2014/231 Sirküler (05.11.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2014/231

Sayın Üyemiz,

1. D-8 Sanayi İşbirliği 4.Bakanlar Toplantısı

2. Logitrans Transport Lojistik Fuarı

3. Asya-Avrupa Gıda Güvenliği Tanıtım Haftası

4. Türkmenistan Ticaret ve Yatırım Heyeti

5. Forum ve Sergi - Suudi Arabistan

6. Lüksemburg'a Ticaret ve Yatırım Heyeti Programı,

7. İran (İsfahan) İşadamları Heyeti Programı

8. 5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

9. Sosyal Medya Uzmanlığı Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. D-8 Sanayi İşbirliği 4.Bakanlar Toplantısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Sekretaryası bünyesinde ve İran'ın ev sahipliğinde 26 Kasım 2014 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK'ın katılımlarıyla D-8 4.Sanayi Bakanları Toplantısı ve 24-25 Kasım 2014 tarihlerinde Senior Official (Kıdemli Memurlar Toplantısı) ile paralel sektörel toplantılar gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, söz konusu toplantılardan daha verimli sonuçlar elde edilebilmesi bakımından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarının önem arz ettiği ve Ek'te yer alan taslak program dahilinde yapılacak olan sektörel toplantılara ilgili temsilcilerin katılımlarının faydalı olacağı ifade edilmiştir.

Toplantının konaklama ve diğer detaylarına www.developing8.org adresinden kısa bir süre sonra ulaşmak mümkün olacaktır.

Bu çerçevede, ilgili olunan sektörlerde ülkemizin durumunu ve D-8 ülkeleriyle mevcut ilişkilerin daha üst seviyelere taşınması, ticari ilişkilerin ve yatırımların geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerinizin en geç 7 Kasım 2014 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize (tosunn@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (6668)

EK1: Toplantı Programı

2. Logitrans Transport Lojistik Fuarı

Tataristan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde yetkili temsilciliği olarak faaliyet gösteren Yug Logistics ve Uluslararası Taşımacılık A.Ş. firmasından alınan bir yazıda; Tataristan Trade House'un grup şirketi olan firmalarının 19-21 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Logitrans Transport Lojistik Fuarı”na katılacakları bildirilmekte olup (Stant numarası: 307, Hol: 7), bu vesileyle Birliğimiz üyesi firmaların yetkililerini lojistik konularında olası işbirliği olanaklarını görüşmek üzere standlarında ağırlamaktan onur duyacakları belirtilmektedir.(6610)

3. Asya-Avrupa Gıda Güvenliği Tanıtım Haftası

Pekin Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Ekonomi Bakanlığı'ndan 31 Ekim 2014 tarih ve 110.01 sayılı yazıda, 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) Changsha şehrinde, ÇHC Dışişleri Bakanlığı Geliştirme Konseyi (CCPIT) ve Asya-Avrupa Vakfı (Asia-European Foundation) işbirliğinde "Asya-Avrupa Gıda Güvenliği Tanıtım Haftasının düzenleneceği bildirilmekte, anılan etkinlikte ülkemizin gıda güvenliği alanındaki başarıları ile mevcut mevzuat konularında sunuş yapmak üzere ülkemiz yetkili kamu kuruluşu temsilcileri ile gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın yöneticilerinin gıda güvenliği ve pazarlama teknikleri konusunda tecrübelerini aktaracak şekilde bir sunum yapması talep edilmektedir.

Diğer yandan, bir örneği ilişikte gönderilen programın incelenmesinden anlaşılacağı gibi, ülkemizin yanı sıra Avusturya, Macaristan, Yeni Zelanda, Kore ve İtalya'dan temsilciler de söz konusu etkinliğe davet edilmiş olup, sunum yapacak katılımcıların konaklama giderleri Çin tarafından karşılanacaktır.

