2014/239 Sirküler (12.11.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2014 / 239

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 01/07/2014 tarih ve 2014/132 sayılı özel sirkülerimiz.

b) 21/10/2014 tarih ve 2014/212 sayılı özel sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11/11/2014 tarihli ve 120007770 sayılı yazıda; Maliye Bakanlığı ile Bakanlıkları arasında, elektronik ortamda düzenlenen faturalarla ilgili veri paylaşımına yönelik çalışmaların tamamlanmasına kadarki süreçte, elektronik ortamda düzenlenen faturaların dahilde işleme rejimi uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi için dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesaplarının kapatılması işlemlerinde dikkate alınacak hususların ilgi (b)'de kayıtlı sirküler ile daha önce duyurulduğu belirtilerek, bu defa; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, e-fatura portalı üzerindeki uygulamada (http://www.efatura.gov.tr) yapılan değişikliğe bağlı olarak, ilgi (b)'de kayıtlı duyurunun 2 no.lu bendinin aşağıdaki şekilde revize edilmesi ihtiyacının hasıl olduğu bildirilmektedir. Buna göre söz konusu bent;

"2 - Belge kapatma müracaatını değerlendiren ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından, belge sahibi firmadan temin edilen .XML formatındaki faturaların, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-fatura portalı üzerinde (http://www.efatura.gov.tr) yer alan fatura görüntüleyici (Java 1.7) kullanılarak açılması ve "doğrula” butonuyla mali mührünün geçerli olduğu; "sorgula” butonuyla da faturanın GİB sisteminden geçip alıcısına ulaştırıldığının kontrol edildikten sonra, doğruluğu teyit edilen bu bilgiler ile belge sahibi firmanın DİR Otomasyon Sistemine girdiği fatura bilgilerinin aynı olduğunun tespit olunması (faturanın tarih ve sayısı ile birebir aynı olduğunun ve ilave harf/karakter eklenmemiş olduğunun teyit edilmesi) ve doğrulama yapılan bilgilerin belge taahhüt kapatma dosyasında saklanması,” şeklinde değiştirilmiştir.”

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.