2014/202 Sirküler (08.10.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /202

Sayın Üyemiz,

1. Kanada-İnşaat Demiri / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

2. İstanbul Moda Akademisi Moda Tasarımı ve Yönetimi Diploma Programları

3. 9. Kuzey Afrika Petrol ve Doğalgaz Zirvesi

4. Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Kanada-İnşaat Demiri / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA) tarafından ülkemizin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore menşeli "Demir ve Alaşımsız Çelikten Filmaşin ve Çubuklar” (İnşaat Demiri) (7213.10.00.00 ve 7214.20.00.00 GTİP'li) ithalatına karşı 13 Haziran 2014 tarihinde bir anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açıldığı iletilmektedir.

Bu çerçevede; CBSA tarafından 11 Eylül 2014 tarihinde mezkur soruşturmaya ilişkin ön bulguların açıklandığı ifade edilerek, anılan soruşturma kapsamında incelenen "Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş” için %2,5 oranında sübvansiyon marjı ve %15,2 oranında antidamping marjı hesaplanmış olup diğer inşaat demiri ihracatçı firmalarımız için ise %32,9 oranında anti-damping ve %22,8 oranında sübvansiyon marjlarının tespit edildiği bildirilmektedir.

Mezkur soruşturmalar kapsamındaki nihai kararların, CBSA tarafından 10 Aralık 2014 tarihinde, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nce (CITT) ise 9 Ocak 2015 tarihinde açıklanmasının beklendiği iletilmektedir. (6138)

2. İstanbul Moda Akademisi Moda Tasarımı ve Yönetimi Diploma Programları

İstanbul Moda Akademisinden alınan yazıda, Moda Tasarımı ve Yönetimi Diploma Programı mezunlarının, İstanbul Moda Haftasında iki ayrı defile ile yerlerini alarak sektörle buluşacağı bildirilmektedir. (6170)

Detaylı Bilgi: www.istanbulmodaakademisi.com, info@istabulmodaakademisi.com

Ek-1: Broşür

3. 9. Kuzey Afrika Petrol ve Doğalgaz Zirvesi

Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Devlet Firması Sonatrach'ın desteği ile 7-9 Aralık 2014 tarihleri arasında 9 uncusu Cezayir'de düzenlenecek olan Kuzey Afrika Petrol ve Doğalgaz Zirvesi'ne katılmak isteyen firmaların www.northafricasummit.com adresinden başvurmaları ve %15 oranında uygulanacak katılım bedelindeki indirimden faydalanabilmeleri için promosyon kodu kısmına DNB015 şifresini girmeleri gerektiği bildirilmektedir. (6130)

4. Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği Taslağı

TİM'den alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış bulunan "Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği Taslağı”na ilişkin görüş ve öneriler talep edilmektedir.

Bahse konu taslağın bir örneği ekte sunulmakta olup, taslağa ilişkin görüşlerin TİM'e iletilmesini teminen ek'li form vasıtasıylaen geç 15 Ekim 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadarGenel Sekreterliğimize (e-posta tosunn@baib.gov.tr; faks: 0242 3117900) bildirilmesi gerekmektedir.

Ek-2: Görüş bildirilmesinde kullanılacak form


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.