2014/141 Sirküler (08.07.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 - 141

Sayın Üyemiz,

1. IV. Uluslararası Kimya Endüstrisi Forumu

2. Demiryolu Emniyet Yönetmeliği Taslağı

3. Metalik Fikirler 3. Arge Proje Pazarı

4. Plastik ve Kauçuk Endonezya 2014 Fuarı Milli Katılım

5. PLMA's 2014 Private Label Fuarı Milli Katılım

6. Güney Kazakistan Bölge Ekonomisi ve Yatırım İmkanları Toplantısı ve İş Görüşmeleri

7. İtalya'ya İhracatta Karşılaşılan Sorunlar

8. İller Veritabanı

9. Kuru Kayısı'da Sülfit Kalıntısı

Konularını içeren duyurumuz ektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


IV. ULUSLARARASI KİMYA ENDÜSTRİSİ FORUMU

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu (RF) Başkurdistan Cumhuriyetinde gerçekleştirilen IV. Uluslararası Kimya Endüstrisi Forumu'na ilişkin gönderilen bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Rusya Federasyonu (RF) Başkurdistan Cumhuriyetinde, 29-30 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen IV. Uluslararası Kimya Endüstrisi Forumu'na ilişkin hususlar:

- 2013 yılı itibariyle Volga Federal Bölgesinin, RF'nin petrokimya sektörünün hemen hemen yarısının bulunduğu bir bölge olduğu,

- RF' nin petrokimya sektörünün ihracatının 25.5 milyar Dolar, ithalatının ise 27.9 milyar dolar olduğu ve endüstride ciddi ölçüde ithalata bağımlılık bulunduğu,

- RF'nin batılı ülkelerle petrokimya sektörünün modernizasyonu konusunda birlikte çalışmaya, teknolojik alanda işbirliği yapmaya hazır olduğu ve bölgede yatırım yapmış firmalara her türlü desteği sağlamaya devam edeceği belirtilmiş, ayrıca bu kapsamda RF genelindeki petrokimya tesislerini modernize etmek konusundaki çalışmaların önemi vurgulanmıştır. Bu konuda;

- Tataristan'ın en aktif çalışmalar yürüten federe birimlerden birisi olduğu, Başkurdistan'da da bu yöndeki faaliyetlerin hızlanmakta olduğu,

- Önümüzdeki dönemde, petrokimya tesislerinin modemizasyonu projelerinin Başkurdistan ve Tataristan'daki nitelikli inşaat projeleri içerisinde başı çekeceği ve bu projelerden bazılarının 3 milyar Dolara bağlı olan ciddi ölçeklere sahip bulunduğunun tespit edildiği; bu nedenle forunıun gelecek seneki toplantısına Tataristan ve Başkurdistan'daki petrokimya tesisi nıodernizasyonu projelerine ilgi duyan ve duyabilecek firmalarımızdan temsilcilerin katılmasının faydalı olabileceğinin akla geldiği bildirilmiştir.

Ayrıca RF Başkurdistan Ekonomik Gelişme Bakanlığı, Birinci Bakan Yardımcısı Aleksandr Vasiliyev ile yapılan görüşmede Sayın Vasiliyev;

- Ufa'ya yaklaşık 200km mesafede Sovyet döneminden kalma bir deri ve kürk fabrikasını modernize etmek amacında olduklarını ve projeye ilgi duyan Türk yatırımcılarla görüşmeye hazır olduklarını,

- Türkiye'nin turizm konusunda çok tecrübeli bir ülke olduğunu bildiklerini ve Başkurdistan'da iç turizmi canlandırmak istediklerini, ilgi duyulması halinde Türk turizm firmalarına Başkurdistan'da acentelik kurma konusunda destek vermeye hazır olduklarını ifade etmiştir. (4578)

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bulunan "Demiryolu Emniyet Yönetmeliği Taslağı" ekte sunulmakta olup, taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin 17 Temmuz 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (E-Posta : arge@baib.gov.tr) gönderilmesi gerekmektedir. (4597)

Yönetmelik :

http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/DDGM/tr/doc/Doc_Ust/20140623_150320_65529_1_46492.doc

METALİK FİKİRLER 3. ARGE PROJE PAZARI

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden alınan yazıda, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine odaklanan ülkemizde, ihracatçılarımızın katma değerli ürünlerle yeni ihracat pazarlarına girmelerini sağlamak adına, her kurum ve kuruluşun bu hedefe ulaşmak için büyük gayret gösterdiği, bu kapsamda Birlikleri olarak anılan hedefe ulaşma yolunda "Metalik Fikirler Arge Proje Pazarı" etkinliğinin üçüncüsünün düzenlendiği bildirilmekte olup, etkinlikle ilgili detaylı bilgilere http://www.metalikfikirler.org internet adresinden ulaşılabilmektedir. (4620)

PLASTİK VE KAUÇUK ENDONEZYA 2014 FUARI MİLLİ KATILIM

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, 19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Jakarta/Endonezya'da plastik ve kauçuk sektörleri kapsamında düzenlenecek olan "PLASTİK VE KAUÇUK ENDONEZYA 2014 Fuarı” (27th International Plastics & Rubber Machinery, Processing & Materials Exhibition)'ın Türkiye milli katılım organizasyonunun bu yıl Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) tarafından gerçekleştirileceği bildirilmekte olup detaylı bilgiye http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-plastik-ve-kaucuk-endonezya-2014-fuari.html adresinden ulaşılabilmektedir.(4652)

