2014/179 Sirküler (10.09.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /179

Sayın Üyemiz,

1. AB COSME Programı Küme Mükemmeliyet Programı Çağrısı

2. İMA'nın 2014-15 Eğitim Dönemi Profesyonel Gelişim Programları ile Adım Adım Profesyonelliğe

3. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı

4. İran Tekstil Ticaret Heyeti

5. Avrupa Birliği Anti-Damping Soruşturması

6. Referans Fiyat Önlemi, İhracatta Referans Fiyatı

7. Malezya Anti-Damping Soruşturması

8. ABD Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. AB COSME Programı Küme Mükemmeliyet Programı Çağrısı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edilebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulduğu ve KOSGEB'in, COSME Programı ulusal koordinatörü olduğu bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu programın bütçesinin, KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşullarının geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar Avro olarak belirlendiği iletilmektedir.

Bahse konu COSME Programı kapsamında, AB Komisyonunca Avrupa çapında, KOBİ'lerin içinde yer aldığı kümelere destek sağlamak amacıyla tasarlanan "Küme Mükemmeliyet Programı - Cluster Excellency Programme” adlı çağrının yayımlandığı belirterek detayları ekte bulunmaktadır.

Ek-1: AB COSME Programı Küme Mükemmeliyet Programı

2. İMA'nın 2014-15 Eğitim Dönemi Profesyonel Gelişim Programları ile Adım Adım Profesyonelliğe

İstanbul Moda Akademisinden bir yazıda; 2014 - 2015 Eğitim Dönemi Ekim ayında başladığı ve eğitim programları için kayıtların devam ettiği bildirilmektedir.

İstanbul Moda Akademisi'nin, Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı'yla, moda tasarımıyla ilgili sağlam bir altyapı edinmeyi sağlarken, kadın veya erkek giyim üzerine uzmanlaşma şansı sunduğu iletilmektedir.

Eğitim, lisans düzeyindeki Moda Tasarımı ve Teknolojisi Programı University of the Arts London, London College of Fashion (LCF) iş birliğinde yürütüldüğü ve eğitimin İMA ve LCF eğitmenleri tarafından Türkçe ve İngilizce olarak verildiği bildirilmektedir. Eğitim içeriği ağırlıklı olarak uygulamalı gerçek projelerden oluşmakla beraber projeler ünlü tasarımcılarla ve sektörde yer alan önemli firma iş birlikleri ile hayata geçirildiği ifade edilmektedir.

Bu programa katılarak, moda tasarımıyla ilgili tüm süreçlere hâkim olunacağı, yaratıcı süreci destekleyen teknik destek ve uygulamaları öğrenileceği, sektörün önemli isim ve markalarıyla projeler gerçekleştirilip, final projesiyle moda dünyasına ilk adım atıldığı iletilmektedir. Eğitimin sonunda yer alan bitirme projesi kapsamında hazırlanan koleksiyonlar, İstanbul Moda Haftası'nda defile ile sektöre tanıtıldığı bildirilmektedir.

Son Kayıt: 27 Eylül

Süre: 3 Yıl

Gün ve Saat: Pazartesi - Cuma, 09.30 - 16.30

Başlama Tarihi: 13 Ekim 2014

Detaylı bilgi için: 0212 219 41 41 (1216 - 1218)

Link: http://www.istanbulmodaakademisi.com/egitim/profesyonel-gelisim-programlari

3. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı

Çevre Şehircilik Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nin Florlu Sera Gazlarına Dair 842/2006 sayılı Direktifi kapsamında "Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu itibarla, www.csb.gov.tr/gm/cygm adresinin "Mevzuat” başlığı altında "Taslaklar” bölümünden erişilebilen söz konusu Yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizinekte yer alan forma uygun olarak 12 Eylül 2014 günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (tosunn@baib.gov.tr veya faks: 0 242 3117900) bildirilmesi hususunda, gereğini rica ederim.

