2016/262 Sirküler (22.12.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-262

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-İran İş Forumu İptali

2. Fas/ Korunma Önlemi Soruşturması

3. İsrail /Anti-Damping Soruşturması

4.AB/Anti-Damping Soruşturması

5.Tayland/Korunma Önlemi

6.İSEDAK Projesi/Tarım Portalı

7.Türkiye-Etiyopya ve Türkiye-Cibuti İş Forumları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1.Türkiye-İran İş Forumu İptali

İlgi: 16.12.2016 tarihli ve 2016/257 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak CİHANGİRİ'nin ülkemizde yapacakları resmi ziyaret vesilesiyle ve T.C. Başbakanı Binali YILDIRIM'ın katılımlarıyla, 20 Aralık 2016 Salı günüCeylan Intercontinental Otel-Taksim, İstanbul'da "Türkiye-İran İş Forumu”nun gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak CİHANGİRİ'nin ülkemize yapacakları resmi ziyaretin ertelenmesi sebebiyle, forumun iptal edildiği bildirilmekte olup, söz konusu forum ile ilgili ödeme yapmış olan firmaların ekte yer alan iade dilekçesini doldurarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 0212 270 16 98 numaralı faksına veya muhasebe@deik.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.(6395)

EK1: İade Dilekçe Formu

2. Fas/ Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi: 16.06.2016 tarihli ve 2016/118 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Fas tarafından "Yazı/Baskı İçin Kullanılan Kağıt ve Bobinler ile Kağıt Topları” (4802.55 ve 4802.57 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi(safeguard measure) soruşturması kapsamında nihai önleme hükmedildiği bildirilmişti.

Bu defa, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, anılan önlemin uygulanmasında, bir örneği ekte yer alan bildirim çerçevesinde değişikliğe gidildiği ifade edilmekte olup, ilgili dönemler çerçevesinde belirlenen kotaların aşılması halinde ek vergi uygulanacağı belirtilmektedir.(6402)

EK2: 19 16 Sayılı Kamuoyu Duyurusu

3. İsrail /Anti-Damping Soruşturması

İlgi:03.11.2016 tarihli ve 2016/227 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; İsrail tarafından ülkemiz menşeli "Düz Cam” (İsrail gümrük tarife cetveline göre 7005.29.90 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturması kapsamında ülkemiz firmaları için 6 ay süreyle %29,2- %70,7 oranlarında değişen geçici önlem tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmişti.

Bu defa, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemiz firmaları için 23 Kasım 2016 tarihinden itibaren bir yıl süreyle, %26,5-%70.7 oranlarında değişen nihai anti-damping önlemi tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, önlemin kalkacağı bir yıllık süre dolmadan yapılacak değerlendirmeler sonunda mevcut koşulların devam ettiği hükmüne varılırsa önlemin uzatılabileceği belirtilmekte olup, söz konusu kararın Türkçe bir nüshası ekte yer almaktadır.(6430)

EK3: Bakan Kararı Tercümesi

4.AB/Anti-Damping Soruşturması

İlgi: 12.04.2016 tarihli ve 2016/065 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Avrupa Birliği(AB) tarafından Belarus menşeli "İnşaat Demiri” (7214.10.00, 7214.20.00, 7214.30.00, 7214.91.10, 7214.91.90, 7214.99.10, 7214.99.71, 7214.99.79 ve 7214.99.95 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik olarak, 31 Mart 2016 tarihindebir anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmişti.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, söz konusu soruşturması çerçevesinde %12,5 oranında geçici önlem tatbik edilmesine karar verildiği belirtilmekte olup, anılan konuya ilişkin 20 Aralık 2016 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0004.01.ENG&toc=OJ:L:2016:345:TOC internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(6444)

5.Tayland/Korunma Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tayland tarafından "Alaşımlı Çelikten Profiller” (7228.70 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 9 Şubat 2016 tarihinde başlatılan korunma önlemi(safeguard measure) soruşturması kapsamında Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 20 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan bildirimin bir örneği ekte yer almakta olup, anılan ülke tarafından mevcut gümrük vergisine ek olarak Ocak 2017'den itibaren 3 yıl süreyle; birinci yıl %31,43; ikinci yıl %31,05 ve üçüncü yıl %30,68 oranlarında uygulanmak üzere nihai önlem tatbik edilmesine hükmedildiği bildirilmektedir.(6443)

EK4: DTÖ Bildirimi(7 Sayfa)

6.İSEDAK Projesi/Tarım Portalı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi(İSEDAK) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eş finansmanında yürütülen "İİT Üyesi Ülkelerdeki Küçük Ölçekli Çiftçiler/Aile Çiftçileri ve Kooperatifler Arasında Veri Tabanı, Bilgi Ağı ve Web Sayfasının Kurulması” adlı proje kapsamında (İslam Ülkeleri Ortak Pazarı ve Borsası/Islamic Countries Products Common Exchange Market) portalının kullanıma açıldığı bildirilmektedir.(6454)

7.Türkiye-Etiyopya ve Türkiye-Cibuti İş Forumları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve T.C. Maliye Bakanı Naci AĞBAL'ın, 28-29 Aralık 2016 tarihlerinde Etiyopyave Cibuti'ye yönelik gerçekleştirecekleri resmi ziyaret kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK) organizasyonunda,28 Aralık 2016 tarihinde Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da "Türkiye Etiyopya İş Forumu”; 29 Aralık 2016 tarihinde ise Cibuti'de "Türkiye -Cibuti İş Forumu”nun gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, söz konusu ziyarete ilişkin taslak programı, katılım koşulları ve Etiyopya vizesine ilişkin bilgiler ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, anılan ziyarete katılmak isteyenlerinhttp://portal.deik.org.tr/Katilim Formu/299/7793 linkinde yer alan online başvuru formunu doldurarak,en geç 23 Aralık 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar,ödeme gerçekleştirmeleri gerektiği ifade edilmekte olup, DEİK'ten yetkili kişinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(6459)

EK5: Taslak Programı, Katılım Koşulları ve Etiyopya Vize Bilgisi

İlgili Kişi

Sena AĞIRGÜN

TEL: 0212 339 50 70

E-posta: africa@deik.org.tr

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.