2014/031 Sirküler (21.02.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /031

Sayın Üyemiz,

1. Tataristan Tekstil Deri Konfeksiyon Mobilya ve Makineleri Ticaret Heyeti

2. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturması

3. Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması-Anket

4. İran - İthalatı Yasak 10. Kategori Listesi

5. Kenya İşadamları Heyeti

6. SIAL Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı Hk.

7. Techtextil Russia 2014 Fuarı İTHİB İnfo Stand Katılımı

8. Erteleme: Kırım Özerk Cumhuriyeti Heyet Ziyareti

9. İTKİB/ 2013 yıllık İhracat Değerlendirme Raporları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

TATARİSTAN TEKSTİL DERİ KONFEKSİYON MOBİLYA VE MAKİNELERİ TİCARET HEYETİ

Tataristan'ın Başkenti Kazan'da 6-10 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "FASHION & STYLE KAZAN - SPRING" fuarıyla eşzamanlı olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda 5-8 Mart 2014 tarihleri arasında Tekstil, Deri, Konfeksiyon, Mobilya ve Makineleri sektörlerine yönelik olarak bir Ticaret Heyeti düzenlenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu program kapsamında, Türkiye'den ve anılan Cumhuriyetten üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenecek iş forumlarının yanı sıra, Türk ve söz konusu Cumhuriyetteki girişimciler arasında iş görüşmeleri gerçekleştirilecek olup gerek anılan pazarlara girmek isteyen gerekse pazar paylarını daha da arttırmayı amaçlayan firmalar için önemli bir fırsat oluşturmaktır.

Girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nde pazar payımızın artırılması ve anılan ülkeye yönelik yeni ihracat imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete Tekstil, Deri, Konfeksiyon ürünleri ve makineleri ayrıca Mobilya ve Mobilya Makineleri sektörlerinde olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden ayrıca Tataristan Cumhuriyeti hükümetince teşvik edilen ve desteklenen Serbest Ekonomik Bölgelerde yatırım imkanlarını değerlendirmek isteyen firmalarımız iştirak edebilecektir.

Bu çerçevede, heyete katılmak isteyen firmaların www.tim.org.tr de yer alan başvuru formunu (kayıt için: http://goo.gl/6bA7sK ) en geç 28 Şubat 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar eksiksiz doldurarak; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, yemekler, transfer ve organizasyon giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No : TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu: TVBATR2A Avro hesabına 1500 Avro avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu zaferunuvar@tim.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.(842)

Ek-1 : Heyet Programı ve Duyurusu

ABD / ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Demir veya Alaşımsız Çelikten Filmaşin” (7213.91, 7213.99, 7227.20 ve 7227.90 GTP'li) ithalatına karşı Ek'te bir örneği kayıtlı olan 6 Şubat 2014 tarihli ABD Resmi Gazetesi örneğinden de görülebileceği üzere; anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının başlatıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı'nca anılan soruşturmaların ÇHC menşeli mezkur ürüne yönelik olarak uygulanmasına hükmedilebilecek önlem ve/veya önlemler ile sonuçlanması durumunda; ülkemizin anılan ürünün ABD'ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlayabileceği mütalaa edilmektedir.(1056)

Ek-2 : ABD Resmi Gazete Örneği

TÜRKİYE-JAPONYA EKONOMİK ORTAKLIK ANLAŞMASI-ANKET

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, 2012 yılının Temmuz ayında, lkemiz ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) akdedilmesine yönelik bir Ortak Çalışma Grubu (OÇG) kurulmasına karar verildiği belirtilmektedir. Her iki ülkeden ilgili uzmanların biraraya gelerek gerçekleştirdiği ortak çalışma sonucunda hazırlanan, Türkiye ile Japonya arasında bir EOA akdedilmesini tavsiye eden OÇG raporu 2013 yılı Ağustos ayında Ekonomi Bakanlığı'nın aşağıda verilen elektronik ağında yayımlanmıştır. (http://goo.gl/52QnFP)

Bu çerçevede, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Japonya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, 7 Ocak 2014 tarihinde Japonya Başbakanı Shinzo ABE ile yaptığı ortak basın açıklaması ile iki ülke arasında EOA müzarekelerine başlanıldığı resmi olarak ilan edilmiştir. Bundan sonraki süreçte, heyetlerin evvela kapsam belirleme çalışması için biraraya gelmesi ve en geç 1 Haziran 2014 tarihinde ise fiili müzarekelere başlanılması öngörülmektedir.

