2014/168 Sirküler (28.08.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /168

Sayın Üyemiz,

1. Reeskont Türk Lirası Kredisine İlişkin Düzenlemeler

2. Orta Asya ile İşbirliği Eylem Planı 1. Yatırım Forumu

3. Design Turkey 2014 Başvuruları

4. E-Belge Uygulaması

5. PRODEXPO 2015 Fuarı - Moskova/RUSYA

6. Techtextil China 2014 Fuarı İTHİB Info Stand Katılımı

7. KOBİ'lere ücretsiz online eğitim-KOBİ KAMPÜS

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. Reeskont Türk Lirası Kredisine İlişkin Düzenlemeler

Türk Eximbank'dan alınan yazıda; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” kapsamında Bankalarına tahsis etmiş olduğu 11 milyar ABD Doları tutarındaki reeskont limiti dahilinde ihracatçı firmalara Reeskont Kredisi kullanma imkanı sağlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, TCMB tarafından döviz cinsinden sunulan reeskont kaynağının, kur riski Bankalarca yönetilmek suretiyle Türk Lirası olarak da kullandırıldığı bildirilmekte, Reeskont TL Kredilerinde sağlanan bu desteğin süreklilik kazanmasını teminen sigortalı firmaların faydalandığı faiz indirimi uygulamasının1 Eylül 2014tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacağı bildirilmektedir.

Konu ile ilgili kredi başvurularınınTürk Eximbank Genel Müdürlüğü ile Ankara Bölge Müdürlüğü ve İzmir Şubesi'neyapılması gerektiği ifade edilmektedir. (5427)

2. Orta Asya ile İşbirliği Eylem Planı 1. Yatırım Forumu

Ekonomi Başkanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği tarafından Tacikistan Hükümeti ile eşgüdüm halinde, "İİT Orta Asya İle İşbirliği Eylem Planı 1. Yatırım Forumu'nun, 27-28 Ekim 2014 tarihlerinde, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenleyeceği bildirilmektedir.

Anılan Nota'da, söz konusu Forum'un amacının Orta Asya'da yer alan üye ülkelerdeki yatırım olanakları hakkında katılımcıların bilgi sahibi kılınması olduğunun ifade edildiği belirtilmekte olup, Forum'da tarım endüstrisi, ulaşım, ticaret, fakirliğin azaltılması, mesleki eğitim, kapasite inşası, araştırma, eğitim, bilim ve teknoloji, turizm ve sağlık alanlarına ilişkin projelerin uygulanması için ortaklıklar kurulmasının teşvik edileceği de ifade edilmektedir. Son olarak, anılan Forum'a İİT üye ülkeleri kamu kuruluşlarının yanı sıra ilgili özel sektör temsilcilerinin de katılabileceği belirtilmektedir. (5256)

Bu çerçevede, söz konusu Foruma katılmak isteyen firmalarıntosunn@baib.gov.tradresine bilgi vermeleri hususunda bilgilerinizi rica ederim.

3. Design Turkey 2014 Başvuruları

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; Endüstride ve toplumda tasarım farkındalığını yükseltmek üzere T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) koordinasyonunda yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran, topluma ve kullanıcıya nitelikli tasarımın taşıdığı değerleri tanıtan, iyi tasarımı ödüllendirmek suretiyle temelde ödüle ürün veren bir değerlendirme sistemi oluşturmak amacıyla Türkiye genelinde her iki yılda bir"Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri”organizasyonunun gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu sene dördüncüsü düzenlenecek olan organizasyon için başvuruların30 Ağustos 2014 tarihine kadar devam ettiği bildirilmekte, Design Turkey hakkında detaylı bilgiye ve şartnameyewww.designturkey.org.tradresinden ulaşılabileceği belirtilmekte olup, başvurular hakkında ETMK ile irtibat sağlanması gerektiği ifade edilmektedir. (5455)

İrtibat Bilgileri:

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK)

Esra AYDIN

0312 241 7122

0533 317 2700

4. E-Belge Uygulaması

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; 15.08.2014 tarihinden itibaren İTO tarafından sunulan hizmeti iyileştirmek adına ‘E-Belge' uygulamasının başlatıldığı ifade edilerek üyelerin www.ito.org.tr internet adresinden portala üyelik zorunluluğu olmadan e-imzalı ya da ıslak imzalı olarak belge müracaatında bulunabileceği iletilmektedir. (5454)

5. PRODEXPO 2015 Fuarı - Moskova/RUSYA

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; 9-13 Şubat 2015tarihleri arasında, Moskova / Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan "Prodexpo Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonu İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gerçekleştirilecektir.

