2014/209 Sirküler (16.10.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /209

Sayın Üyemiz,

1. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

2. China Mining 2014 Fuarı

3. Cezayir-Oran İşadamları Heyeti (17-19 Kasım 2014)

4. 3. Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi

5. Avrupa Birliği /Anti Damping Soruşturması

6. Avusturya-Türkiye GTİP Bazında Karşılaştırmalı Fiyat Bilgisi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

 

  1. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

Karadeniz İhracatçı Birliklerinden alınan yazıda Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulandığı belirtilen ihracata yönelik destek programlarının tanıtımı amacıyla, 2014 yılında 81 ilde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlendiği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği organizasyonunda 20-24 Ekim 2014 tarihlerinde Amasya, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun illerinde seminerler düzenleneceğini belirtmiş olup, söz konusu seminerler ile ilgili olarak hazırlanmış detaylı program ve başvuru formu ilişiktedir. Söz konusu seminerlere katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nin (454) 216 48 42 veya 216 88 90 numaralı fakslarına ya da kib@kib.org.tr adresine iletmeleri gerektiği ifade edilmiştir. (6240)

EK1: Başvuru formu

2. China Mining 2014 Fuarı Hakkında

20 Ekim 2014 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tianjin şehrinde düzenlenecek olan "16th China Mining Conference and Exhibition” fuarı ile ilgili olarak, Pekin Ticaret Müşavirliği'nden alınan 09/10/2014 tarihli e-posta mesajı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.(6238)

EK2: Fuar Duyurusu

3.Cezayir-Oran İşadamları Heyeti (17-19 Kasım 2014)

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; TİM ve THY işbirliği ile 17-19 Kasım 2014 tarihleri arasında Cezayir'e yönelik işadamı heyeti düzenleneceği ve Oran şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmeleri gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

Pazar payımızın artırılması ve Cezayir'e yönelik yeni iş imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete peynir, kuru baklagiller, fındık, ayçiçeği yağı, bitkisel yağlar, çikolata ve kakao içeren gıdalar, domates salçası, konserve, meyve suyu, maya, mermer ve traverten (işlenmemiş), granit, petrol yağları, kauçuk dış lastikler, erkek hazır giyim, bayan hazır giyim, mücevherler (kaplama), demir çelik çubuklar, demir veya çelikten alaşımsız profil, demir veya çelikten diğer borular, demir çelik inşaat aksamı, motor aksam ve parçası, buzdolabı, televizyon, kablo, toplu yolcu taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, otomobil, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar ile mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüleceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda azami 30 katılımcıdan oluşacağı ifade edilen heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/LGePzO adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmak suretiyle, en geç 3 Kasım 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanması teminatıyla firmaların, aşağıdaki hesap numaralarına (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) 650 Avro ödeme yapmaları gerektiği bildirilmiştir. (6315)

Not: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282)

(Iban No : TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35) Swift Kodu: TVBATR2A AVRO hesabı

4. 3.Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi Hakkında

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğinden alınan yazıdaTarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması perspektifi kapsamında; Trabzon ve Doğu Karadeniz Bölgesi dış ticaretini artırma yanında İlin ve bölgenin tanıtımı ve bu sayede de yerli ve yabancı yatırımların çekilmesinde önemli işlev görmesi nedeniyle geleneksel olarak 3 yılda bir gerçekleştirilmesi prensip kararına varılan "Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi'nin bu yıl üçüncüsünün daha geniş kapsamlı olarak 18 Ekim 2014 tarihinde Trabzon ilinde düzenleneceği bildirilmiştir. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası müşterek organizasyonunda düzenleneceği iletilen programa 20 ülkeden iş adamı, özel sektör ve kamu temsilcileri, kurum ve kuruluş temsilcileri davet edildiği ifade edilip; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bulgaristan, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna'dan toplam 220'ye yakın temsilci katılım sağlayacağı belirtilmiştir.

