2014/223 Sirküler (30.10.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /223

Sayın Üyemiz,

1.1511 Öncelikli Alanlar Çağrısının Duyurulması Hakkında

2.Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

3.Kazakistan'a Yardım Heyeti

4.TÜMEXPO Alım Heyeti Programı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

1.1511 Öncelikli Alanla

r Çağrısının Duyurulması Hakkında

Tübitak'tan alınan yazıda; TÜBİTAK'ın yürüttüğü, 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı'nın 2014 yılı 3. Grup Çağrılarının, 15 Eylül 2014 - 19 Ocak 2015 tarihlerinde başvurulara açık olacağı bildirilmekte olup, çağrılar ile ilgili ön kayıt için son başvuruların 12 Ocak 2015 (saat 17:30) tarihine kadar kabul edileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Türkiye'de yerleşik katma değer oluşturan özel sektör kuruluşlarının, hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan Ar-ge ve yenilikçi projelerine hibe destek sağlayacağı bu çağrı grubuyla ilgili başvuru şartları ve diğer detaylı bilgilere www.tubitak.gov.tr/1511 adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

2. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulandığı belirtilen ihracata yönelik destek programlarının tanıtımı amacıyla, 2014 yılında 81 ilde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlendiği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği organizasyonunda 5- 6 Kasım 2014 tarihlerinde Bartın ve Kastamonu illerinde seminerler düzenleneceğini belirtmiş olup, söz konusu seminerler ile ilgili olarak hazırlanmış detaylı program ve başvuru formu ilişiktedir. Söz konusu seminerlere katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nin (454) 216 48 42 veya 216 88 90 numaralı fakslarına ya da kib@kib.org.tr adresine iletmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

EK1: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Programı

EK2: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Başvuru Formu

3. Kazakistan'a Yardım Heyeti Hakkında

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Adnan YILDIRIM başkanlığında 19-21 Kasım 2014 tarihleri arasında Almatı/Kazakistan'a bir yatırım heyeti organizasyonu düzenleneceği ve gerçekleştirilecek olan görüşmelerde Sayın Bakan Yardımcısının Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Aset İSEKEŞEV ve Ulusal Ekonomi Bakanı Yerbolat DOSSAYEV ile görüşeceği belirtilmekte olup, söz konusu program çerçevesinde, Kazakistan genelinde yatırım imkanları ve teşviklere ilişkin birinci elden görüşmeler ve temaslarda bulunulacak ve heyete Kazakistan'daki yatırım olanaklarını yerinde görmek amacıyla ilgili firmalardan üst düzey katılımın sağlanmasının önem arz ettiği belirtilmekte olup, söz konusu Yatırım Heyeti programı ile ilgilenecek üyelerimizin ydyatirim@ekonomi.gov.trr e-posta adresi vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığına bilgi göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir

4.TÜMEXPO Alım Heyeti Programı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda ; 29 Ekim - 2 Kasım 2014 tarihleri arasında Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) tarafından Gaziantep'te gerçekleştirileceği söylenen ve TÜMSİAD Genel Ticaret Fuarının ikincisi olacak olan "TÜMEXPO TÜMSİAD Ticaret ve Sanayi Fuarı" ve eş zamanlı "Ortadoğu İş Zirvesi" programlarına yönelik, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda GAİB tarafından birAlım Heyeti programıgerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Alım Heyeti programı kapsamında,30 Ekim 2014 Perşembegünü13:30 - 17:30ve31 Ekim 2014 Cumagünü10:00 - 12:00ile14:00 - 18:00saatleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'ndeTürk firmaları ile yabancı firma yetkililerinin birebir görüşme imkanı bulacağı ve katılımın ücretsiz olduğu İkili İş Görüşmelerigerçekleştirileceği belirtilmiştir.


Konuyla ilgilenen ve ikili görüşmelere katılmak isteyen firma temsilcilerinin doldurmaları gereken başvuru formunun http://www.gaib.org.tr/web/dokuman.asp?id=514 internet adresinde yer aldığı belirtilmiştir. Alım heyetinde yer alan yurt dışı katılımcılar hakkında bilgi ve programla ilgili değişiklik olması durumunda gerekli bilgiye aynı internet sitesinden ulaşılabileceği ifade edilmiştir.Ekler:
ek1.doc

ek2.doc

sirkuler 223.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.