2016/264 Sirküler (26.12.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-264

Sayın Üyemiz;

1. Fildişi Sahili Süt ve Süt Ürünleri İthalatçıları Listesi

2. Arjantin'in Misiones Bölgesi'nin Liman İşletmeleri ve İhaleleri

3. Tunus'a Yönelik Ayçiçeği Tohumu İhracatı

4. 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10. Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ

5.16 Aralık-23 Aralık 2016 Yurt Dışı Alım Talepleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1.Fildişi Sahili Süt ve Süt Ürünleri İthalatçıları Listesi

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Fildişi Sahili'ne süt ve süt ürünleri ithalatı yapması uygun görülen firma ve şahısların belirlendiği belirtilmekte olup, söz konusu ürünlerin ithalatıyla ilgili firmaların bir listesi Fransızca olarak ekte yer almaktadır.

EK1: Fildişi Sahili Süt ve Süt Ürünleri İthalatçıları Listesi(5 Sayfa)

2. Arjantin'in Misiones Bölgesi'nin Liman İşletmeleri ve İhaleleri

Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Arjantin'in Posada, Misiones Bölgesi'nde gerçekleştirilecek olan ihalelerle ilgili belgeler ekte yer almakta olup, anılan konuyla ilgili bilgilere www.industria.misiones.gov.ar/appsa/ internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ilgili belgelerde ihale başvuru tarihinin 31 Ekim 2016 olarak göründüğü belirtilmekte olup, anılan Büyükelçilikten yapılan bilgilendirmede, ihale başvurularının 2017 yılının Şubat ayına kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

EK2: İhalelerle İlgili Bilgilendirme(17 Sayfa)

3. Tunus'a Yönelik Ayçiçeği Tohumu İhracatı

İlgi: 16.12.2016 tarihli ve 2016/257

İlgi'de kayıtlı yazımızda; Tunus'a yönelik beyaz renk ayçiçeği tohumu ihracatında Tunus gümrüklerinde karşılaşılan sorunlara ilişkin güncel gelişmeler belirtilmişti.

Bu defa, Tunus Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, keyfiyete ilişkin olarak Tunus Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İthalat ve İhracat Genel Müdürü Lazhar BANNOUR ile yapılan görüşmede;

· Tunuslu ithalatçılarla toplantı yapılarak, ülkede ayçiçeği tohumu ve stoku oluşmayacak şekilde ticarete devam edilmesinin talep edildiği ve anılan konu hakkında firmalara tutanak imzalatıldığı,

· 6 Aralık 2016 tarihinden itibaren, Tunus gümrüklerine gelen ayçiçeği tohumları için, her ithalat lisansı talebinde yer alan miktarın %20'si oranında yerli malı alınmış olduğunun katılması halinde, ithalat izni verilmesinin kararlaştırıldığı(Bir diğer ifadeyle,100 tonluk ithalat talebine, 20 ton yerli ürün tedarik edildiğinin kanıtlanması halinde izin verileceği),

· Tunus ithalatçılar tarafından, bu şartlara uyulması halinde ithalatın durdurulmayacağı,

hususlarının ifade edildiği bildirilmektedir.(6482)

Diğer taraftan, anılan yetkili tarafından işleme tesisi olan ithalatçılara mal gönderilmesi talebinde bulunulduğu ifade edilmektedir.

4. 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10. Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ

"5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”un 10. Maddesinde yer alan parasal sınırların arttırılmasına ilişkin Tebliğ'in, 22 Aralık 2016 tarihli ve 29926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 01.01.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 11.03.2010 tarihli ve 5957 sayılı, anılan Tebliğ'in 10. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında belirlenen parasal sınırın 67.617,79 TL olarak tespit edildiği bildirilmektedir.

5.16 Aralık-23 Aralık 2016 Yurt Dışı Alım Talepleri

Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Narenciye Tanıtım Grubunun B2B web sayfasına 16.12.2016- 23.12.2016 tarihleri arasında gelen alım taleplerinin aşağıda verilen linkte yer aldığı bildirilmektedir.(6518)

http://www.akib.org.tr/files/downloads/Ekler/Mail-Ekler/NTG-Yurtdisi-Alim-Talepleri-Listesi-16Aralik2016-23Aralik2016.pdf


Ekler:
2016-264.doc
Fildisi Sahili Sut ve Sut Urunleri Ithalatçilari Listesi.pdf
Ihalelerle Ilgili Bilgilendirme.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.