Ülkemizin ÇHC'ye tarım ürünleri ihracatının arttırılmasına destek sağlayabileceği düşüncesiyle anılan programa katılım sağlamanın önemli olacağı bildirilmektedir. (6648)

EK2: Toplantı Programı

4. Türkmenistan Ticaret ve Yatırım Heyeti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03.11.2014 tarihli yazıda; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 6-7 Kasım 2014 tarihleri arasında Türkmenistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğinden bahisle, söz konusu ziyaret ile eşzamanlı olarak, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonu ile üst düzey işadamlarından oluşan bir heyetin eşlik etmesinin öngörüldüğü,

Ziyaret kapsamında, 7 Kasım 2014 tarihinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta her iki ülke Cumhurbaşkanlarının onurlandırmasıyla Türkmenistan'da yatırım olanakları ve iş fırsatlarının ele alınacağı "Türkiye-Türkmenistan İş Forumu”nun düzenleneceği; iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinde başlıca sektörler olarak inşaat, inşaat malzemeleri, turizm, tekstil, enerji, tarım ve gıda sektörlerinin öne çıktığı,

Bahse konu heyete katılmak isteyen firmaların ek'li form aracılığıyla (500 Avrotutarındakiavansın ödendiğine dair banka dekontu ile birlikte) DEİK'in (H. Çağla Mazlum, Tel: 0212 339 50 10)cmazlum@deik.org.tre-posta adresine teyit vermeleri gerektiği bildirilmektedir. (6691)

EK3: Başvuru Formu

5. Forum ve Sergi - Suudi Arabistan

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03.11.2014 tarihli yazıda; Riyad Ticaret Müşavirliği'nden iletildiği üzere; Suudi Arabistan'da 25 - 26 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 13. Orta Asya İşbirliği Diyalogu Bakanlar Toplantısı münasebetiyle forum ve sergi düzenleneceği; söz konusu forum ve serginin "Bilgi Temelli Ekonomi” ve "Genel Eğitim” başlıklı iki ana konudan oluştuğu,

Organizasyonca Riyad International Otel'de gerçekleşecek sergide bilgi temelli eğitim, mesleki ve teknik eğitim ile insan gücü geliştirmeye yönelik alanlarda faaliyet gösteren iki kuruma ücretsiz iki stant verileceği; katılımcıların ek'li formu doldurarak bc@csc.org.savemukhtar@alagat.com.saadreslerine göndermelerinin talep edildiği bildirilmektedir. (6698)

6. Lüksemburg'a Ticaret ve Yatırım Heyeti Programı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31.10.2014 tarihli yazıda; Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin 26-28 Kasım 2014 tarihleri arasında Lüksemburg'da düzenlenecek olan JETCO toplantısı kapsamında, DEİK organizasyonu ile geniş katılımlı bir ticaret ve yatırım heyeti düzenleneceği ve anılan heyete Lüksemburg iş dünyasından da yoğun katılım beklendiği,

Bahse konu ziyaret esnasında lojistik, altyapı-inşaat (sürdürülebilir yapılaşma ve yeşil teknolojilerin kullanımı), finans, enerji, yenilenebilir enerji, çevre teknolojileri, uydu teknolojileri ve turizm sektörlerinde işbirliği fırsatları ile 3. pazarlarda ortak girişimlerin ele alınacağı,

Lüksemburg'un Schengen vize bölgesinde olması sebebi ile ziyarete katılacak olan özel sektör heyetinin bilgilerinin Ankara'daki Lüksemburg Büyükelçiliği'ne DEİK tarafından iletileceği; katılımcıların bireysel başvurularını gerçekleştireceği,

Ziyaretin konaklama, uçak, transferler, yemek gibi organizasyon giderlerini karşılamak üzere, katılımcıların DEİK'in İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011 Şube Kodu) TR67 0006 4000 0021 0113 3145 86 numaralı Euro hesabına 500 Euro avans ödemeleri ve ödeme dekontunun açıklama kısmına katılımcı ismi ile "Lüksemburg Ziyareti” ibaresini yazdırmaları gerektiği; katılım bedelinin kesinleşmesine müteakip bakiye tutarın ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edileceği,

