2014/171 Sirküler (03.09.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014/171

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak, madencilik sektörünün dış pazarlarda rekabet gücünü arttırmak amacıyla "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 2010/8 Sayılı Tebliğ” kapsamında "Batı Akdeniz Maden İhracatının Geliştirilmesi Projesi” isimli proje için Ekonomi Bakanlığı'na yaptığımız başvurumuz kabul edilmiş olup, proje faaliyetlerinden ihtiyaç analizi çalışmasına başlama aşamasına gelinmiştir.

Proje kapsamında, madencilik sektörünün ve iştirakçi firmaların mevcut durumunun tespiti ve hedeflere ulaşmada izlenecek stratejinin belirlenmesine yönelik olarak profesyonel bir danışmanlık firmasınca ortak ihtiyaç analizi yapılacaktır. Bu analiz sonucunda ortaya çıkan firma ihtiyaçlarına göre değişik konularda uzmanlarca teorik ve pratik eğitimler verilecektir. Gerekli eğitimlerle kurumsal kapasitelerini arttırma imkanı elde eden firmalar, proje katılımcılarının belirleyeceği hedef pazarlara yönelik olarak sektörün en önemli fuarlarıyla eş zamanlı şekilde düzenlenecek ticaret heyetlerine katılabileceklerdir. Ayrıca hedef pazarlardaki en önemli ithalatçı firmaların ülkemize getirilerek bölgemizdeki madencilik firmalarıyla birebir görüşmelerinin sağlanacağı alım heyeti programları düzenlenecektir. Projenin sonunda talep eden proje katılımcısı firmalar bireysel danışmanlık hizmeti alabileceklerdir.

Toplam 3 yıl sürecek proje kapsamında organize edilecek olan ve yukarıda özetle verilen faaliyetlere ilişkin masraflar, "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında 2010/10 Sayılı Tebliğ” kapsamında Ekonomi Bakanlığı'nın %75 oranında finansal desteği ile gerçekleştirilecektir.

Söz konusu projeden sadece proje iştirakçisi olan ve proje kapsamında ön başvurularını tamamlayan firmalarımız faydalanabilecektir. Bu çerçevede, projede yer almak isteyen firmalarımızın Ek'de yer alan başvuru formunu doldurarak (şirket yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli halde) en geç 12 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (memiks@baib.gov.tr veya Faks:0 242 311 79 00) göndermeleri gerekmektedir.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

Ek: Başvuru Formu

PROJE EK I-C

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

Üye şirketiniz olarak 2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirmeyi planladığınız "Batı Akdeniz Maden İhracatının Geliştirilmesi” isimli projede katılımcı olarak yer almak istiyoruz.

Şirketimizin 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamında olmadığını ve destek kapsamına alınması durumunda tarafınıza ivedilikle bilgi verileceğini beyan eder, gereğini arz ederiz.

KİMLİK BİLGİLERİ

Tam Yasal Adı

Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası

Resmi Adres

Kuruluş Tarihi

İşbirliği Kuruşu Üyelik Sicil Numarası

Telefon Numarası

Faks Numarası

E-posta adresi

İnternet Adresi

Çalışan Sayısı

Faaliyet Sektörü

Üretilen veya Ticareti Yapılan Ürünler

Son 3 Yıllık İhracat Rakamları (Eğer var ise)

İhracat Pazarları (Ülkeler)

Firma ve Faaliyetleri Hakkında Bilgi

- Firma hakkında kısa bilgi veriniz.

- Firmanın ihracat amacıyla gerçekleştirmekte olduğu faaliyetler hakkında kısa bilgi veriniz.

Tarih

Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi adı, unvanı

İmza

Şirket Kaşesi

DİKKAT: Proje başvuru dosyasında sunulacak Katılımcı Talep Yazısı'nın aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yazılarda şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin adı, unvanı, tarih ve şirket kaşesinin bulunması gerekmektedir.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.