2014/135 Sirküler (02.07.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 - 135

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Avrupa Birliği'nin (AB) üçüncü ülkelerden organik ürün ithalatına ilişkin kurallarının 8 Kasım 2008 tarihli ve 1235/2008 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde belirlendiğinden bahisle, anılan yönetmeliğin Ek-3'ünde mevzuat bakımından eşdeğer kabul edilen ülkelerin listesinin Ek-4'ünde ise üçüncü ülkelerde denetim yapmaya ve denklik sertifikası vermeye yetkili kontrol kuruluşlarının listesinin yer aldığı,

Bu defa; 16 Haziran 2014 tarihli 644/2014 sayılı Uygulama Yönetmeliği ile anılan yönetmelikte birtakım değişiklikler yapıldığı; söz konusu Ek'lere, ülkemizden AB'ye organik ürün ihracatı yapacak firmalara denklik sertifikası verebilecek yeni kontrol kuruluşları ve halihazırda söz konusu yetkiye haiz bazı kuruluşlar için ise kontrol yapabilecekleri yeni ürün kategorilerinin eklendiği bildirilmekte olup ilgili uygulama yönetmeliğine http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:177:FULL&from=EN adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.