PLMA'S 2014 PRİVATE LABEL FUARI MİLLİ KATILIM

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, 16-18 Kasım 2014 tarihleri arasında Chicago / A.B.D.'de gıda ve gıda dışı sektörlerine yönelik düzenlenecek olan "PLMA's 2014 Private Label Trade Show” Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonu bu yıl Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) tarafından gerçekleştirilecek olup detaylı bilgiye http://www.akib.org.tr/files/downloads/Aktuel/Duyurlar/plma-firmalar.pdf adresinden ulaşılabilmektedir. (4672)

GÜNEY KAZAKİSTAN BÖLGE EKONOMİSİ VE YATIRIM İMKANLARI TOPLANTISI VE İŞ GÖRÜŞMELERİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan gönderilen yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Kazakistan Cumhuriyeti Güney Kazakistan Vilayeti heyetinin Türkiye'ye yapacağı ziyaret çerçevesinde, 14 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul TOBB Plaza'da "Güney Kazakistan Bölge Ekonomisi ve Yatırım İmkanları” konulu toplantı ve iş görüşmeleri programı düzenleneceği ifade edilmektedir.

Toplantıya Güney Kazakistan Vali Yardımcısı Sayın Saparbek Tuyakbayev başkanlığında kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan heyetin yanı sıra, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Canseyit Tüymebayev, İstanbul Başkonsolosu Sayın Arslan Dandybayev ve diğer yetkililerin katılımı öngörülmektedir.

Tarım, gıda sanayi, tekstil, petrokimya, inşaat malzemeleri, metalurji, ilaç sanayi vs. sektörlerde Kazakistan'ın ulusal üretiminin büyük bölümünü karşılayan Güney Kazakistan bölgesi aynı zamanda doğal kaynaklar ve işgücü açısından zengin olup, yatırımcılar için önemli potansiyele sahiptir. Kazakistan'ı doğudan batıya kat eden Çin - Batı Avrupa otoyolu bölgenin iki önemli şehri olan Türkistan ile Çimkent'i birbirine bağlamaktadır. Çin, Özbekistan, Türkmenistan ve İran'a yakınlık bölgeyi ticaretin geliştirilmesi açısından cazip hale getirmektedir.

"Güney Kazakistan Bölge Ekonomisi ve Yatırım İmkanları” konulu toplantıya ve ikili görüşmelere katılmak isteyen firmaların ekteki formu doldurarak, 11 Temmuz 2014, Cuma günü saat 12:00'a kadar DEİK'e Elnur Osmanov, Tel: 0212 339 50 37, Faks: 0 212 270 37 84, E-posta: eosmanov@deik.org.tr bilgi vermeleri gerekmektedir. (4675)

İTALYA'YA İHRACATTA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avustralya'nın Sidney şehrinde 18-19 Temmuz 2014 tarihlerinde düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ'nin de iştirak edeceği ve adı geçen toplantıda İtalya-Türkiye ilişkileri hakkında görüşmelerin de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın İtalya pazarında karşılaştığı sorunlar ve ilgili toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların en geç 9 Temmuz 2014 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin arge@baib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir. (4680)

İLLER VERİTABANI

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, yatırımı düşünen ihracatçıların bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmış, OAİB Genel Sekreterliği web sitesinde kullanıma açılan "İller Veri Tabanı” bölümünde iller bazında güncel istatistiklerin yer aldığı;

Aşağıda sayılan bilgilerin başta TÜİK olmak üzere ilgili Bakanlık ve meslek kuruluşlarından temin edildiği; ayrıca, bilgilerin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ve yabancı yatırımcıların da kullanabilmeleri amacıyla bilgilerin İngilizceye çevrilmeye başlandığı;

http://www.oaib.org.tr/Iller-Veritabani adresli web sayfasında yer alan istatistiklerden bazılarının;

- Nüfus ve yüzölçümü,

- Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımı,

- Ormanlık alan,

- Tarımsal alan,

- Motorlu araç sayısı,

- Okul, öğretmen, öğrenci sayısı,

- İhracat, ithalat miktarları, ihracatçı ve ithalatçı sayıları,

- Tarla bitkileri, eki, üretim ve verim bilgileri,

- Çeşitlerine göre meyve ağaçları, üretim ve verim bilgileri,

- Çeşitlerine göre sebze, üretim ve verim bilgileri,

- Canlı hayvan sayıları,

- Yün, kıl, tiftik üretim miktar ve verim bilgileri,

- Kümes hayvanları sayısı,

- O ilde işletme ruhsatı alınmış madenler,

- NACE kodlarına göre o ilde verilmiş bulunan kapasite raporu bilgileri,

- O ilde mevcut OSB bilgileri,

- Doğalgaz, çimento fabrikaları, hazır beton tesisleri bilgileri,

- Banka şube sayısı,

- Yükseköğrenim kurumlarına ilişkin bilgiler,

- Turistik tesis, oda ve yatak sayıları,

- Çeşitli sosyal göstergeler,

- Tarımsal alet ve makine sayıları

şeklinde olduğu bildirilmektedir. (4685)

KURU KAYISI'DA SÜLFİT KALINTISI

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 28 Haziran 2014 tarihli nüshasında yayınlanan 718/2014 EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile bazı yem ve hayvansal menşeli olmayan gıdaların ithalatında resmi kontrollerin artırılmasına dair 669/2009 sayılı Tüzüğün 1 Sayılı Eki'ne 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, AB'ye ihraç edilen ülkemiz menşeli kuru kayısının dahil edildiği, söz konusu ürün için sülfit kalıntısı bakımından artırılmış kontrol seviyesinin % 10 olarak belirlendiği bildirilmektedir. (4676)


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.