Program kapsamında ticaret ve finans, turizm ve lojistik sektörlerinde düzenleneceği belirtilen paneller yanında, gıda ürünleri ve gıda teknolojileri, inşaat malzemeleri ve makine sektörlerinde firmalar arası ikili iş görüşmeleri gerçekleştirileceği bu kapsamda 18 Ekim 2014 Cumartesi günü Trabzon'da NOVOTEL'de saat 09:00'da başlayacak "3. Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi” ve "Firmalar Arası İkili İş Görüşmeleri” programına tüm firmalarımızın davet edildiği ve katılmak isteyen firmalarımızın ekte sunulan başvuru formunu doldurmak suretiyle Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği 0.462.3269401 numaralı faksına veya dkib@dkib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerektiği belirtilmiştir. (6320)

EK3: Program Başvuru Formu

5. Avrupa Birliği /Anti Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya Federasyonu menşeli "Alüminyumdan Yapraklar” (7607.11.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ürün grubu ithalatına anti-damping soruşturması başlatıldığı ve soruşturmanın 8 Ekim 2014 tarih ve C 354/14 sayılı AB Resmi Gazetesi nüshasından da ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla mezkur soruşturma neticesinde anılan ülkeye ilişkin herhangi bir önlem kararı alınması halinde ekonomi bakanlığı tarafından söz konusu ürünün AB'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceğinin mütalaa edildiği belirtilmektedir. (6314)

6. Avusturya-Türkiye GTİP Bazında Karşılaştırmalı Fiyat Bilgisi Hakkında

Viyana Ticaret Musavirligi'den alınan bir e-postada; Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dair güncel gelişmeler ile iki ülke arasındaki ticari ve güncel faaliyetlere ilişkin duyuru ve raporların Viyana Ticaret Müşavirliği'nin web sayfasında (www.musavirlikler.gov.tr ) yayımladığı ve söz konusu aylık raporların incelenmesinden görüleceği üzere, Türkiye ile Avusturya arasındaki yaklaşık 2,5 milyar Avro'ya ulaşan ikili ticaret hacminin her yıl kayda değer bir artış gösterdiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan; iki ülke ticari ilişkilerinde gözlenen mevcut olumlu trendin en etkin bir şekilde kullanılmasını teminen Viyana Ticaret Müşavirliğince yapılan bir çalışmada; Avusturya'nın Sekizli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu bazında;

- 8.710 kalem üründe 2014 Ocak Mayıs döneminde yaptığı genel ithalatı,

- 5.675 kalem üründe, aynı dönemde Türkiye'den yaptığı ithalatla ve,

- Türkiye'nin yine aynı dönemde yaptığı, GTİP sekizli bazda 7.229 kalem ürünün

Genel ihracat değerlerinin değerleri ve birim fiyatları karşılaştırıldığı vurgulanarak, anılan çalışma neticesinde toplanan 528 kalem üründe, Avusturya'nın genel ithalatı ile Türkiye'den yaptığı ithalat arasında %10'un üzerinde bir fiyat farkı olduğu tespit edildiği dile getirilmiştir. Söz konusu ürünlerdeki fiyat avantajı, ayrıca Türkiye'nin genel ihracatına ilişkin madde bazındaki istatistiki veriler ile de teyit edilerek bahse konu çalışmada, Avusturya'nın "genel ithalatının” ve Türkiye'nin "genel ihracatının” 1.000.000.- Avro'nun üzerinde olduğu ürünler seçildiği ve sıralamanın ise fasıl numaraları (sektörler) esas alınarak yapıldığı belirtilmiştir. Listede yer alan 528 kalem üründe Türkiye'nin genel ihracatı 15,8 milyar Avro, Avusturya'nın ithalatı ise 11,2 milyar Avro olduğu ifade edilmektedir.

Viyana Ticaret Müşavirliğince; söz konusu listeler hakkında ve firmalarımızın faaliyet gösterdikleri sektörlerde veya benzer iş ürün gruplarında değerlendirme yapmalarına yardımcı olunacağı, olası talep ve değerlendirmelerin Viyana Ticaret Müşavirliği tarafından viyana@ekonomi.gov.tr e-posta adresine ilettikleri takdirde, firmalara söz konusu ürünlerin Avusturya'daki ithalatçılarının irtibat bilgilerinin de temin edilebileceği belirtilmiştir.

EK4: Liste karşılaştırmalı tüm firmalar

EK5: Avusturya'nın Dünyadan İthalatı Türkiye'den İthalat Karşılaştırmalı Sekizli 2014 OcakEkler:
Ek 3 FORM.docx

Ek1.doc

Ek2.pdf

Ek4.docx

Ek5.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.