Ziyarete katılmak isteyen firmalarımızın Ek'li katılım formunu doldurup, ödeme dekontu ile birlikteen geç 10 Kasım 2014 Pazartesi günü mesai saati bitiminekadar DEİK'e (Neslihan Onuralp; Tel: 0212 339 50 17; Faks: 0212 339 50 65, e-posta:nonuralp@deik.org.tr) iletmesi gerektiği bildirilmektedir. (6662)

EK4: Katılım Formu (E-posta ile gönderilmektedir)

7. İran (İsfahan) İşadamları Heyeti Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03.11.2014 tarihli yazıda; Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile7-11 Aralık 2014tarihleri arasında İran'a yönelik işadamı heyeti programının düzenleneceğinden bahisle, İsfahan şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği,

Pazar payımızın artırılması ve İran'a yönelik yeni iş imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete Gıda (pirinç, buğday ve mahlut, mısır, palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş), soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş), et, kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde) vb ), Altın (ham, yarı işlenmiş, pudra halinde), Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar, Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), Kara taşıtları için aksam, parçaları, Demir/Çelik mamulleri, Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler, Otomotiv ve aksamları, Hava-vakum pompası, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör, Elektrik, Aydınlatma Cihazları, Tekstil, Konfeksiyon, Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları, Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları, Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar, Sanayi Hammaddeleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 30 katılımcıdan oluşacak heyete katılmak isteyen firmalarınhttp://goo.gl/ RJwBP0adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak,en geç 21 Kasım 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar(ülke şartları göz önünde bulundurulduğunda listenin erken oluşmasının önem arz ettiği) başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, toplantı, konaklama ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD Hesabı'na 1.000 USD avans(katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği bildirilmektedir. (6696)

8. 5. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birlikleri'nden(UİB) alınan yazıda, Birlikleritarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile; geleceğin tasarımcılarını ev tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması''nın"Yatak, banyo, perde ve koltuk” kategorilerinde olmak üzere2015 yılında beşincisiningerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca,Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması için dosya teslim tarihinin25 Şubat 2015olduğu veyarışma başvuru formlarınawww.evtekstiliyarismasi.comveyawww.uib.org.tradreslerinden ulaşılabileceğiayrıcahttp://www.facebook.com/evtekstiliyarismasiFacebook adresivehttp://twitter.com /textilyarismasiTwitter sayfalarındanyarışmanıntakibininyapılabileceği ifade edilmektedir. (6674)

Yarışma Web Sayfası:

www.evtekstiliyarismasi.com

www.uib.org.tr

9. Sosyal Medya Uzmanlığı Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nden alınan 03.11.2014 tarihli yazı ile; sosyal medya uzmanlığında işletmelerin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak üzere Akdeniz Üniversitesi'nde iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yöntemiyle Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı'na öğrenci alımlarının başladığı ifade edilmektedir.

Programa katılan kişilerin işlerini aksatmadan, zaman ve mekan sınırı olmaksızın programa katılabileceği, Akdeniz Üniversitesinin uzman akademisyenleri tarafından Kurumsal İletişim Yönetimi, CRM, Web Tasarımı, Medya Planlama, Dijital Pazarlama, E- Ticaret vb. konularda eğitim göreceği ve danışman öğretim üyeleri tarafından sosyal medya'da strateji geliştirme ve uygulama çalışması yapabilecekleri, 8 hafta sürecek programda kursiyerler on-line ara sınavlarda ve final sınavında başarılı olmaları halinde sertifika almaya hak kazanacakları belirtilmektedir. (6667)

Ayrıntılı bilgi için: Akdeniz Üniversitesi Tel: 0(242) 310 69 62 Web: http://akuzem.akdeniz.edu.tr E-posta: akuzem@akdeniz.edu.trEkler:
EK1.pdf

EK2.pdf

EK3.pdf

ek4.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.