2014/245 Sirküler (20.11.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014-245

Sayın Üyemiz,

1. 2015 - 2018 KSEP Eylem Önerileri

2. Arjantin Sağlık Bakanlığı İhalesi

3. 2. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması

4. Prina Yağı Standardı

5. Türkiye 100 Programı

Konularını içeren duyurularımız ektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. 2015 - 2018 KSEP EYLEM ÖNERİLERİ

KOSGEB'in bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, KOSGEB koordinasyonunda uygulan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı'nın (KSEP) 2014 sonu itibari ile sone ereceği ve 2015 - 2018 dönemi hazırlık çalışmalarına başlandığı bildirilmekte olup söz konusu eylem önerileri hakkında bilgi talep edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen olabilecek eylem önerilerinin Ek'li KOSGEB yazısında belirtilen çerçevede hazırlanarak en geç 21 Kasım 2014 Cuma mesai bitimine kadar Birliğimizin arge@baib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir. (6950)

EK1: KOSGEB 2015-2018 KSEP Eylem Önerileri Yazısı

2. ARJANTİN SAĞLIK BAKANLIĞI İHALESİ

Buenos Aires Ticaret Müşavirliği'nin yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından ekte İngilizce tercümesi yer alan ihale duyurusunun yayınlandığı bildirilmektedir. (7012)

EK2 : Arjantin Sağlık Bakanlığı İhale Duyurusu Gayri Resmi Tercümesi

3. 2. İKLİMLENDİRME SANAYİ ÜRÜN VE MÜHENDİSLİK TASARIMI YARIŞMASI

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliği, Birlikleri organizatörlüğünde iklimlendirme sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve tasarım, ar&ge ve inovasyonun sektör için önemini vurgulamak amacıyla, organize edilen "2. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması”nın Ödül Töreninin 16 Nisan 2015 tarihinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, "2. İklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarımı Yarışması”na başvuruların 29 Aralık 2014 tarihine kadar devam edeceği belirtilmekte olup, söz konusu yarışmaya başvurmak isteyen tüm katılımcıların bu tarihe kadar gerekli bilgi ve belgeleri İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği'ne göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir. (6983)

Ayrıntılı bilgi için: http://www.turkishhvacrindustry.com/tr

4. PRİNA YAĞI STANDARDI

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve bir örneği ilişikte sunulan "tst 52969 Prina Yağı” Standart Taslağına” ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 21/11/2014 Cuma günü saat 15:00'e kadar Birliğimizin arge@baib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir. (7013)

EK3: Standart Taslağı

EK4: Görüş Formu

5. TÜRKİYE 100 PROGRAMI

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde "Türkiye 100 Programı” başlatıldığı, Türkiye 100 Programı kapsamında Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin seçileceği, söz konusu program sayesinde başarılı girişimcilerin görünürlüklerini arttıracağı ve yatırımcıların potansiyel müşterilerin dikkatlerini çekme imanına sahip olacakları bildirilmektedir. Söz konusu program hakkında detaylı bilgiye http://turkiye100.tobb.org.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir. (6985)Ekler:
7436192362014112084355.doc

EK1 KOSGEB.pdf

EK2 Arjantin Saglik Bakanligi Ihalesi.pdf

EK3 Standart Taslagi.pdf

EK4 Standart Taslagi Gorus Formu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.