2014/149 Sirküler (18.07.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /149

Sayın Üyemiz,

1. Soçi 2014, 13. Uluslararası Yatırım Forumu

2. AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

3. 2014 Fuarları

4. 2013 Ürünü Kuru İncir Stok Bildirimi

5. ‘Onogost' ve ‘Teuta' Otellerinin Satış İlanı

6. Karadağ'dan Farmont İlaç Firmasının İşbirliği Teklifi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Soçi 2014, 13. Uluslararası Yatırım Forumu

Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Rusya Federasyonu Krasnodar Bölge Valiliği tarafından Rusya federasyonu Hükümeti himayesinde 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında Soçi'de düzenlenecek ‘Soçi Uluslararası Yatırım Forumu'na ilişkin bilgi verilmekte ve Organizasyon Komitesince ülkemizden de katılımcıların davet edildiği belirtildiği bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, Güney Rusya Federal Bölgesi'ndeki en önemli uluslararası tanıtım faaliyetlerinden birisi olan ve yatırım, ticaret faaliyetlerine ilişkin olarak verimli bilgi paylaşımı imkanı sağlayan, ayrıca gerek Güney Rusya Federal Bölgesi odaklı projeler için ileriye dönük bakış açısı sunması, gerekse Rusya Federasyonu'nda yeni iş bağlantıları ve temas imkanı sağlaması bakımlarından işadamlarımız açısından fayda sağlayabileceği düşünülen söz konusu Forum'a ülkemizden katılımın teşvik edilmesinin yararlı olacağının değerlendirildiği iletilmektedir. (1371)

İlgili link: http://www.forumkuban.com

2. AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 743/2013/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında ülkemiz menşeli canlı ve soğutulmuş çift kabuklu yumuşakçanın AB'ye ithalatının; mikrobiyolojik standartlara uygun olmayan ülkemiz menşeli sevkiyat sayısındaki artış ve ülkemizde gerçekleştirilen resmi kontrollerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle 4 Ağustos 2014 tarihine kadar askıya alındığı iletilmiştir.

Bu kapsamda, anılan tarihin yaklaşması nedeniyle, söz konusu tedbirin akıbeti hakkında AB nezdinde Daimi Temsilciliğimiz kanalıyla Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketiciler Genel Müdürlüğü (DG SANCO) ile temas edilmiş olup ithalatın askıya alınması şeklindeki tedbirin ülkemize gerçekleştiren iki ayrı misyon ziyareti sonucunda olumsuz bulgulara rastlanılması sonucunda alındığı; 2011 yılında yapılan denetim sonrasında ülkemiz tarafından sunulan eylem planına rağmen 2012 yılında gerçekleştirilen müteakip denetimde ciddi eksiklerin tespit edilmiş olduğu; bu defa ikinci bir denetim gerçekleştirilmeden söz konusu yasağın kaldırılmasının mümkün olmayacağı; ülkemiz yetkili otoritelerinin konuyla ilgili eksiklikleri gidermek üzere aldığı tedbirler hakkında Komisyon tarafını yakın bir zamanda bilgilendirdiği; ancak Komisyonun yaz tatiline kadar tüm misyon ziyaretlerine dair programının dolu olması nedeniyle anılan tarihe kadar ülkemize bir FVO heyetinin gönderilmesinin mümkün olamayacağı; bu nedenle mevcut tedbirin uzatılmasının öngörüldüğü ve yapılacak bir denetim sonrasında olumlu bulgular temin edilmesinin ardından yasağın kaldırılmasından memnuniyet duyulacağı hususlarının öğrenildiği bildirilmiştir. (110.03-0000120005361)

3. 2014 Fuarları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan bir yazıda; Bakanlığın ilgi alanında yer alan fuarların listesi iletilmiştir. Bakanlık tarafından bildirilen fuarlara ilişkin detaylar ekte yer almakta olup, detaylı bilgiye Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün web sayfasının ‘Duyurular' bölümünde yer verilen bağlantılardan ulaşılabildiği bildirilmiştir. (2028)

Ek-1: Fuar Listesi

4. 2013 Ürünü Kuru İncir Stok Bildirimi

Ege İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda; her kuru incir ihraç sezonu öncesinde, firmaların bir önceki ürün yılından kalan stok miktarlarını bildirmeleri gerektiği, firmaların bildirimi yapılan ve Genel Sekreterliklerince oluşturulan bir heyet tarafından yerinde görülüp tespit edilen kuru incirlerin Ağustos-Eylül aylarında ihracına onay verilmekte olduğu bildirilmiştir. (7912)

Bu çerçevede 2013 Ürünü Kuru İncir Stok Bildirimi Formu doldurulmak suretiyle stoklarında bulunan 2013 ürünü kuru incirlerin en geç 23 Temmuz 2014 Çarşamba gününe kadar 0.232.488 61 00 no'lu faksa veya kurumeyve@eib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi talep edilmektedir.

Ek-2: Ege İhracatçılar Birliğinin konu ile ilgili yazısı

Ek-3: 2013 Ürünü Kuru İncir Stok Bildirim Formu

5. ‘Onogost' ve ‘Teuta' Otellerinin Satış İlanı

Karadağ Büyükelçiliği Podgorica Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, ‘Onogost' ve ‘Teuta' Otellerinin satışına ilişkin bir ihale açılacağı bildirilmektedir. (1372)

Ek-4: Detaylı Bilgiler

6. Karadağ'dan Farmont İlaç Firmasının İşbirliği Teklifi

Karadağ Büyükelçiliği Podgorica Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Karadağ'ın en büyük firmalarından ve ilaç sanayisi alanından aktif olan Farmont firmasının, Türk firmaları ile işbirliği yapmak istediği iletilmektedir. (1376)

Ek-5: Detaylı Bilgiler

Firma İletişim Bilgileri:

Dr. M. Vukovic, D.M.D

Tel: 00382 69 670497, 00381 63 8921300

Skype: mladen.vukovic99

e-posta: docvukovic@yahoo.comEkler:
2014 - 149.doc

EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.