2014/248 Sirküler (24.11.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014-248

Sayın Üyemiz,

1. Türkiye-Yunanistan İş Forumu

2. MÜSİAD 2014 Alım Heyeti

3. TGK Enerji İçecekleri Tebliği

4. Paraguay Yatırım Ortamı

Konularını içeren duyurularımız ektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. Türkiye-Yunanistan İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 3. Dönem Toplantısı vesilesiyle, T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu 5-6 Aralık 2014 tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda DEİK tarafından düzenlenecek Türk işadamları heyeti ile birlikte Atina/Yunanistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Anılan ziyaret kapsamında, DEİK/ Türkiye-Yunanistan İş Konseyi ve Yunanistan Girişimciler Federasyonu (SEV) işbirliğinde iki ülke iş dünyası temsilcilerinin geniş katılımıyla "Türkiye-Yunanistan İş Forumu”nun düzenlenmesi planlandığı bildirilmektedir. (7126)

Ayrıntılı Bilgi İçin tıklayınız

2. MÜSİAD 2014 Alım Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 26-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından İstanbul'da gerçekleştirilecek 18. IBF Kongresi ile eşzamanlı 15. MÜSİAD Uluslararası Fuarı'na yönelik bir Alım Heyeti Programı düzenleneceği, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve Meclisleri organizasyonunda MÜSİAD tarafından 27 Kasım 2014 Perşembe günü 10:00 - 13:00 saatleri arasında CNR Expo - 2 nolu salonda hazırlanan masalarda Türk işadamlarımızla yabancı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu Alım Heyetine katılarak ikili iş görüşmeleri yapmak isteyen firmaların http://musiad-tim.uyeyonetimsistemi.com/Registry.aspx internet adresinde yer alan başvuru formunu en geç 24 Kasım 2014 Pazartesi saat 18:00'a kadar doldurmaları gerekmektedir.(7138)

Ayrıntılı Bilgi : http://www.musiadfair.com

İş görüşmeleri Hakkında Detaylı Bilgi :

Halil İbrahim Yılmaz | Ali Halit Demirtaş | 0212 395 00 00 | sektorkurullari@musiad.org.tr

3. TGK Enerji İçecekleri Tebliği

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği” taslak metni gönderilmiş olup söz konusu tebliğ taslağına ilişkin görüş talep edilmektedir.

Bu çerçevede, konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin en geç 24/11/2014 Pazartesi gününe kadar Birliğimizin arge@baib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir. (7098)

EK1: Tebliğ Taslağı

EK2: Bildirim Formu

4. Paraguay Yatırım Ortamı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliği'nden Meclislerine gönderilen yazıya istinaden; Paraguay'da seçimle yönetime gelen Cumhurbaşkanı Horacio Cartes'in 15 Ağustos 2013 tarihinde resmen göreve başladığı ve görevine başlaması ile de komşu ülkeleri ziyaret ederek ikili ilişkilerdeki sorunları giderdiği belirtilmektedir. Paraguay'ın üyeliğinin askıya alınmış olduğu bölgesel örgütlerin toplantılarına iştirak ederek üyelikleri aktif hale getiren Cumhurbaşkanı ve Hükümetinin ülkeye tekrar siyasi istikrar kazandırdığı, kriz düzeyine varan siyasi sorunların yaşandığı Venezuela ile dahi ilişkileri düzelterek hem Venezuela'nın MERCOSUR üyeliğinin meşru hale gelmesini sağladığı, hem de Paraguay'ın MERCOSUR içerisinde sorunlu hale gelmiş olan konumunu güçlendirdiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ülkeye siyasi istikrarın kazandırılmasını müteakip yabancı yatırım gelmesini sağlamaya çalışan Cumhurbaşkanı'nın, bu hedefin sağlanmasına yönelik olarak aktif bir politika yürüttüğü,

Paraguay'ın zengin doğal kaynakları, düşük düzeyli ve basit vergi sistemi, rekabet gücü yüksek enerji fiyatları, düşük işgücü maliyeti ve istikrarlı makro ekonomisi ile yatırımcılar için cazip bir ortam sunduğu,

Paraguay ekonomisinin 2013 yılında % 13 oranında büyüdüğü, 2014 yılında % 4 ve 2015 yılında ise % 6 oranında bir büyüme gerçekleşmesinin beklendiği,

Yeni Cumhurbaşkanı'nın göreve gelişini müteakip yatırım ortamına dair başlatılan yasal reform kapsamında yatırımlar için Kamu-Özel Kesim İşbirliği (PPP)'ne dair bir yasanın kabul edildiği,

Paraguay'da son derece geri kalmış durumda bulunan altyapının iyileştirilmesinin mevcut yönetimin öncelikleri arasında yer aldığı, 2013-2018 döneminde toplam 16 milyar Dolarlık yatırımın gerçekleştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan aynı yazıda devamla belirtildiği üzere; 60/90 sayılı Yatırım Teşvik Kanunu hem yerli hem de yabancı yatırımlar için çeşitli mali avantajlar sunmaktadır. Söz konusu yasanın amacı mal ve hizmet üretimini arttırmak, kalıcı istihdam sağlamak, ihracatı arttırmak, ithalatı ikame etmek, teknolojik entegrasyonu sağlayarak ekonomide etkinliği arttırmak ve sermaye mallarına yatırımı teşvik etmek şeklinde sıralanmaktadır. Yasanın uygulama usul ve esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenmekte ve yatırım projeleri Yatırım Konseyi tarafından onaylanmaktadır.

Onaylanan yatırımlar için aşağıda başlıcaları yer alan teşvik mekanizmaları bulunmaktadır:

- Sermaye malları alımında KDV istisnası

- Şirket kurmak için ödenmesi gereken ücret ve vergilerde istisna

Sermaye malı ile sermaye malı üretimine yönelik her türlü mal ve ekipman ithalatında gümrük ve yurt içi vergi istisnası

- 5 milyon Dolar ve üzeri yatırımlarda finansman yurt dışından sağlanmışsa bu finansman dolayısıyla faiz ve komisyon adında ödenen meblağ üzerinden vergi istisnası sağlanması imkanı

Konuyla ilgili çalışmalarda faydalı olabileceği düşüncesiyle, ilgili mevzuatın (İspanyolca ve İngilizce) yanısıra, Paraguay makamları tarafından hazırlanmış olan ülke ekonomisine dair İngilizce bir sunuş ekte yer almaktadır. (7094)

EK3: Yatırım Ortamına İlişkin Bilgi ve Mevzuat (9 sayfa)Ekler:
EK1 Teblig Taslagi.PDF

Ek2 Gorus Formu.PDF

EK3 yatirim_ortamina_iliskin_bilgi_ve_mevzuat.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.