2014/211 Sirküler (20.10.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /211

Sayın Üyemiz,

1. AB/Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

2. Genelge Hk.

3. Fuar Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. AB/ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMALARI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” ithalatına karşı hali hazırda yürütülen anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 2014/204 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 17/10/2014 tarihli yazıda, Komisyon'dan alınan bilgiye göre söz konusu sübvansiyon marjlarının esas itibariyle alabalık sektörüne sağlanan doğrudan destekler çerçevesinde hesaplandığının anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, ilgili AB mevzuatı uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarında, soruşturma açılış tarihinden itibaren 9 ay geçmesi halinde geçici önlem kararı alınamamakta olduğu ve söz konusu geçici vergilerin yürürlüğe girmesine ilişkin kararın 15 Kasım 2014 tarihinden önce AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının beklendiğinden hareketle, 21 Ekim 2014 tarihinde saat 15.00'de Bakanlıkları 8. Kat Toplantı Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirileceği bildirilmekte ve AB'ye ilgili ürün ihracatı gerçekleştirilen firmalarımızdan katılım talep edilmektedir.

Bilgileriniz ve toplantıya katılım durumunuzun, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere, 20 Ekim 2014 Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta tosunn@baib.gov.tr; faks: 0242 3117900) bildirilmesi gerekmektedir. (6385)

21 Ekim 2014 Salı günü saat 15.00'de Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek toplantıya,Katılıyorum ( )

Katılımcı Adı-Soyadı: _______________________________

Katılımcı Unvanı: ___________________________________

Firma Unvanı: _____________________________________

2. GENELGE HK.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 17/10/2014 tarihli yazıda; "Tohumluk İthalatı Uygulama Genelgesi” (2014/1), "Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali ile Çilek/Sebze Fidesi İthalatı Uygulama Genelgesi” (2014/2), "Süs Bitkileri İthalat Uygulama Genelgesi (2014/3) ve "Tohumluk İhracatı Uygulama Genelgesi (2014/4)”nin 2015 yılı uygulamalarına esas teşkil etmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görüş sorulduğu belirtilmektedir.

Bahse konu genelgeler www.tarim.gov.tr web daresinde Mevzuat, Genelgeler başlığı altında yayınlanmakta olup, bahse konu genelgeler hakkında oluşacak görüşlerinizin Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere 20 Ekim 2014 Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta tosunn@baib.gov.tr; faks: 0242 3117900) bildirilmesi gerekmektedir. (6370)

3. FUAR DUYURUSU

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen, Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 13-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında Ho Chi Minh City'de "Vietnam Foodexpo 2015” ve "Vietnam Foodtech 2015” adlı iki sergiden oluşacak "Vietnam Uluslararası Gıda Fuarı”nı düzenleyeceği, söz konusu fuarın kendi alanında Vietnam'da şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük etkinlik olmasının beklendiği ve Türk gıda ürünlerinin Vietnam'da tanıtımı ve Vietnam piyasasına girişlerin sağlanması bakımından da önemli bir fırsat teşkil ettiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Dışişleri Bakanlığınca, adı geçen fuara katılımın hem Vietnam ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunacağı hem de katılımcıların iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağının belirtildiği bildirilmektedir. (6359)


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.