2014/155 Sirküler (05.08.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014/155

Sayın Üyemiz,

1. Standart Taslak Metinleri

2. Japonya Alfatoksin Limitleri

3. Narenciye Mahsulü Satış İhalesi

Konularını içeren duyurumuz ekte yer almaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


STANDART TASLAK METİNLERİ

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "tst EN ISO 5526 Tahıl, Baklagiller ve Diğer Daneli Gıdalar - İsimlendirme", "tst EN ISO 20483 Hububat ve Baklagiller - Azot Muhtevasının Tayini ve Ham Protein Muhtevasının Hesaplanması - Kjehldahl Yöntemi" ve "tst EN 16378 Tahıllar - Mısır (Zea mays L.) ve Sorgum (sorgum bicolor L.)'da Safsızlık Yabancı Madde Muhtevasının Tayini" standartlarının taslak metinleri gönderilmiş olup, söz konusu standart taslaklarına ilişkin görüşlerinizin 05 Ağustos 2014 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimiz arge@baib.gov.tr e-posta adresine ekli görüş bildirme formu ile gönderilmesi gerekmektedir.

Ekler: 1- Standart Taslak Metinleri

2- Görüş Bildirme Formu

JAPONYA ALFATOKSİN LİMİTLERİ

Tokyo Ticaret Müşavirliği'nden gönderilen yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Japonya Gıda Güvenliği mevzuatında kuru incir Aflatoxin değerlerinde B1 faktörünün maksimum olarak 10 ppb olarak belirlenmiş olduğu, ülkemizden ulaşan kuru incirlerde 12 ppb değerlerinde aflatoksine rastlandığı ifade edilmekte olup; ihracata yönelik uygulamalar konusunda iyileştirme yapılmasının ülkemiz adına faydalı olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, son yıllarda Japonya'da ülkemiz kuru meyvelerine ilginin günden güne artış kaydettiği, ithalat prosedürlerine göre örnekleme ile alınan kuru meyve numunelerinin pestisit, katkı malzemeleri ve kalıntı analizlerine tabi tutulmakta olduğu, sorun tespit edilen ürünlerin Japonya'ya girişine izin verilmeyerek ihracatçı ve ithalatçının alacağı karara göre Ürünün orijin ülkeye iade edilmesi, Ürünün diğer ülkelere yönlendirilmesi veya Ürünün imha edilmesi uygulamalarına tabi tutulduğu belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, Japon gümrüklerinde ürünlerin, ithalata konu ürüne göre örnekleme usulü veya %100 olarak teste tabi tutulduğu, son yıllarda ülkemiz ihracatının artış göstermesiyle ortaya çıkan problemlerin artmasının, ülkemizden gelen malların kontrol edilme olasılığına negatif etkileri olduğu ve Japon ithalatçılarının da beklenmeyen bu tür problemler dolayısıyla girdi tedariğinde sıkıntı yaşadığı belirtilmekte olup, Japonya'ya ihracat gerçekleştiren firmalarımızın konu hakkında bilgi edinebilecekleri web sayfaları ekte iletilmektedir.

Ekler : 3 - Faydalı Linkler

NARENCİYE MAHSULÜ SATIŞ İHALESİ

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ticaret Daire Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Dalaman Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde narenciye mahsulü satış ihalesinin partiler halinde, tofur olarak 12/08/2014 tarihinde yapılacağı, Mahsulün GLOBALGAP ve İTU konusunda sertifikalandırılmış ürün olduğu belirtilmektedir.

Dalaman TİM

Telefon : 0252 6923720

Faks : 0252 6923721


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.