Kapsam belirleme görüşmeleri ve müzakereler öncesinde, ilgilenen firmalarımızın EOA'ya ilişkin bilgi, tecrübe ve yönlendirmelerini iletmelerini teminen hazırlanan anket çalışmalarına Ekonomi Bakanlığı'nın elektronik ağının "duyurular” bölümünde yer alan aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmekte olup, doldurulan anketlerin 28 Mart 2014 tarihi mesai bitimine kadar japonyasta@ekonomi.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.(1010)

Firma Anketi Ağ Adresi: http://goo.gl/3HzZHP

İRAN - İTHALATI YASAK 10. KATEGORİ LİSTESİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Tahran Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atıfla, İran tarafından İthalatı Yasak 10. Kategoride yer alan ürünler listesi dahilinde ithalatı yasak kalemlerdeki uygulamanın İran Bakanlar Kurulu'nun 9 Şubat 2014 tarihi itibariyle aldığı bir kararla kaldırıldığı ve anılan tarih itibariyle söz konusu ürünlerinin ithalatının serbest bırakıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Ticareti Geliştirme Kurumu Başkan Yardımcısı Mehdi Mir Ebu Talibi tarafından yapılan basın açıklamasında,

- 9 Şubat 2014 tarihi itibariyle 10. Kategori'de yer alan ürünlerin ithalatının yapılması

durumunda gerekli dövizin, söz konusu ürünlerin ithalatçıları tarafından temin

edilmesi gerektiği,

- Söz konusu ürünlerden tahsil edilecek gümrük vergilerinin, mevcut düzenlemelerdeki

oranların iki katına çıkarılması suretiyle tahsil edileceğinin ifade edildiği,

bildirilmektedir.(984)

Ek-3: 10. Kategori Listesi

(Mart 2013 tarihinde İran tarafından iletilen liste olup, daha sonra söz konusu listede muhtelif

değişiklikler olmuş ve nihayetinde tamamen kaldırılmıştır.)

KENYA İŞADAMLARI HEYETİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) organizasyonu ve Türk Hava Yolları THY işbirliği ile 17-21 Mart 2014

tarihleri arasında Kenya'ya yönelik işadamı heyeti düzenlenecek olup Nairobi şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Pazar payımızın artırılması ve bölgeye yönelik yeni iş imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete müteahhitlik, inşaat malzemeleri (demir-çelik, çimento, fayans, seramik, sıhhi tesisat), kablo, plastik malzemeler, mobilya, makine (gıda işleme, meyve suları, ekmekçilik ve bayındırlık işlerinde kullanılan makineler, jeneratörler vs. başta olmak üzere), elektrikli ocak, fırın ve beyaz eşya (buzdolapları ve soğutucular başta olmak üzere), otomotiv ve yan sanayi, tarım ekipmanları (traktörler başta olmak üzere) gübre ve tarım ilaçları, gıda (hububat, makarna, şekerleme, un, maya, meyve suları), kâğıt ürünleri, sabun, deterjan, kozmetik ürünleri, çocuk bezi, peçete, tekstil, hazır giyim, mücevherat, yer kaplamaları, yaş meyve ve sebze ağırlıklı ürünler ile ilgili uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılmalarında yarar görülmektedir.

Bu çerçevede, azami 25 katılımcıdan oluşacak heyete katılmak isteyen firmaların www.tim.org.tr 'de yer alan başvuru formunu ( http://goo.gl/MKluTO ) eksiksiz doldurarak elektronik ortamda, en geç 28 Şubat 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapmaları, organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, ikili görüşmeler ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Iban No : TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu: TVBATR2A Avro hesabı'na 1200.- Avro avans (katılımcının iptal etmesi durumunda

iadesiz) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu erkanbayram@tim.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.(1032)

SIAL ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK FUARI HK.

