2014/249 Sirküler (25.11.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2014/249

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ'nin Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı Sayın Aleksey ULYUKAYEV ile 16 Eylül 2014 tarihinde İstanbul'da bir araya geldiği ve söz konusu görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret engellerinin tespit edildiği bir "Yol Haritası”nın oluşturulması hususunda mutabakata varmış oldukları, Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğünden bir heyetin 14 Kasım 2014 tarihinde Moskova'da Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle bir temas gerçekleştirdiği ve ilgili "Yol Haritası” hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ve bahse konu toplantılar sırasında, Rus tarafının, anılan "Yol Haritası”nda belirtilen ve bir örneği ekte yer alan maddelere ilişkin olarak şikayet/taleplerin detaylandırılmasını talep ettikleri belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ekte yer alan detaylı bilgi taleplerinin firma temsilcileriniz tarafından değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin bilgi notlarının yine ekteki sorun bildirim formuna yazılarak, TİM'e iletilmek üzere, 26 Kasım 2014 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar Genel Sekreterliğimize (e-mail: tosunn@baib.gov.tr; faks: 3117900) iletilmesini rica ederim.

Fisun PEKTAŞ

Genel Sekreter

Ekler

  1. Rusya Federasyonu Hk. Gündemdeki Sorunlar
  2. Sorun Bildirim Formu

EK-1

GÜNDEMDEKİ SORUN

AÇIKLAMALAR/ÇÖZÜM ÖNERİSİ

İLAVE BİLGİ TALEPLER

1

Proje Tipi ve Ağır Yük Taşımalarında Geçici Gümrük Alanı Oluşturulmasına Müsaade Edilmesi - Yol İzni Alma Prosedürlerinin Kolaylaştırılması

Proje tipi ve ağır yük taşımalarında geçici gümrük alanı oluşturma ve yol izni alma prosedürlerinin çok zor ve maliyetli olduğu değerlendirilmektedir. Bu tip yükler için 1-2 ayı bulan süreçler yaşanabildiği bildirilmektedir.

Bu süreçlerin kolaylaştırılması yatırım malı transferleri açısından önem arz etmektedir.

Proje Tipi ve Ağır Yük taşımalarının mahiyeti nedir?

Bunlar ülkemizin RF'deki yatırımlarında kullanılacak ekipmanı mı kapsamaktadır? Önceki süreçte (gecikmelerin başlamasının öncesinde) bu prosedürler hangi kurum ile nasıl yürütülüyordu?

2

Belarus üzerinden Rusya Federasyonu'na Girişlerde Gümrük İşlemlerinin Süratlendirilmesi

Rusya Federasyonu'na Belarus üzerinden giriş yapan Türk taşımacılık araçlarının Rus gümrük kapılarındaki işlemlerinin daha süratli gerçekleştirilmesi talep edilmektedir.

Hangi gümrük kapılarında, ne tür sorunlar/gecikmeler yaşanmaktadır?

3

Patent ve Marka Hakları

Rusya Federasyonu içerisinde, adı ve sanı patent hakları kapsamında korunmaya alınmış bir firma markasının üçüncü şahıslar/firmalar tarafından suiistimal edilmesine karşı önlem alınamadığı yönünde şikâyetler bulunmaktadır. Konu ile ilgili olarak gümrük sisteminde beyan verilmesi aşamasında patent sahibi markalarla ilgili olarak bilgi çıkıyor olmasına rağmen gümrük idareleri ürünün patent sahibine bilgi vermemektedir. Bu durum da, kaçak yollarla Rusya Federasyonu'na düşük maliyetlerle ürün girişine olanak sağlamakta ve Türk mallarının Rusya'da pazar kaybına uğramasına neden olabilecek bir risk oluşturmaktadır.

Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisine bu yönde yapılacak şikayet başvurularında işlemleri kolaylaştıracak çözümler üretilmesi talep edilmektedir.

RF Gümrük Servisindeki süreç normalde nasıl işlemektedir? İhracatçımızın bu şikayetine konu olan olayda Gümrük Servisinden neyi talep etmektedir? Gümrük işlemlerinde şeffaflıkla ilgili bir soruna mı işaret edilmektedir? Adli bir vaka ile ilgili mi başvuru yapılmaktadır? Mahkemeye intikal eden bir süreçten mi bahsedilmektedir?

4

Rusya Federasyonu'na Numune Ürün Gönderiminin Kolaylaştırılması

Rusya Federasyonu'na numune ürün gönderiminin oldukça zor olduğu konusunda şikayetler iletilmektedir.

Numune hangi yollardan gönderilmeye çalışılmaktadır? Numune üzerinde hangi Kurum, ne tür bir işlem yapmaktadır? Numune kabul edilmemekte midir? Hangi RF Servisinin ne tür bir düzenleme yapması talep edilmektedir?

5

Novorossisk Limanında Gri Çimento İthalatı Konusunda Yaşanan Kısıtlamaların Giderilmesi

Türkiye'den Rusya Federasyonu'na yapılan çimento ihracatında önemli giriş kapıları olan Rostov ve Novorossik Limanlarında 2013 yılı ortalarından beri süregelen sorun halihazırda devam etmektedir.

Ana ithalat noktası olan Rostov'da evvelce çimento ithalatında kullanılan beş adet limanda günümüzde Rusya'ya ithalat yapılamadığı; sadece Rostov yakınlarındaki Azov Limanından çimento ithalatının yapılabildiği bir liman işletmesi bulunduğu; adıgeçen limanda tarifelerin yüksek, hizmet kalitesinin ise düşük olduğu; yüsek talep sonucunda bekleme süresinin de uzadığı öğrenilmiştir.

Bununla birlikte, Novorossik Limanında da genel olarak çimento girişlerine izin verilmediği, ancak bazı Rus firmalarının özel izinler olarak ithalat yapma girişiminde bulunduğu bilgisi edinilmiştir.

Varsa ilave bilgi talebi?


EK-2: SORUN BİLDİRİM FORMU

(Rusya'ya Yönelik İhracatta Karşılaşılan Sorunlar)

(Kasım 2014)

Firmanın Unvanı

Firmanın İletişim Bilgileri

Adres

Telefon Numarası

Faks Numarası

E-Posta Adresi

Vergi No

Firmanın İlgili Personelinin İletişim Bilgileri

Adı Soyadı

Telefon Numarası

E-Posta Adresi

Rusya'ya Yönelik

İhracatta Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Ayrıntılı Bilgi


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.