2014/154 Sirküler (01.08.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /154

Sayın Üyemiz,

1. Mosbuild 2015 Fuarı

2. Bosna Hersek, Asker Kıyafeti İçin Kamuflaj Kumaş İhtiyacı

3. Irak Agrofood 2014 Fuarı

4. Kanada-OCTG İhracatçı Soru Formları

5. Yönetmelik Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Mosbuild 2015 Fuarı

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, 14-17 Nisan 2015tarihleri arasında Rusya'nın Moskova şehrinde düzenlenecek olan"Mosbuild 2015”Fuarı Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması ve yeterli başvurunun olması durumunda ilk kez gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu bildirilmiştir.

İlk defa 1995 yılında düzenlenen fuarda 2013 yılında 2.309 katılımcı firma ürünlerini sergilemiş, 174.249 kişi ziyaretçi olarak bulunmuştur. 2014 yılında ise Fuarda 2.325 katılımcı firma ürünlerini sergilemiş, Fuar 129.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Her türlü Yapı ve İnşaat Malzemelerinin sergilenebildiğisöz konusu"Mosbuild 2015”Fuarına İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalar için;

- Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir
ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içerenkatılım bedelinin970 €/m2olacağı öngörülmektedir.

- T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı % 50olup, azami destek tutarı 15.000 $'ı geçmeyecektir. Ayrıca bahsi geçen tebliğ uyarınca Mosbuild 2015 Fuarı'nın prestijli fuarlar kapsamına girmesi durumunda azami destek tutarı, fuara prestijli fuar kapsamında katılmak isteyen firmalar için 50.000 $ olacaktır.

Katılmak isteyen firmaların, 18 Ağustos 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, http://tinyurl.com/mosbuild2015linkinde yer alan Başvuru Formu'nu doldurarak, formda belirtilen banka hesabına talep edilen beher m2 alan için 100 € (örn. 20 m2 kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2 x 100 € = 2000 €) karşılığı TL avans tutarınınyatırıldığına dair ödeme dekontunu İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesine (Fax: 0212 454 00 93; E-posta:emrah.ozturk@immib.org.tr) göndermeleri gerekmektedir. (5069)

2. Bosna Hersek, Asker Kıyafeti İçin Kamuflaj Kumaş İhtiyacı

Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; Bosna Hersek'te faaliyet gösteren "Pozamanterija d.o.o” şirketinden alınan bir e-posta mesajına ithafen, adı geçen şirket tarafından %65 polyester (PES), %35 pamuk (cotton), genişliği 1,4 ile 1,6 metre aralığında, çift ağırlıklı, (kış kıyafetleri cca. 450 gr/m2 yaz kıyafetleri cca. 350gr/m2 ) özelliklerinde asker kıyafeti için 3.000.000 metre kamuflaj kumaşına ihtiyaç duyulduğu ve gerekli ürünün temin edilmesinde ülkemizdeki ilgili şirketlerle temasa geçmek istedikleri bildirilmiştir.(5051)

Anılan şirketin irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Firma İrtibat Bilgileri:
FirmaAdı : Pozamanterija d.o.o.
Adresi : Lukavackih briada bb, 75300 Lukavac, Bosna Hersek
Tel/Faks : 387 35 555 235
Cep : +387 62 100 996, +387 62 301 412
E-Posta : pozamanterija.lukavac@gmail.com
Yetkili Kişi : Bayan Suada Dugonkic

3. Irak Agrofood 2014 Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; Ortadoğu'nun en önemli gıda fuarlarından olan ve Türkiye için büyük önem arz edenErbil/ IRAK'ta17-20 Kasım 2014tarihlerinde düzenlenecek"Agro Food Iraq 2014”fuarına Türkiye'nin milli katılım organizasyonunun Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Fuara ilişkin katılım bedeli ve ayrıntılı bilgiEk.1'desunulmakta olup, fuara Türkiye'nin Milli Katılımı altında iştirak etmek isteyen firmalarınEk.2'debulunan başvuru formunu doldurarak en geç 29 AĞUSTOS 2014tarihine kadar Akdeniz İhracatçı Birliklerine göndermesi gerekmektedir. (5049)

Ek-1 IRAK AGRO FOOD 2014 Fuarı Katılım Bedeli ve Ayrıntılı Bilgi

Ek-2 Başvuru Formu

4. Kanada-OCTG İhracatçı Soru Formları

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; Kanada tarafından 21 Temmuz 2014 tarihinde ülkemizin yanı sıra Çin Tayvanı, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Tayland, Ukrayna ve Vietnam menşeli ‘Petrol Boruları' (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7306.29, 7306.30, 7306.50 ve 7306.90 GTP'lerinde yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları başlatılmasına hükmedildiği daha önce bildirilmişti.

Konu ile ilgili başlatılan anti - damping ve telafi edici vergi soruşturmaları kapsamındaki CBSA soru formları ekte yer almaktadır. (5033)

Ek-3: Exporter Request For Information- Subsidy

Ek-4: Exporter Request For Information - Dumping

5. Yönetmelik Taslağı

Bilim, Sanayi ye Teknoloji Bakanlığından alınan yazıya atfen, Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırlandığı bildirilmiştir.

Bilgilerini ve mezkur Yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerinizin, bir örneği ek 6'da yer alan bildirim formuna işlenerek, 04/08/2014 Pazartesi günü saat 12:30'a kadar Genel Sekreterliğimize (Fax: 0 242 3117900, e-posta: yilmaza@baib.gov.tr) bildirilmesi rica olunur. (5085)

Ek-5: Yönetmelik Taslağı ve Gerekçesi

Ek-6: Görüş Bildirim FormuEkler:
2014 - 154.doc

Ek-1.doc

Ek-2.doc

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.PDF

Ek-6.PDF

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.