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda, 19-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek SIAL 2014 Uluslararası Gıda Fuarı'nın Türkiye Milli Katılımının Odalarınca gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bahse konu Fuar hakkında detaylı bilgi için aşağıda iletişim bilgileri yer alan İstanbul Ticaret Odası ile temasa geçilmesi gerekmektedir. (729)

İstanbul Ticaret Odası

Tel : 0212 455 61 07-455 61 08 - 455 61 11

GSM : 0533 959 30 57

Faks : 0212 520 15 26

E-mail: aylin.odabas@ito.org.tr - Mustafa.caglayan@ito.org.tr - Sibel.tayanc@ito.org.tr

Ek-4: Fuar Duyurusu

TECHTEXTİL RUSSİA 2014 FUARI İTHİB İNFO STAND KATILIMI

İTKİB - İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda aynen; "Teknik tekstil üreten firmalarımıza yeni pazar imkânları sunabilmek ve dünya çapında bu alanda önde gelen fuarların ihracatçı firmalarımız nezdinde bilinirliğini arttırmak amacıyla TECHTEXTIL RUSSIA (11-13 Mart 2014) Teknik Tekstil Ürünleri, Dokunmamış Kumaşlar ve Koruyucu Giysiler Fuarına İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından bir info-stand katılımı gerçekleştirilecektir.

Moskova Expocentre Fuar Merkezinde düzenlenecek info-stand katılımı dâhilinde, teknik tekstil ürünlerinden örnekler sergilenebilecek olup ilgili firmalarımızın ekte yer alan katalog formunufairs@itkib.org.tradresine e-posta ile göndermeleri; ürün numunelerini ise aşağıda irtibat bilgileri yer alan İTKİB Fuarlar ve Tanıtım Şubesi temsilcileri dikkatine kargo ile 24 Şubat 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar iletmeleri gerekmektedir.”

denilmektedir. (859)

Ek-5:Firma katalog Bilgileri Formu

Ürün numunesi gönderimi için adres:

İTKİB Fuarlar ve Tanıtım Şubesi - Oğuzhan Emir

Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok

Yenibosna Bahçelievler İSTANBUL

Tel: 0212 454 0200 -fairs@itkib.org.tr

ERTELEME: KIRIM ÖZERK CUMHURİYETİ HEYET ZİYARETİ

İlgi:04/02/2014 tarih ve 2104/017 sayılı yazımız

İlgi'de kayıtlı yazımızda, 25-28 Şubat 2014 tarihlerinde DEİK Türk-Ukrayna İş Konseyi tarafından Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne ticaret ve yatırım heyeti ziyareti düzenlenmesinin planlandığı bildirilmişti.

Bu defa, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 18.02.2014 tarih ve 302 sayılı yazıda; Ukrayna'da birkaç ay önce başlayan siyasi gelişmeler sonucu oluşan istikrarsız ortamın devam etmesinin Türk özel sektörünün bu ülkeye yönelik seyahat planlarını olumsuz etkilediğinin anlaşıldığı belirtilmekte olup, bu çerçevede, bahse konu heyet ziyaretininileri bir tarihe ertelendiği,uygun koşullar oluştuğu takdirde tekrar gündeme alınmasının planlandığı ifade edilmektedir.(1042)

İTKİB/ 2013 YILLIK İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORLARI

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB)'den alınan 07.02.2014 tarih ve 59-1505 sayılı yazıda; İTKİB tarafından her üç ayda bir hazırlanan "Dönemsel İhracat Değerlendirme Raporları” başlığı altında kamuoyunun kullanımına sunulan hazırgiyim ve konfeksiyon, tekstil ve hammaddeleri ile deri ve deri mamülleri sektörlerinin 2013 yılı ihracat performans raporlarının ekte yer aldığı ifade edilmektedir.(862)

Ek-6: Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü 2013 Yılı İhracat Performans Değerlendirmesi

Ek-7: Tekstil Sektörü 2013 Yılı İhracat Performans Değerlendirmesi

Ek-8:Deri ve Deri Mamülleri Sektörü 2013 Yılı İhracat Performans DeğerlendirmesiEkler:
635083588201422012256.doc

Ek--7Tekstil.pdf

ek-1.pdf

ek-2.pdf

ek-3.pdf

ek-4.pdf

ek-5.doc

ek-6-Konfeksiyon.pdf

Ek-8-Deri.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.