2014/064 Sirküler (03.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /064

Sayın Üyemiz,

1. Erasmus+ Proramı Eğitimi

2. Tayvan'a İhracat

3. Ürdün Ortaklık Komitesi 1. Toplantısı

4. Türkiye-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


ERASMUS+ PRORAMI EĞİTİMİ

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; TİM Sektörler Konseyi toplantısında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan "Erasmus+ Programı”nın tanıtımının bizzat Türkiye Ulusal Ajans Başkanı Sn. Bülent ÖZCAN tarafından gerçekleştirildiği ve tüm İhracatçı Birliklerine yönelik bir eğitim programın Ajans uzmanları tarafından gerçekleştirilmesinin faydalı olacağının düşünüldüğü,

Bu kapsamda, Ankara'da 4 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek eğitim programına Birliklerimizin katılımlarının yanı sıra Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ programlarında Birliklerimize proje ortağı olabilecek ihracatçı üye şirketlerimizin yetkililerinin de söz konusu eğitim programına davet edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu programa katılmayı düşünen firmaların aşağıdaki web adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak katılımcı bilgilerini Türkiye İhracatçılar Meclisine fundaozgulec@tim.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Başvuru Formu ve Program için:

http://www.ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2014/03/24/i-hracat%C3%A7%C4%B1-birliklerine-y%C3%B6nelik-erasmus-bilgilendirme-toplant%C4%B1s%C4%B1

TAYVAN'A İHRACAT

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 02/04/2014 tarih ve 651 sayılı yazıda; Tayvan Ekonomik İlişkiler Bakanlığı Dış Ticaret Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Cynthia KIANG tarafından 21-23 Nisan 2014 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilerek, ihracatçılarımızın Tayvan pazarında karşılaştığı sorunlar ile bahse konu şahıs ile gerçekleştirilecek görüşme esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen ve aynı zamanda iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 09 Nisan 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (yildirimc@aib.gov.tr, Faks: 3117900) iletilmesi gerekmektedir. (2168)

Ek-1: Görüş Bildirim Formu

ÜRDÜN ORTAKLIK KOMİTESİ 1. TOPLANTISI

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 02/04/2014 tarih 653 sayılı yazıda, Türkiye - Ürdün Ortaklık Konseyi I. Dönem Toplantısı'nın 28-29 Nisan 2014 tarihleri arasında Amman'da gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ve anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 04 Nisan 2014 Cuma günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize (yildirimc@aib.gov.tr, Faks: 3117900) iletilmesi gerekmektedir. (2168)

Ek-2: Görüş Bildirim Formu

TÜRKİYE-KENYA İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 31.03.2014 tarihli yazıda; DEİK/Türk-Kenya İş Konseyi tarafından, Kenya Cumhurbaşkanı Sayın Uhuru KENYATTA'nın ülkemize düzenleyeceği resmi ziyaret vesilesi ve teşrileriyle,9 Nisan 2014 Çarşamba günü 09:00 - 16:00 saatleri arasında İstanbul Hilton Otel'de "Türkiye-Kenya İş Konseyi Ortak Toplantısı”nın gerçekleştirileceğinden bahisle,

Kenya'dan ülkemize ziyarete gelecek olan işadamlarının temsil ettikleri sektörler arasında otomotiv, bilgi ve iletişim sistemleri, reklam ve tanıtım, turizm, danışmanlık, gayrimenkul, inşaat ve dış ticaretin yer aldığı,

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmaların, ek'li formu doldurarak 100 TL katılım ücretini DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri adına İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011) TR 16 0006 4000 0011 0111 7015 26 no.lu IBAN hesabına, en geç 7 Nisan 2014 Pazartesi gününe kadar yatırmaları ve başvuru formu ile birlikte ödeme dekontunu DEİK'e (e-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr , tel: 0212 339 50 05) iletmeleri gerektiği bildirilmektedir. (2155)

Ek-3: Başvuru Formu ve Kenyalı İşadamları ListesiEkler:
2014-064.doc

ek-1.doc

ek-2.doc

Ek-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.