına yönelik 5 adet Kararnamenin yürürlüğe konulacağı, bunların, MINCEX'e sunulacak projelerin değerlendirilmesi ve fizibilitesi ile istihdama matuf yeni düzenlemeleri, Merkez Bankası'nın banka hesapları ve yurtdışı para transferleri ile ilgili yeni uygulamalarını içerdiği,

Küba'da uygulanacak yeni mevzuat çerçevesinde yabancı sermayeli firmaların oluşumu, yetkilendirilmeleri ve işe başlamaları sürecinin kolaylaştırıldığı, bu çerçevede, "en geç 60 gün içerisinde” faaliyete geçişin öngörüldüğü, yüzde yüz yabancı sermayeli firma oluşumuna olanak tanındığı, firma türüne göre hangi vergi avantajlarından yararlanılacağı hususunun yatırım kanununda detaylıca düzenlendiği, muhtemel ihtilaflar olması ve ülke içi mekanizmalardan sonuç elde edilememesi halinde firmalara uluslararası tahkime gitme hakkı tanındığı belirtilmektedir. (4531)

EK : Küba Yeni Yabancı Yatırım Mevzuatı (30 Sayfa)

AB / ANTİ DAMPİNG SORUŞTURMASI REKABET AVANTAJI

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHÇ) ve Tayvan menşeli "Soğuk Haddelenmiş Paslanmaz Çelikten Mamul" (7219.31.00, 7219.32.10, 7219.32.90, 7219.33.10, 7219.33.90, 7219.34.10, 7219.34.90, 7219.35.10, 7219.35.90, 7220.20.21, 7220.20.29, 7220.20.41, 7220.20.49, 7220.20.81 ve 7220.20.89 GTİP'li) ithalatına karşı bir anti - damping soruşturması başlatılmış olduğu, konuya ilişkin 26 Haziran 2014 tarih ve C 196/9 sayılı AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html internet adresinden ulaşılabileceği, mezkur soruşturma kapsamında AB tarafından anılan ülkelere karşı herhangi bir anti-damping önlemi alınmasına hükmedilmesi halinde bu durumun ülkemizin bahse konu üründe AB'ye ihracatında ÇHÇ ve Tayvan menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edildiği bildirilmektedir. (4547)


Ekler:
Kuba Yeni Yabanci Yatirim Mevzuati.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.