2014/170 Sirküler (02.09.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /170

Sayın Üyemiz,

1. Endonezya / Buğday Unu Anti-Damping Soruşturması

2. İBB Uluslararası Öğrenci Merkezi

3. Çevre Mevzuat Değişikliği

4. AB / Telafi Edici Vergi Soruşturması

5. Eximbank Kredileri Semineri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. Endonezya / Buğday Unu Anti-Damping Soruşturması

Cakarta Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, Endonezya Anti-Damping Komitesi (KADI) tarafından, Hindistan, Sri Lanka ve ülkemiz menşeli "buğday unu” (1101.00.10 GTİP'li) ithalatına karşı 27 Ağustos 2014 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı belirtilmektedir.

Soruşturmanın başlatıldığına dair açılış raporu, söz konusu raporun resmi olmayan İngilizce bir çevirisi, firmalarımızca doldurulması gereken soru formu ve şikâyetçi firma tarafından sunulan şikâyetin gizli olmayan özeti ekte olup, mezkûr açılış raporunda, soruşturmaya taraf olmak isteyen firmaların 27 Ağustos 2014 tarihinden itibaren 14 takvim günü içerisinde bu isteklerini KADI (Komite Anti-Dumping Indonesia Kementerian Perdagangan JL. M. I. Ridwan Rais No. 5 Gedung I Lantai 5 Jakarta 10110 TELP: +62-21-3850541 FAX: +62-21-3850541 Email: kadi@kemendag.go.id)'ya iletmeleri ve soru formlarını aynı tarihten itibaren 40 gün içerisinde (6 Ekim 2014 tarihine kadar) doldurarak ilgili Endonezya makamına iletmeleri gerektiği iletilmektedir.

Bununla beraber, firmaların Anti-Damping Anlaşması'nın 6.1.1 maddesi uyarınca makul bir gerekçe göstermeleri koşuluyla süre uzatım talebinde bulunmaları mümkün olup, Endonezya'nın anti-damping mevzuatı ile ilgili bilgiye ise https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=17979,6126,13322,12915,15077,46757,10739,16476,19090,19223&CurrentCatalogueIdIndex=8&FullTextSearch= linkinden ulaşılabilmektedir.

Öte yandan, Ekonomi Bakanlığının "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeler ile "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge”nin firmalarımızca incelenerek değerlendirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Söz konusu soruşturmayla ilgili görüşlerinin en geç 2 Eylül 2014 mesai bitimine kadar Birliğimize (tosunn@baib.gov.tr e-posta adresine) iletilmesi gerekmektedir. (5614)

Ek-1: Soruşturma Açılış Rapor ve Resmi Olmayan İngilizce Çevirisi

Ek-2: Şikâyetin Gizli Olmayan Özeti

Ek-3: Soru Formları

2. İBB Uluslararası Öğrenci Merkezi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Nisan 2013 tarihinden bu yana faaliyet gösteren İstanbul Uluslararası Öğrenci Merkezi'nin (ICIST), İstanbul'da eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerin sorunlarının çözümüne destek sağlanması ile öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmesi amacıyla kurulduğu bildirilmektedir. Faaliyetleri arasında yabancı öğrencilere yönelik akademik ve sosyo-kültürel etkinlikler düzenlemek olan ve https://icist.ibb.gov.tr/internet sayfasından detaylı bilgilerine erişilebilen Öğrenci Merkezi'nin, öğrencilerin geldikleri bölgelerde yatırım ve ticaret yapan işadamlarıyla bir araya getirilmesi amacıyla projeler geliştirdiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla; bahsi geçen Öğrenci Merkezi'nin, yabancı öğrencilerin ait olduğu bölgelerin dilini ve kültürünü bilen aynı zamanda Türkçeye de hakim çalışan arayışında olan Türk ihracatçıları ve yatırımcıları ile buluşturulmasında anahtar rol oynayacağı bildirilmektedir. (5551)

Ek-4: ICIST Tanıtım Notu

3. Çevre Mevzuat Değişikliği

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; bazı yabani hayvan ve bitki örtüsü türleri örneklerinin Avrupa Birliği'ne (AB) girişinin yasaklanmasına ilişkin 888/2014 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 15 Ağustos 2014 tarihli ve L243 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış olup, yayımlanmasını takip eden yirminci gün yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

İlgili Komisyon Uygulama Tüzüğüne aşağıda yer alan web adresinden ulaşılabilmektedir.(5553)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.243.01.0021.01.ENG

4. AB / Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Soğuk Haddelenmiş Yassı Paslanmaz Çelik” (7219.31.10, 7219.32.10, 7219.32.90, 7219.33.10, 7219.33.90, 7219.34.10, 7219.34.90, 7219.35.10, 7219.35.90, 7220.20.21, 7220.20.29, 7220.20.41, 7220.20.49, 7220.20.81 ve 7220.20.89 GTİP kodlu) ithalatına yönelik bir telafi edici vergi soruşturması başlatılmış olup, konuya ilişkin 14 Ağustos 2014 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C.2014.267.01.0017.01.ENG internet sitesinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; mezkur soruşturma neticesinde AB tarafından anılan ülkeye karşı herhangi bir önlem alınması halinde bu durumun ülkemizin bahse konu üründe AB'ye ihracatında rekabet avantajı sağlayabileceği mütalaa edilmektedir. (5610)

5. Eximbank Kredileri Semineri

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından (ATSO) alınan bir yazıda; ATSO ile Eximbank Ankara Bölge Müdürlüğü işbirliğinde 9 Eylül 2014 Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında ATSO Meclis Toplantı Salonu'nda ‘Eximbank Kredileri Bilgilendirme Semineri' düzenleneceği bildirilmiştir.

Özellikle ihracat yapan firmalara yönelik olarak sözkonusu seminerde Eximbank Ankara Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından, Eximbank kredileri ve türleri, ihracat alacak sigortası ile uluslararası krediler hakkında ayrıntılı bilgiler verileceği iletilmektedir.

Bu çerçevede, 9 Eylül 2014 Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında ATSO Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak toplantıya katılım sağlanması durumunda ekte yer alan katılım formunun doldurularak ATSO'ya en geç 5 Eylül 2014 Cuma gününe kadar iletmeleri gerektiği iletilmektedir. (5613)

Ek-5: Taslak Program

Ek-6: Katılım FormuEkler:
2014-170.doc

Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.doc

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.