2014/204 Sirküler (10.10.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /204

Sayın Üyemiz,

1. AB/Anti- Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

2. Ulusal Test ve Muayene Çalıştayı Raporu

3. Uluslararası Doğal Taş Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Duyurusu

4. 2014 Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri - Ödül Töreni

5. 41.Bağdat Uluslararası fuarı

6. 2015-2016 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Hakkında

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. AB/Anti- Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeili‘Gökkuşağı Alabalıkları‘ ithalatına karşı 15 Şubat 2014 tarihinde başlatılan anti damping ve telafi edici vergi (sübvansiyon) soruşturmalarının halihazırda devam etmekte olduğu hatırlatılmaktadır.

2 Ekim 2014 tarihinde AB Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz aracılığıyla Komisyon'dan alınan bildirime atfen Ekonomi Bakanlığı tarafından Komisyon'un mezkur telafi edici vergi soruşturması kapsamında daha önce örneklemeye seçilen dört ihracatçı firma için %7 - %9,7 oranları arasında değişen sübvansiyon marjları hesaplandığı ve bu marjlar temelinde geçici telafi edici vergi uygulamayı değerlendirdiği bildirilmektedir.

Anılan bildirimde ayrıca, örneklemede yer almasa bile Komisyon ile işbirliğine giden firmalar için %8,2; diğer tüm firmalar (örneklemede yer almayan ve işbirliğine gitmeyen firmalar ) için %9,7 oranında geçici telafi edici vergi uygulamasının öngörüldüğü ifade edilmektedir. Bahse konu bildirimde devamla, mevcut anti-damping soruşturması kapsamında bu aşamada bir geçici önleme hükmedilmeyeceği ancak bu soruşturmanın devam edeceği belirtilmektedir.(6215)

2. Ulusal Test ve Muayene Çalıştayı Raporu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; ülkemiz uygunluk değerlendirmesi sektörünün güçlü ve eksik yanlarının tespit edilmesi, sanayicilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunlara ilişkin yatırım alanlarına gerekli teşvik ve uygulama mekanizmalarının oluşturulması amacıyla Haziran ayında "I. Ulusal Test ve Muayene Çalıştayı”nın gerçekleştirildiği bildirilmekte olup, Çalıştay sonucunda hazırlanan Raporun bir örneği ekte sunulmaktadır. Raporda belirtilen, ülkemizde henüz gerçekleştirilemeyen test ve muayene hizmetlerinden, halihazırda gerçekleştirilmesi mümkün görünenler ile birtakım yatırımlarla önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi mümkün görülenlerin tespitini de içerecek şekilde bir değerlendirme talep edildiği iletilmektedir. Bilgileri ve konu hakkında gerekçeli görüş ve önerilerin, 16 Ekim 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (faks: +90 242 3117900/1305 ve e-mail: sengokselo@baib.gov.tr) ekte yer alan görüş formu kullanılarak iletilmesi gerekmektedir. (6220)

EK1: Ulusal Test ve Muayene Çalıştayı Raporu (9 sayfa)

EK2: Görüş Formu

3. Uluslararası Doğal Taş Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Duyurusu

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda; 6-9 Mart 2015 tarihlerinde Çin'in Xiamen kentinde düzenlenecek olan Xiamen Stone Fair 2015 Fuarına, Ege Maden İhracatçıları Birliğince Türkiye milli katılımı organize edeceği belirtilmektedir.

Zengin doğal taş rezervlerine sahip Fujian eyaletinde bulunan Xiamen adası, Çin'in en önemli doğal

taş üretim ve ticaret merkezidir. 2013 yılında 8 milyar dolara ulaşan Çin doğal taş ticaretinin %60'ı, dünya doğal taş ticaretinin ise %15'i Xiamen limanından gerçekleşmektedir.

Xiamen Jinhongxin Exhibition Co., Ltd. tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen XIAMEN Fuarı 2015 yılında 30.000m2 'si yabancı ülke katılımcılarına ayrılan toplam 168.000m2 alanda gerçekleştirilecektir. Türkiye Pavyonu, Xiamen Exhibition Centre'da uluslararası katılımcıların bulunduğu bölümde T Holünde yer almakta olup yaklaşık 2.500m2 büyüklüğündedir. Xiamen 2015 Yerleşim planlarına ulaşmak için : http://www.stonefair.org.cn/Visitors_Center_Floor_Plan.asp

Doğal taş ve teknolojileri sektörünün tüm kollarından 54 ülkeden yaklaşık 2.000 civarında firmanın

stand açarak katıldığı Xiamen 2014 Stone Fair'in 142.498 profesyonel ziyaretçisi bulunmaktadır. Detaylı bilgi için : http://www.stonefair.org.cn/Visitors_Center.asp

KATILIM ÜCRETİ VE DEVLET DESTEĞİ:

