2014/196 Sirküler (23.09.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /196

Sayın Üyemiz,

1. Enerji Yoğun Endüstrilerde Sera Gazı Emisyon Konferansı

2. Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. Enerji Yoğun Endüstrilerde Sera Gazı Emisyon Konferansı

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından Enerji Yoğun Endüstrilerde Sera Gazı Emisyonlarına ilişkin 24 Kasım 2014 tarihinde Brüksel'de bir konferans düzenleneceği bildirilmekte olup, konferansa ilişkin bilgilerehttp://www.vdi.de/index.php?id=52482 linkinden erişilebilmektedir.

2. Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; eşyaların ülkemize kullanılmış olarak ithalinin, mer'i İthalat Rejimi Kararı'nın 2'nci ve 7'nci maddeleri gereği Ekonomi Bakanlığı'nın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olup, bu izne ilişkin usul ve esasların 31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9)” ile düzenlendiği hususu vurgulanarak, 2015 yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlama çalışmalarına başlandığı ve söz konusu Tebliğ'in güncellenmesine ilişkin görüş talep edildiği iletilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen anılan Tebliğ ile ilgili gerekçeli değişiklik önerilerinin ek'li form vasıtasıylaen geç 02 Ekim 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadarGenel Sekreterliğimize (e-posta tosunn@baib.gov.tr; faks: 0242 3117900) bildirilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Görüş bildirilmesinde kullanılacak form


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.