2014/152 Sirküler (25.07.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /152

Sayın Üyemiz,

1. Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği Taslağı

2. Cibex East Africa 2015 Fuarı

3. Köstence 2014-2015 yılı Fuarlar ve Sergi Takvimi

4. ABD / Anti-Damping Soruşturması

5. Bazı Ülkeler İle Gümrük Alanında Yapılacak Üst Düzey Görüşmelere İlişkin Bilgi Notu Talebi

6. ABD GTS

7. Kanada / AD ve CVD Soruşturmaları

8. China Gold Congress and Expo, September 10 - 12, 2014 Beijing International Convention Center

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği Taslağı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 23. Toplantısında alınan

"Kamu Alımlarının ve Kullanım Hakkı Tahsislerinin Yeniliği, Yerlileşmeyi ve Teknoloji Transferini Teşvik Edecek Şekilde İyileştirilmesi (2011/106)” kararı kapsamında, idarelerin maliyeti en az beş milyon (5.000.000) ABD Doları olan mal ve hizmet alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik Sanayi İşbirliği Programı uygulamaları ile ilgili olarak, ekte yer alan Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği Taslağı'nın hazırlandığı ifade edilmektedir. (4950)

Bu çerçevede, söz konusu taslağa ilişkin gerekçeli görüş ve önerilerinizin, ekte yer alan "Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” kullanılarak 1 Ağustos 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (faks: 0242 311 79 00 - eposta: yilmaza@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir

Ek-1: SİP Yönetmelik Taslağı

Ek-2: Görüş Bildirme Formu

2. Cibex East Africa 2015 Fuarı

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda, 26-28 Şubat 2015 tarihleri arasında Kenya'nın Nairobi şehrinde düzenlenecek olan ‘Cibex East Africa 2015' fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda ilk kez İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği'nce gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmiştir.

İlk defa 2013 yılında düzenlenen fuarda, 15'i Alman 50 firmanın ürünlerini sergilediği, 1.235 kişi ziyaretçi olarak bulunduğu iletilmiştir.

İnşaat, Yapı Malzemeleri, Ağır Makine Ekipman ve Teknolojileri, Alt Yapı Tesisleri, Çevre Teknolojileri, Enerji Sistemleri ekipmanları konularında düzenlenecek ‘'Cibex East Africa 2015 Fuarı'na'' katılacak firmalar için;

  • Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü v.b.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin 745 €/m2 olacağı öngörülmektedir.
  • T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı % 50 olup, azami destek tutarı 15.000$' ı geçmeyecektir.Ayrıca bahsi geçen tebliğ uyarınca Cibex East Africa 2015 Fuarı'nın prestijli fuarlar kapsamında olması nedeni ile azami destek tutarı, fuara prestijli fuar kapsamında katılmak isteyen üyeler için 50.000 $ olacaktır.

Söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerin, 20 Ağustos 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, http://tinyurl.com/cibex2015 linkinde yeralan Başvuru Formu'nu doldurarak, formda belirtilen banka hesabına talep edilen her m2 alan için 100 € (örn. 20 m2 kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20 m2 x 100 € = 2.000 € ) karşılığı TL avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunu İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesine (Fax: 0212 454 00 93; E-posta: emrah.ozturk@immib.org.tr) göndermeleri gerektiği bildirilmiştir. (4952)

3. Köstence 2014-2015 yılı Fuarlar ve Sergi Takvimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Köstence Ticaret, Sanayi, Denizcilik ve Tarım Odası tarafından gönderilen 2014 ve 2015 yıllarında düzenlenecek fuar takvimi iletilerek Türkiye'den de katılım olması yönündeki istekleri bildirilmiştir.

Söz konusu fuar takviminin bir örneği ekte sunulmakta olup anılan fuarlar uluslararası fuarlar olmamakla birlikte, fuarlardan haberdar olan komşu ülke firmalarınca katılım sağlanmakta olduğu iletilmiştir. (4992)

Ek-3: Fuar Takvimi

4. ABD / Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli ‘otobüs ve kamyonlarda kullanılan dış lastikler' (4011.10, 4011.20 ve 8708.70 GTİP'lerinde yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmasına karar verilmiş olduğu ve konuya ilişkin karara https://www.federalregister.gov/articles/2014/07/21/2014-17111/certain-passenger-vehicle-and-light-truck-tires-from-thr-peoples-republic-of-china-initiation-of internet adresinden ulaşılabileceği iletilmiştir.

Anılan soruşturmanın önlemle sonuçlanması halinde bu durumun ülkemizin bahse konu ürünlerde ABD'ye ihracatında ÇHC menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği bildirilmiştir. (4963)

5. Bazı Ülkeler İle Gümrük Alanında Yapılacak Üst Düzey Görüşmelere İlişkin Bilgi Notu Talebi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, 2014 yılı Ağustos ve Eylül ayları içerisinde Bakan Yardımcısı Sayın Fatih Metin ve Müsteşar Sayın Ziya Altunyaldız başkanlığında oluşacak olan Bakanlık heyetleri ile Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Beyaz Rusya, Rusya, Gürcistan ve Hong-Kong Gümrük İdareleri Başkanları arasında üst düzey görüşmelerin gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, bahse konu ülkelere yönelik ihracatçılarımızın Gümrüklerde yada yapmış oldukları ticaretlerde karşılaştıkları sorunlar ve ilgili toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere ekte yer alan "Görüş Bildirme Formu” kullanılarak 4 Ağustos 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (faks: 0242 311 79 00 - eposta: yilmaza@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (4993)

