2014/221 Sirküler (27.10.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014/221

Sayın Üyemiz,

1. Arnavutluk Yatırım Heyeti

2. Avusturya Pazarında Karşılaşılan Sorunlar

3. ABD Pazarında Karşılaşılan Sorunlar

4. Slovakya Pazarında Karşılaşılan Sorunlar

5. Gümrük Vergisi Oranları Değişikliği - MERCOSUR

Konularını içeren duyurularımız ektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. ARNAVUTLUK YATIRIM HEYETİ

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ başkanlığında yakın dönemde Arnavutluk'a bir yatırım ve ticaret heyeti organize edileceği, Arnavutluk genelinde yatırım imkanları ve teşviklere ilişkin birinci elden görüşmeler yapılacağı ve bu çerçevede ilgili firmalardan üst düzey katılım sağlanmasının önem arz ettiği bildirilmektedir.

Bu bağlamda; söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin, en geç 14 Kasım 2014 tarihine kadar ydyatirim@ekonomi.gov.tr e-posta adresi vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığı'na bilgi vermeleri gerekmektedir.(6511)

2. AVUSTURYA PAZARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 24 Kasım 2014 tarihinde Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenecek olan Viyana Ekonomik Forumu'nda, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ tarafından yapılacak olan konuşmada dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın Avusturya pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edildiği bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen iki ülke arasında ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerin ek'li form vasıtasıyla 28 Ekim 2014 Salı gününe kadar Birliğimizin arge@baib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.(6492)

3. ABD PAZARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin talimatları ile bundan sonra ABD ile gerçekleştirilecek ikili temaslarda gündeme getirilmek zere, Türk firmalarının ABD pazarında yaşadığı sorunlara ilişkin bir bilgi notu hazırlanacağı bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın söz konusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gerçekleştirilecek görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form vasıtasıyla 30 Ekim 2014 Perşembe gününe kadar birliğimizin arge@baib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.

4. SLOVAKYA PAZARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 19-20 Kasım 2014 tarihlerinde Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ'ın eş başkanlığında Bratislava'da gerçekleşecek Türkiye-Slovakya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) III. Dönem Toplantısı'nda dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın Slovakya pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edildiği bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen iki ülke arasında ticarette yaşanan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerin ek'li form vasıtasıyla 28 Ekim 2014 Salı gününe kadar Birliğimizin arge@baib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.

5. GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI DEĞİŞİKLİĞİ - MERCOSUR

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliği'nden iletildiği üzere,

- MERCOSUR üyesi ülkelerin kendi belirleyecekleri 100 üründe üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin üzerinde vergi uygulayabilmelerine imkan sağlayacak ilgili MERCOSUR kararı kapsamında, Arjantin Resmi Gazetesi'nde 23 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan 25 sayılı Tebliğ ile yükseltilmiş gümrük vergisi uygulanacak ürünlerin listesinin belirlendiği,

- Adı geçen Resmi Gazete'nin 6 Ekim 2014 tarihli nüshasında yayımlanan 1676/2014 sayılı Tebliğ uyarınca bahse konu 25/2013 sayılı Tebliğ'de değişiklik yapıldığı, yükseltilmiş gümrük vergisi uygulamasına tabi olacak ürünlere ve vergi oranlarına ilişkin nihai listenin 1676/2014 sayılı Tebliğ'in ekinde yayımlandığı,

bildirilmektedir.

Bu çerçevede; yayımlandığı gün itibariyle yürürlüğe giren ve anılan Müşavirlikçe İspanyolca aslından İngilizceye çevirisi yapılan Tebliğ'in gayri resmi tercümesi Ek'te sunulmaktadır.

Ek: Gümrük Vergisi Oranları


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.