2014/078 Sirküler (17.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2014/078

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğünden iletilen yazıya atfen; AB'nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatının uygulanmasında temel belge niteliği taşıyan ve Avrupa Komisyonu tarafından bir süredir güncellenmekte olan "Yeni Yaklaşım ve Global Yaklaşım Temelli Direktiflerin Uygulanmasına Dair Rehber (Blue Guide)” çalışmasının sona erdiği,

Blue Guide 2014'ün, Komisyon'a bağlı İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayınlandığı, rehberde yer alan bilgilerin AB teknik mevzuatını uyumlaştıran ve uygulayan yetkili kuruluşlarımıza özellikle uygulamada birçok konunun anlaşılmasına yardımcı olabilecek nitelikte olduğu,

Ekonomi Bakanlığı önerileri doğrultusunda şekillenen Rehberin Türkiye ile ilişkilere ayrılan ve bir örneği ekte sunulmakta olan bölümünde, AB pazarına arz edilecek Türk mallarına AB üyesi ülkelerce uygulanacak muamele hakkında bilgiye yer verildiği belirtilmektedir.

Bu bölümde özetle,

  • Türkiye'nin AB'nin ürünlere ilişkin teknik mevzuatını uyumlaştırdığı sektörler ile AB Kurucu Anlaşması'nın 34, 35 ve 36'ncı (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 5, 6 ve 7'nci) maddeleriyle uyumlu düzenlenmemiş alandaki ulusal mevzuatımız kapsamı sektörlerde Türkiye'de imal edilmiş veya üçüncü ülkelerden ithal edilerek Türkiye'de serbest dolaşıma girmiş ürünlerin AB üyesi ülkeler kaynaklı olanlarla eşit muameleye tabi tutulması ve böylece AB'ye ithalat aşamasında denetlenmemesi gerektiği,
  • TÜRKAK/Kurumları tarafından akredite edilen Türk uygunluk değerlendirme kuruluşlarının verdiği belgelerin AB üyesi ülkelerdeki uygunluk değerlendirme kuruluşlarının verdiği belgelere denk olduğu

vurgulanmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Ek: Liste ( 1 Sayfa )

NOT: Rehbere aşağıdaki link aracılığıyla erişim imkanı mevcuttur:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4801/attachments/3/translations/en/renditions/native


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.