2014/169 Sirküler (28.08.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /169

Sayın Üyemiz,

Çevre Şehircilik Bakanlığına yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, karayolunda taşınan atıkların etkin izleme ve denetimlerinin yapılabilmesini teminen mobil atık takip (MoTAT) sisteminin uygulamaya geçirebilmesi ve "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması” şartlarının sağlanabilmesi amacıyla, 18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ”in revize edildiği iletilmektedir.

Bu itibarla, www.csb.gov.tr/gm/cygm adresinin "Mevzuat” başlığı altında "Taslaklar” bölümünden erişilebilen ve bir örneği ekte yer alan söz konusu Tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerin, ekte yer alan form aracılığıyla, en geç 29 Ağustos 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (faks: 0 242 3117900 ve tosunn@baib.org.tr) adresine iletilmesini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNAYA

Genel Sekreter V.

Ek-1: Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak FormEkler:
2014-169.doc

Ek-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.