2014/138 Sirküler (07.07.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
ÖZEL SİRKÜLER NO: 2014 / 138

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 04/07/2014 tarih ve 120005086 sayılı yazıda; son dönemde Irak'ta yaşanan olaylar nedeniyle, bu ülkeye ihracat yapan firmaların Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinde sorunlar yaşadığı/yaşayacağı; bu nedenle, bu sorunların giderilmesini/önlenmesini teminen Ekonomi Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat kapsamında tedbirler alınmasının firmalar tarafından talep edildiğinin müşahede olunduğu ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, 20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Tebliğinin 25 inci maddesi ile 05/12/2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin 17 inci maddesinde mücbir sebep ve fevkalade hallerin düzenlenmektedir.

Bu bağlamda, Irak'a ihracat yapan firmaların karşılaşmaları muhtemel problemlerin bertaraf edilmesini teminen, firmalar tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı'na müracaat edilmesi ve bahse konu durumlarını belgelendirmeleri halinde keyfiyetin Bakanlıkları tarafından değerlendirilmesinin mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.