Fuara m2 katılım ücreti Nakliye dahil 760$, Nakliye hariç 720$'dır.Katılım ücretine; yer kirası, ahşap-lüks stand inşaatı ve dekorasyonu, sergilenecek ürünlerin denizyolu gidiş nakliyesi, temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı, fuar basılı-online kataloğunda ve Genel Sekreterliğimiz tarafından katılımcılarımız için hazırlanacak katalogda yer alma, genel tanıtım giderleri ve standlarda ikram hizmetleri dahildir. Fuar; " Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun Yurt Dışında gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ ”i çerçevesinde devlet desteği kapsamında olup Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş Şirket niteliğini haiz firmalar, 15.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla katılım ücretinin ve standlarında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin, stand alanı 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %70'i kadar devlet desteğinden faydalanabileceği bildirilmektedir. Xiamen 2015 Fuarı T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından prestijli fuar kapsamında değerlendirilmesi durumunda, Fuarı 2015 yılında prestijli fuar katılımı olarak belirleyecek firmalar destek kapsamındaki harcamalarının %50'si oranında ve max. 50.000 $'a kadar destekten yararlanabileceği ifade edilmiştir.

Şahıs Şirketleri destekten faydalanamamaktadır.

FUARA KATILMAK İÇİN:

Xiamen 2015 Doğal Taş Fuarına Birliğimiz organizasyonunda katılmak isteyen firmalarımızın, en geç 24 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar, http://www.egeliihracatcilar.com/Xiamen-2015 linkinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak, T.Vakıflar Bankası Finansmarket İzmir Şubesi (Şube Kodu: 004) nezdinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri hesabına (IBAN: TR87 0001 5001 5804 8010 8524 02 / 00158048010852402 no'lu USD) talep edilen m2 başına 300$ (örn. 15m2 için 4500$) katılım payı peşinatının yatırıldığını gösterir banka dekontu suretini Birliklerimiz Maden Şubesine T.(0232)488-6087/88 F.(0232)488-6100 E-posta: maden@egebirlik.org.tr göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

Bankaca imza-kaşe edilmiş dekont/swift aslını dosyada muhafaza edilmesi, daha sonra talep edileceği belirtilmektedir. Bankaya elden yapılan ödemeler yürürlükteki mevzuat gereği kabul edilememektedir. Banka dekontlarında açıklama olarak "XIAMEN 2015 Fuarı Katılım Ücreti” vb. ibaresi yer alması gerektiği belirtilmiştir.(6221)

4. 2014 Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri - Ödül Töreni

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda TURQUALITY® Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM tarafından 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında

yürütülen dünyanın ilk devlet destekli marka geliştirme programı olduğu belirtilmiştir. Program kapsamında Design Turkey, Yönetici Geliştirme Programı, Vizyon Semineri gibi çeşitli etkinlikler

düzenlenmektedir. TURQUALITY® etkinliği olarak, endüstride ve toplumda tasarım farkındalığını

yükseltmek üzere Ekonomi Bakanlığı , TİM ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) katkılarıyla yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran, topluma ve kullanıcıya nitelikli tasarımın taşıdığı değerleri tanıtan, iyi tasarımı ödüllendirmek suretiyle temelde ödüle ürün veren bir değerlendirme sistemi oluşturmak amacıyla "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” organizasyonu gerçekleştirilmektedir. İki yılda bir düzenlenen organizasyonun ilki 21 Ekim 2008'de, ikincisi 7 Aralık 2010'da, üçüncüsü ise 30 Kasım 2012 tarihlerinde düzenlenmiş olduğu iletilmektedir.

Bu defa 28 Kasım 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ'nin himayelerinde Haliç Kongre Merkezi'nde "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri” ödül töreninin dördüncüsü gerçekleştirilecektir.(6222)

5. 41.Bağdat Uluslararası fuarı

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda Irak Dışişleri Bakanlığının Irak Fuar ve Ticaret Hizmetleri Şirketi tarafından 20-29 Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenecek 41.Bağdat Uluslararası Fuarına ülkemizden katılım sağlayacak kişilere gerekli giriş vizesinin vakitlice ita edilebilmesi için ilgili kişilerin renkli pasaport fotokopilerinin kendilerine iletilmesi hususunda talepte bulunulduğu belirtilmekte olup, 41. Bağdat Uluslararası Fuarına katılacak kişilerin Irak'ın Ankara Büyükelçiliğine başvurmaları gerekmektedir. (6226)

6. 2015-2016 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Hakkında

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından iletilen yazıda, 2015-2016 akademik yılı Jean Monnet Burs Programı Kapsamında % 60 kamu sektörü ve /veya Kamu niteliğini haiz meslek kuruluşları, odalar vb. çalışanlarından olmak üzere 210 bursiyerin destekleneceği belirtilerek program hakkında bilgilendirme toplantısının KOSGEB OSTİM Hizmet Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda 30 Ekim 2014 Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.(6229)

EK3: Jean Monnet bursu hakkında bilgi notu (3 sayfa)

Detaylı bilgi : www.jeanmonnet.org.trEkler:
GORUS SORMA FORMU.doc

Jean Monnet bursu hakkinda bilgi notu.pdf

Ulusal Test ve Muayene Calistayi Raporu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.