2014/148 Sirküler (16.07.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /148

Sayın Üyemiz,

1. Mancozeb Uygulaması ile İlgili Görüş Talebi

2. BTYK 27. Toplantısında Alınan Kararlar

3. ISM 2015 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Köln/Almanya

4. İranlı Bakan Ziyareti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. MANCOZEB UYGULAMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ TALEBİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Resmi Gazetesi Federal Register'da yer alan bir habere göre, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın mantar önleyici fungusit ilacının etkili maddesi olan Mancozeb seviyesinde değişiklik yaptığının ve söz konusu değişikliğin ABD'ye taze ve işlenmiş domates, elma, armut ve üzüm ihraç eden ülkeleri etkileyeceğinin belirtildiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, bahse konu uygulamanın 14 Kasım 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği ve uygulama ile ilgili endişeleri olan üretici ve/veya ihracatçı firmaların, 14 Temmuz 2014 tarihine kadar EPA'ya düşüncelerini iletebileceklerinin de ifade edildiği belirtilmektedir. ABD Resmi Gazetesi Federal Register'da konuya ilişkin olarak yapılan duyum ile Manzoceb Çalışma Grubu'nun konuya ilişkin mektubu ekte iletilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu uygulama hakkındaki görüşlerin, Türkiye İhracatçılar Meclisine bildirilmesini teminen 16 Temmuz 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ekteki görüş formunu doldurarak Genel Sekreterliğimize (e-posta: tosunn@baib.gov.tr; faks: 311 79 00) iletilmesi gerekmektedir. (4727)

Ek-1: Resmi Gazete Örneği

Ek-2: Mektup

Ek-3: Görüş Formu

2. BTYK 27. Toplantısında Alınan Kararlar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurumunun (VTYK) "Ulusal Yenilik Sistemi ve Medikal Biyoteknoloji” ana gündemi ile 18 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen 27.Toplantısında www.tubitak.gov.tr/politikalar/btyk internet adresinden de ulaşılabilecek olan aşağıdaki kararların alındığı iletilmiştir: (4794)

- Sağlık ve biyoteknoloji alanında dış ticaret açığının azaltılmasına ve teknolojik yetkinliğimizin artırılmasına yönelik destekler oluşturulması,

- İleri teknoloji şirketlerinin satın alınmasına yönelik desteklerin geliştirilmesi,

- Uluslararası şirketlerin AR-GE laboratuarlarının ülkemizde kurulmasına yönelik destekler oluşturulması,

- Sağlık ve Biyoteknoloji alanında araştırma altyapılarının kurulması, geliştirilmesi ve desteklenmesi

- Horizon 2020 Programı Ulusal İrtibat Kuruluşunun görevlendirilmesi,

- 2014-2016 yıllarında Kamu AR-GE ve Yenilik Fonlarının Kullanımında İzlenecek Politikalar,

Bahse konu yazıda ayrıca, alınan yeni kararların yanında aşağıdaki çalışmaların da sonuçlandırıldığı bildirilmiştir:

- 2011-2013 Yıllarında kamu AR-GE ve Yenilik Formlarının Kullanımında İzlenecek Politikalar,

- AR-GE Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını Artırmak Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi,

- Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi,

- Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması

- Lisans Düzeyinde Dijital Ders İçeriklerinin Geliştirilmesinin Teşvik Edilmesi ve Erişime Sunulması

- İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri için Bilim Fuarlarının Düzenlenmesi

- AB Çerçeve Programları Horizon 2020'ye Katılım Hazırlıklarının Yürütülmesi

3. ISM 2015 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Köln/Almanya

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İİB) alınan bir yazıda; Köln / Almanya'da 01 - 04 Şubat 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2015 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirileceği,

Kakao, çikolata ve çikolata mamulleri, bisküvi, atıştırmalık ürünler, şekerli mamuller, kuruyemiş ve dondurma gibi geniş bir yelpazede ürünlerin sergilendiği, 2015 yılında 45. kez düzenlenecek olan ISM 2015 Fuarının, konusunda Dünya'nın en büyük fuarlarından biri olduğu;

2014 yılında yaklaşık 110.000 m2'lik alanda, 68 ülkeden 1.476 katılımcıya ve 140 ülkeden 35.000 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı; ziyaretçilerin % 67 sinin Almanya dışından olduğu ifade edilmiştir. İİB'in ise ISM 2014'te, yaklaşık 1.400 m2'lik alanda, 44 firma ile milli katılım organizasyonu düzenlediği belirtilerek,

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 08 Ağustos 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB'in 0 212 454 05 01-02-84 numaralı faksına veya fuar@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir. (4752)

Ayrıntılı bilgi için:

Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi

Ayşe Ekinci - Özem Hancı

Tel: 0212 454 06 89 - 454 07 47

Faks: 0212 454 05 01-02-84

Ek-4 Başvuru Formu (1 sayfa)

Ek-5 Fuar Katılım Sözleşmesi (6 sayfa)

4. İranlı Bakan Ziyareti

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Ticaret ve Madenler Bakanı Muhammed Rıza NEMATZADE'nin 23 Temmuz 2014 tarihinde ülkemizi ziyaret etmesinin ve aynı tarihte Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ ile İstanbul'da bir toplantı gerçekleşmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu görüşmede gündeme getirilmesi amacıyla anılan pazarda karşılaşılan engeller ile askıda kalan sorunlara ilişkin somut bilgilerin TİM'e iletilmesini teminen 17 Temmuz 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar ekteki görüş formunu doldurarak Genel Sekreterliğimize (e-posta: yildirimc@baib.gov.tr; faks: 311 79 00) iletilmesi gerekmektedir. (4727)

Ek-6: Görüş FormuEkler:
2014-148.doc

Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.doc

Ek-4.doc

Ek-5.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.