2014/085 Sirküler (28.04.2014)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /085

Sayın Üyemiz,

1. Tareks Uygulaması

2. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter


1. TAREKS UYGULAMASI

Ekonomi Bakanlığının bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 21.04.2014 tarihli yazıda; 31.12.2013 Tarih ve 28868 sayılı (ikinci mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın Ek'i "Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9)”in 12nci maddesinin, bu Tebliğ'in Ek-1/A ve Ek-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri Ek-2'de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) üzerinden yapılacağı, 14üncü maddesinin ise söz konusu TAREKS uygulaması ile ilgili 12nci maddenin 1.5.2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hükmünü amir bulunduğu,

Bu çerçevede; mezkur Tebliğ'in EK-1/A ve EK-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2'de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden yapılacağı bildirilmektedir.(3076)

2. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU TASLAĞI

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 21.04.2014 tarihli yazıda; 4703 Sayılı Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'un yerine geçmek üzere, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak amacıyla "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı”nın hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ek'li taslağa ilişkin görüşlerin ek'li form vasıtasıyla 28 Nisan 2014 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta: tosunn@aib.gov.tr; faks: 02423117900) iletilmesi gerekmektedir. (3077)

Ek-1: Form (1 sayfa)

Ek-2: Kanun Taslağı (13 sayfa)


Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.