2016/261 Sirküler (20.12.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-261

Sayın Üyemiz;

Kalkınma Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, bölgemizin rekabet gücü yüksek ve potansiyeli olan sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımların gerçekleşmesinin önündeki engeller, bu konuda koyulacak hedefler ve alınacak eylemlere yönelik olarak "İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi”nin hazırlanmasının talep edilmekte olduğu belirtilmekte olup, söz konusu projeye dair bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bölgemizin rekabet gücü yüksek ve potansiyeli olan sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı yatırımların gerçekleşmesinin önündeki engeller ilişkin olarak görüş ve değerlendirmelerinizin, 22 Aralık 2016 Perşembe günü saat 15:30'a kadar Birliğimizearge@baib.gov.tr gönderilmesi rica olunur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.