2014/218 Sirküler (24.10.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014/218

Sayın Üyemiz,

1. Dolandırıcılık Uyarısı

2. 2006/4 Sayılı Tebliğ

3. Foodex Japan 2015 Fuarı Milli Katılım Duyurusu

4. Macaristan Pazarında Karşılaşılan Sorunlar

5. Türk Rus Bankacılık ve Finans Alanında İşbirliği Çalışma Toplantısı

6. Kolombiya

Konularını içeren duyurularımız ektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


DOLANDIRICILIK UYARISI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan tarihli yazıda, Seul Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden iletildiği üzere, Güney Kore ile yapılan dış ticaret işlemlerinde sahte e-posta adresleri kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı bildirilmektedir. Seul Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısı EK1 de bulunmaktadır. (6415)

EK 1: Seul Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Yazısı

2006/4 SAYILI TEBLİĞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan tarihli yazıda, Her yıl Aşkabat'ta "Türk İhraç Ürünleri Fuarı”nın düzenlendiğinden bahisle, söz konusu fuarın 2015 yılında mutattan farklı bir şekilde gerçekleştirilmesi hususunda çalışmalar yapıldığı,

Bu bağlamda Ekonomi Bakanlığı tarafından, söz konusu fuarda 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında desteklerden faydalanan firmalarımızın daha yoğun ve daha etkin şekilde katılım sağlaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması talimatının verildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen başta Türkmenistan'ı Hedef Pazar olarak belirleyen firmalar olmak üzere, anılan fuara katılmayı planlayan firmaların aşağıdaki tabloda kayıtlı bilgilerinin en geç 24 Ekim 2014 Perşembe gününe kadar birliğimizin arge@baib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. (6430)

Firma Adı/Unvanı:

İlgili Kişi Adı/Soyadı:

Firma Vergi Numarası:

Sektör:

Tel:

E-posta:

FOODEX JAPAN 2015 FUARI MİLLİ KATILIM DUYURUSU

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 03-06 Mart 2015 tarihleri arasında Japonya'nın Chiba kentinde Makuhari Messe'de 40.sı düzenlenecek olan "Foodex Japan 2015 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgiye EK2 de bulunan metinden ulaşılabilmektedir. (6438)

EK 2: Foodex Japan 2015 Fuarı Milli Katılım Duyurusu

MACARİSTAN PAZARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısın atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek olan Türk-Macar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) III. Dönem Toplantısı'nda dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın Macaristan pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edildiği bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen iki ülke arasındaki ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerin ek'li form vasıtasıyla en geç 24 Ekim 2014 Cuma gününe kadar Birliğimizin arge@baib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. (6439)

EK 3: Görüş Bildirme Formu

TÜRK RUS BANKACILIK VE FİNANS ALANINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA TOPLANTISI

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türk-Rus Bankacılık ve Finans Alanında İşbirliği Çalışma Grubu 5. Toplantısı'nın 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde Merkez Bankası organizasyonunda İstanbul'da gerçekleştirileceğinden bahisle; Rusya ile ticaret yapan özel sektör temsilcilerinin, taslak gündem ve programı EK4'te yer alan söz konusu toplantıya katılımlarında fayda görüldüğü bildirilmektedir.(6452)

EK 4: Toplantı Programı

KOLOMBİYA

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısın atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 14 Kasım 2014 tarihinde Bogota'da, ülkemiz ile Kolombiya arasında ikili siyasi istişareler gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın Kolombiya pazarında karşılaştığı sorunlar ile ziyaret esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen ve aynı zamanda iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek hususların ek'li form vasıtasıyla en geç 24 Ekim 2014 Cuma gününe kadar Birliğimizin arge@baib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.(6454)

EK 3: Görüş Bildirme Formu


Ekler:
EK1.pdf

EK2.pdf

EK3.doc

EK4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.