EK-4: Görüş Bildirme Formu

6. ABD GTS

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu'nun 7 Mayıs 2014 tarihi itibariyle ABD'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkartılmış olduğu bildirilmiştir. Rusya Federasyonu'nun söz konusu sistemden en fazla yararlanan ülkeler arasında yer alması nedeniyle, söz konusu durumun ülkemiz ihracatı üzerindeki olası etkilerine dair İhracat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma Ek-5'te yer almaktadır. (4994)

Ek-5: Rusya Federasyonu'nun ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programından Çıkartılmasının Türkiye Açısından Muhtemel Sonuçları

7. Kanada / AD ve CVD Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Kanada tarafından 21 Temmuz 2014 tarihinde ülkemizin yanı sıra Çin Tayvanı, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Tayland, Ukrayna ve Vietnam menşeli ‘Petrol Boruları' (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7306.29, 7306.30, 7306.50 ve 7306.90 GTP'lerinde yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları başlatılmasına hükmedildiği bildirilmiştir.

Bahse konu anti-damping soruşturması çerçevesinde ülkemiz menşeli ‘Petrol Boruları' ithalatının dampingli olup olmadığı, telafi edici vergi soruşturması kapsamında ise bu ithalatın ülkemizce sübvanse edilip edilmediği; ayrıca her iki süreçte dampingli olduğu ya da sübvanse edildiği iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Kanada yerli üreticileri üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecek olup Kanada makamları tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına karşı anti-damping ve telafi edici vergi tatbik edilmesinin olasılık dahilinde olduğu iletilmektedir.

Kanada'nın ilgili mevzuatına göre, Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA) tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından ise mevcut damping veya sübvansiyon uygulamalarının Kanada yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmalar yürütülmektedir.

Anılan soruşturmaların açılışına ilişkin CBSA tarafından yapılan bildirime

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1404/ad1404-il4-ni-eng.html ve soruşturmaların bundan sonraki safhalarına dair takvime https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1404/ad1404-il4-se-eng.html internet adreslerinden ulaşılması mümkündür.

Bu itibarla, CBSA soruşturmaları kapsamındaki ihracatçı soru formları Ottowa Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla elde edilmiş olup ekte bulunmaktadır. Süspansiyon soruşturmasına taraf olmak isteyen firmaların ilgili soru formunu aldıktan sonra bir hafta içerisinde, damping soruşturmasına taraf olmak isteyen firmaların ise soru formunu aldıktan sonra en kısa sürede CBSA yetkilileri ile iletişime geçmeleri gerektiği; bununla beraber her iki soru formuna cevapların en geç 27 Ağustos 2014 tarihine kadar Kanada makamlarına tevdi edilmesinin beklendiği bildirilmektedir.

Anılan soru formlarında da ifade edildiği üzere, herhangi bir ilgili tarafın belirlenen süreler içerisinde gerekli bilgileri vermeyi reddettiği veya yanıltıcı malumat sunduğu ya da soruşturmayı engellediği durumlarda, mevcut veriler esas alınarak (facts available) olumlu veya olumsuz ön ve nihai belirlemeler yapılabilmektedir. Dolayısıyla, ilgili herhangi bir tarafın işbirliği yapmaması ve bu nedenle ilgili bilgilerin yetkili mercilere verilmemesi halinde, bu durum ilgili tarafların işbirliği yaptığı duruma kıyasla, söz konusu tarafın daha az lehine olan bir sonuca yol açabileceğinden; CBSA tarafından ilgili soru formlarında zikredilen hususların firmalarca detaylı biçimde incelenmesinde fayda olduğu ifade edilmektedir.

Öte yandan, CITT tarafından zarar incelemesine yönelik olarak yürütülecek ön soruşturma 22 Temmuz 2014 tarihinde başlatılmış olup ayrıntılı bilgiye http://www.citt.gc.ca/en/node/6752 internet adresinden ulaşılması mümkündür. Mezkur internet adresindeki malumattan da görülebileceği üzere, CITT'in zarar incelemesine taraf olmak isteyen paydaşların 5 Ağustos 2014 tarihine kadar bu taleplerini Kanada makamlarına iletmesi gerektiği belirtilmiştir. (4953 - 4987)

Ek-5: Süspansiyon soruşturması ile ilgili soru formu

Ek-6: Damping soruşturması ile ilgili soru formu

8. China Gold Congress and Expo, 10 - 12 Eylül 2014, Beijing International Convention Center

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 10-12 Eylül 2014 tarihlerinde CHÇ'nin Pekin şehrinde düzenlenecek "China Gold Congress and Expo" fuar ve konferansı hakkında bilgi verilmekte olup, söz konusu fuar ve konferansa ilişkin duyuru ve bilgiler ekte yer almaktadır. (4984)

Ek-7: Detaylı Bilgi

Ek-8: Konferans Kayıt FormuEkler:
2014 - 152 Sirkuler.doc

Ek-1.pdf

Ek-2.doc

Ek-3.pdf

Ek-4.doc

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Ek-7.pdf

Ek-8.pdf

Ek-9.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.