2014/185 Sirküler (11.09.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /185

Sayın Üyemiz,

1. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

2. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nin taslak metnine http://www.csb.gov.tr/gm/cygm adresinin "Mevzuat” başlığı altında "Taslaklar” bölümünden erişilebilmekte olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yönetmelik taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin ekte yer alan formata uygun olarak 15 Eylül 2014 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta:yildirimc@baib.gov.tr, Faks: 311 79 00) iletilmesi gerekmektedir.(5786)

2. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı

KOSGEB Antalya Hizmet Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) 2015-2018 dönemini kapsayacak şekilde yenileneceği, hazırlık çalışmalarının KOSGEB koordinasyonunda yürütüleceği bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, KSEP 2015-2018 dönemi hazırlık çalışmaları kapsamında, KOBİ'lerin Güçlü ve Zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması ve çevresel fırsatlar ile tehditlerin KOBİ'lerin bakış açısından tespit edilmesine yönelik olarak bir anket uygulanmasına karar verildiği, bu amaçla hazırlanan ve http://anketsistemi.kosgeb.gov.tr/survey.aspx/ksep_gzft?g=tr-TR adresinde yayımlanan anketin 21.09.2014 tarihi mesai bitimine kadar doldurulabileceği bildirilmektedir. (5780)

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.