2014/197 Sirküler (26.09.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /197

Sayın Üyemiz,

1. ABD Boston İşadamları Heyeti

2. İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

3. Dondurma Tavizleri Hk.

4. Türkiye Pakistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Bakanlar arası Karma Komisyonu

5. Arjantin Referans Fiyat

6. ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

7. Limon Satış İhalesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. ABD Boston İşadamları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Türk Hava Yolları'nın, ABD'nin Massachusetts Eyaletinin başkenti ve en büyük şehri olan Boston'a yeni hat açtığı ve bu vesile ile azami 30 iş adamımız ile birlikte11 - 14 Kasım 2014tarihleri arasında Boston'a yönelik bir iş adamları heyeti programının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İş adamları heyetine; Su Ürünleri, Savunma Sanayi ve Havacılık ve Tıbbi Cihaz sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmekle birlikte diğer sektörlerden de başvuruların alınabileceği ve kabul edileceği iletilmektedir.

Bu çerçevede; heyete katılmak isteyen firmalarınhttp://www.tim.org.tr/'de yer alan başvuru formunu (http://goo.gl/15Oz1w) eksiksiz doldurarak elektronik ortamda,engeç 10 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadarbaşvuru yapmaları, organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, ikili görüşmeler ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (IBAN No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu: TVBATR2A Avro Hesabı'na4.400 Avro avans(katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunumelikeemiroglu@tim.org.trvevolkanincekara@tim.org.tre-posta adreslerine iletmeleri gerektiği bildirilmektedir. (6021)

Ek-1: Heyet Taslak Programı

2. İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısına atfen Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, ülkemiz menşeli ihraç ürünlerinde kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olmaması cihetiyle muhtelif ülkelerden 53 adet bildirim alındığı ve anılan malzemelerin Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine riayet edilmek suretiyle işaretlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkeler tarafından ülkemiz ihraç ürünlerine ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatçı firmalarımızın ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olarak kullanılması yönünde uyarılmasında yarar görüldüğü iletilmektedir. (6018)

3. Dondurma Tavizleri Hk.

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, 1/2007 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca taraflar arasında 21.05 tarife pozisyonunda yer alan dondurma için karşılıklı olarak 3000 tonluk tarife kontenjanı kapsamında vergiden muaf taviz değişimi yapıldığı, söz konusu kontenjanların kullanımı ülkemiz menşeli süt ve süt ürünlerinin AB'ye ithalatında karşılaşılan sorunların çözümüne kadar ertelendiği, AB'ye süt ve sütlü ürün ihracatı yapabilecek onaylı tesislerin Komisyon'unun ilgili internet sayfasında 3 Nisan 2013 tarihinde yayımlandığı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Avrupa Komisyonunun 11 Eylül 2014 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Gümrük Birliği Ortak Komitesi'nin 31. Dönem toplantısında söz konusu tarife kontenjanlarının kullandırılmasına ilişkin sürecin hızlandırılmasının talep edildiği belirtilerek, bilgileri ve kontenjanlara işlerlik kazandırılmasına yönelik eşzamanlı sürecin başlatılmasına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin 29/09/2014 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize (tosunn@baib.gov.tr) bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız. (6039)

Ek-2: Form

4. Türkiye Pakistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Bakanlararası Karma Komisyonu

Ekonomi Bakanlığının yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Eşbaşkanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris GÜLLÜCE tarafından deruhte edilen "Türkiye-Pakistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Bakanlararası Karma Komisyonu'nun 15. Dönem Toplantısının 15-16 Ekim 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ve ziyaret esnasında gerçekleştirilecek toplantılarda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form vasıtasıyla 26 Eylül 2014 Cuma mesai bitimine kadarGenel Sekreterliğimize(tosunn@baib.gov.tr) hususunu önemle bilgilerinize sunarız. (6037)

Ek-2: Form

5. Arjantin Referans Fiyat

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Buenos Aires Ticaret Müşavirliğinden Ekonomi Bakanlığına gönderilen bir örneği ekli yazıya istinaden Arjantin'de son dönemde uygulamaya konulan referans fiyat önleminin kapsamına ilişkin detaylar bulunmaktadır. (6038)

Ek-3: Yazı örneği

Ek-4: 3670-gayri resmi tercüme

Ek-5: 3672-gayri resmi tercüme

6. ABD/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ‘Metalden Karyolalar' (9403.20.0018, 9403.20.0020 ve 9403.10.0040 HTSUS kodlu) ithalatına yönelik birer anti-damping ve telafi edici vergi soruşturması başlatılmış olup, konuya ilişkin 22 Eylül 2014 tarihli ABD Resmi Gazetesi nüshalarına http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-09-22/pdf/2014-22494.pdf ve nüshalarına http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-09-22/pdf/2014-22491.pdf linklerinden ulaşılabileceği iletilmektedir.

Mezkûr soruşturmalar neticesinde anılan ülkeye ilişkin herhangi bir önlem kararı alınması halinde Bakanlıkça söz konusu ürünün ABD'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edildiği bildirilmektedir. (6040)Ekler:
2014-197.doc

Ek-1.pdf

Ek-2.doc

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.