2016/263 Sirküler (23.12.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 2016/263

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 23.12.2016 tarihli ve E.140422 sayılı yazıda, 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (UUE) m. 7/2,”EK-5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi'ne belge/sertifika ve kurum/kuruluş ekleme/güncelleme talepleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri'ne yapılır. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri yapacakları ön değerlendirme sonrasında uygun görecekleri talepleri Bakanlık'a iletir. EK-5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilerek Bakanlıkça güncellenir.” hükmünün yer aldığı vurgulanmaktadır.

Yazıda devamla, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri (İBGS'ler) eliyle şirketlerden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, söz konusu UUE'nin "EK-5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi”ne eklenmesi uygun görülen belge, sertifika, kurum ve kuruluşların, Bakanlıklarının 06.12.2016 tarihli ve 1294 sayılı Makam Onayı ile anılan metne eklenmiş olduğu bildirilmektedir. Revize edilmiş EK-5'in bir örneği ekte yer almakta olup, güncel listeye www.ekonomi.gov.tr web sayfasından da ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


Ekler:

1- EK-5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri (Güncellenme Tarihi-06.12.2016)


Ekler:
1-EK 5 - Destek Kapsamindaki Pazara Giris Belgeleri.docx
2016-263.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.