Prodexpo Fuarı bu sene 22. kez düzenlenecek olup söz konusu fuarda süt ve süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatlar, bisküvi, çikolata ve şekerli mamüller, et ve et mamülleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamülleri, hububat-bakliyat mamülleri, unlu mamüller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri sergileneceği bildirilmektedir.

2013 yılında,48.733 m2'lik net sergi alanında, 64 farklı ülkeden 2.288 katılımcınınyer aldığı söz konusu fuarı,52.717 kişi ziyaret etmiş olduğu iletilmektedir. Prodexpo, Rusya ve Doğu Avrupa'nın en büyük fuar organizasyonu olmakla beraber, Moskova Hükümeti ile Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası himayesinde, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilmekte olduğu ifade edilmektedir.(5471)

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerin, ekte yer alanBaşvuru Formu'nu veFuar Katılım Sözleşmesi'ni,firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak,12 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadarİstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 0 212 454 05 01-02numaralı faksına veyafuar@iib.org.tre-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi

Ayşe Ekinci - Özem Hancı

Tel: 0212 454 06 89 - 454 07 47

Faks: 0212 454 05 01-02

E-Mail:fuar@iib.org.tr

Ek-1:Sirküler 
Ek-2:Başvuru Formu

Ek-3:Fuar Katılım Sözleşmesi

6. Techtextil China 2014 Fuarı İTHİB Info Stand Katılımı

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinden alınan yazıda, Teknik tekstil üreticilerine yeni pazar imkânları sunabilmek ve dünya çapında bu alanda önde gelen fuarların ihracatçı firmalar nezdinde bilinirliğini arttırmak amacıyla CINTE TECHTEXTIL CHINA (24-26 Eylül 2014) Teknik Tekstil Ürünleri Fuarına İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından bir info-stand katılımı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Şanghay New International Expo Centre fuar merkezinde Hall E7 dâhilinde düzenlenecek info-stand katılımı dâhilinde, hedef pazarla ilgili firmaların teknik tekstil ürünlerinden örnekler ve broşürler sergilenebileceği ifade edilmektedir.

Katılım için firmaların ekte yer alan katalog formunu fairs@itkib.org.tr adresine e-posta ile göndermeleri; ürün numuneleri ve broşürlerini ise aşağıda irtibat bilgileri yer alan Fuarlar Şubesi temsilcilerine 29 Ağustos 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir. (5453)

Ek-4: Firma Katalog Bilgileri Formu

Ürün numunesi gönderimi için adres:

İTKİB Fuarlar ve Tanıtım Şubesi - Oğuzhan Emir - Ali Galip Candemir

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok

Yenibosna Bahçelievler İSTANBUL

Tel: 0212 454 0353 - 454 03 52 - oguzhane@itkib.org.tr - ali.candemir@itkib.org.tr

7. KOBİ'lere ücretsiz online eğitim-KOBİ KAMPÜS

KOSGEB Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğünden alınan yazıda; KOBİ'lerin internet ortamında ücretsiz e-eğitimden yararlanabilmesi için oluşturulan portal ‘KOBİ KAMPÜS' adı altında KOBİ'lerin hizmetine açıldığı bildirilmektedir.

http://kobikampus.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilen portal aracılığıyla;

İnovatif Düşünme ve Yenilikçilik

Pazarlama Stratejisi,

Müşteri Odaklı İlişkiler,

Problem Çözme Becerisi,

Proje Yönetimi,

Temel Finans ve Finansın Yönetimi,

İş Hukuku

Konularını da kapsayan 15 farklı eğitim kademeli bir şekilde on-line olarak KOBİ'lere sunulduğu iletilmektedir. Bu hizmetten KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, güncel beyannamesi onaylanmış KOBİ ve çalışanları faydalanabileceği bildirilmiştir.

Böylece, KOBİ'lerin; bilgi ve beceri düzeylerinin, verimliliklerinin ve dolayısıyla rekabet gücünün arttırılması amacıyla düzenlenen eğitim programları elektronik ortama taşınarak, zaman ve mekan sınırı olmadan daha fazla KOBİ'nin eğitim hizmetlerinden yararlanması sağlanmış olacağı bildirilmektedir. (5478)Ekler:
2014-168 .doc

Ek-1.doc

Ek-2.doc

Ek-3.doc

Ek-4.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.