2014/151 Sirküler (24.07.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2014 / 151

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 24/07/2014 tarih ve 120005571 sayılı yazılarında;

"Son zamanlarda Bakanlığımıza vaki bazı müracaatlarda, ihracatçı firmalarımızın Irak genelinde yaşanan toplumsal kaos ve kargaşadan mütevellit iç savaş benzeri fiili durum nedeniyle, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) ihracat taahhütlerini gerçekleştirmede sıkıntı yaşadığı ifade olunmakta, DİİB ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesini teminen ek süre talep edilmektedir.


Bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Kararının "Yetki” başlıklı 26 ncı maddesi "Bakanlık bu Karar hükümlerine istinaden, dahilde işleme rejimi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin tebliğ ve genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yönden çözümlemeye yetkilidir” hükmünü amirdir.


Bu çerçevede, ek süre talebinin kabul edilmesine ilişkin diğer koşullar saklı kalmak şartıyla, Irak'ta yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle dahilde işleme izin belgesi taahhütlerini gerçekleştiremeyen firmalarımızın DİİB'lerine, belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde müracaat edilmesi şartıyla, 3 ay ek süre verilebilmesi hususu Bakanlığımızca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.