Ek-2: Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form

4. İran Tekstil Ticaret Heyeti

Ege İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından, pazar alternatifleri yaratmak ve mevcut pazar paylarını arttırmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmaların bir adımı olarak; 26 - 29 Ekim 2014 tarihleri arasında, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik "Sektörel Ticaret Heyeti” organizasyonu gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Organizasyona katılmak isteyen firmalarımızın 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar; aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak; 1.000-ABD $ tutarındaki katılım bedelini, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin T.HALK BANKASI / ALSANCAK ŞUBESİ ( ŞUBE KODU: 731) IBAN:TR59 0001 2009 7310 0053 0002 64 no'lu hesabına yatırmaları gerekmektedir. (5773)

Heyete başvuru linki : http://www.egeliihracatcilar.com/anketler/20140806/20140806.asp

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Tel: 0 850 455 1150

E-posta: iran@eib.org.tr

5. Avrupa Birliği Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Asesülfam Potasyum” (2106.90.92, 2106.90.98, 2934.99.90 ve 3824.90.97 GTİP kodlu) ithalatına yönelik bir telafi edici vergi soruşturması başlatıldığı, konuya ilişkin 4 Eylül 2014 tarih ve C297/2 sayılı AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_297_R_0002&from=EN linkinden ulaşılabildiği, Mezkur soruşturma neticesinde anılan ülkeye ilişkin herhangi bir önlem kararı alınması halinde söz konusu ürünün AB'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edildiği bildirilmektedir. (5729)

6. Referans Fiyat Önlemi, İhracatta Referans Fiyatı

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Buenos Aires Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısına atıfta bulunularak;

- Arjantin Resmi Gazetesi'nde 2 Eylül 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 3662 sayılı mevzuat uyarınca 4202 ve 4203 sayılı tarife başlıklarında yer alan ve metnin ek 1'de listelenen ürünlerin ek 2'de belirtilen ülkelerden ithalatında uygulanmak üzere, ürüne göre değişen referans fiyatlarının,

- Aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3663 sayılı mevzuatı uyarınca da 0805.50 GTİP'inde yer alan ve metnin ek 1'de listelenen ürünlerin, ek 2'de belirtilen ülkelere ihracatında uygulanmak üzere değişen oranlarda referans fiyatının,

İhdas edildiği hususlarından bahisle, söz konusu referans fiyatlarının, anılan Resmi Gazete'de yayımını takip eden ikinci iş günü itibariyle yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü,

Diğer taraftan, bahse konu mevzuat ile getirilen referans fiyat uygulamasının halihazırda ülkemiz menşeli ürünleri kapsamamakla birlikte rakibimiz olabilecek ülkelerin bu uygulamaya tabi tutulmadığı bildirilmektedir. (5732)

Ek-3 : Tablolar

7. Malezya Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Malezya tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "İnşaat Demiri” (7214.20, 7228.10, 7228.40, 7225.50 ve 7228.60 GTİP kodlu) ithalatına yönelik Ek'te bir örneği kayıtlı 2 Eylül 2014 tarihli Malezya Resmi Gazetesi örneğinden de görüleceği üzere bir anti-damping soruşturması başlatıldığı, Mezkur soruşturma neticesinde anılan ülkeye ilişkin herhangi bir önlem kararı alınması halinde söz konusu ürünün Malezya'ya ihracatında rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edildiği bildirilmektedir. (5752)

Ek-4 : Malezya Resmi Gazetesi

8. ABD Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "Filmaşin” (7213.91, 7213.99, 7227.20, ve 7227.90 GTİP kodlu) ithalatına karşı 27 Şubat 2014 tarihinde birer anti-damping ve telafi edici vergi soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Ek'te bir örneği kayıtlı ABD Resmi Gazetesi bildiriminden görülebileceği üzere, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından mezkur anti-damping soruşturması kapsamında %106,19 - %110,25 oranları arasında değişen geçici anti-damping önlemi uygulanmasına karar verildiği, söz konusu geçici önlemin bahse konu ürünü anılan ülkeye ihraç eden firmalarımıza kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edildiği bildirilmektedir. (5755)

Ek-5: ABD Resmi GazetesiEkler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.