2014/165 Sirküler (22.08.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /165

Sayın Üyemiz,

1. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik

2. Sweets and Snacks 2015 Fuarı

3. AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

4. Belarus Ticaret Forumu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kmyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğünün ülkemizde uyumlaştırılması amacıyla hazırlanan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik ” hazırlanmakta olduğu iletilmektedir.

Bu çerçevede, http://kimyasallar.csb.gov.tr adresinin "mevzuat” sayfasından ulaşılabilmekte olup, sözkonusu Taslağa ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir. Konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin ekte yer alan Görüş Bildirim Formu'nda belirtilerek, en geç 01/09/2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (tosunn@baib.gov.tr veya faks: 0 242 3117900) bildirilmesi rica olunur. (5365)

Ek-1: Görüş Bildirme Formu (1 Sayfa)

2. Sweets and Snacks 2015 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İİB) alınan bir yazıda, Chicago/Amerika Birleşik Devletleri'nde, 19-21 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan Sweets & Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gerçekleştirilmesi planlanmakta olduğu bildirilmiştir.

Sweets & Snacks Expo, geçtiğimiz yıl 23 ülkeden 650 katılımcıya ve 90 ülkeden 16.000 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Şekerleme ve atıştırmalık ürün sektöründe 150 milyar dolarlık payın temsil edildiği söz konusu fuarın, gerek A.B.D. pazarında gerekse A.B.D. ile serbest ticaret antlaşması bulunan Kanada ve Meksika pazarlarında yer alabilmek adına firmalarımıza önemli fırsatlar sunabileceği bildirilmiştir.

Diğer taraftan, 2009/5 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, Sweets & Snacks Expo katılımcılarına fuar katılım bedeli üzerinden %70 oranında devlet desteği verilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu fuarda katılımcı olarak yer almak isteyen üyelerimizin, ek'te yer alan Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak Genel Sekreterliğin aşağıda verilen faksına veya e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. (5401)

Ayrıntılı bilgi için:

Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi

Özem Hancı - Ayşe Ekinci

Tel: 0212 454 07 47 -0212 454 06 89

Faks: 0212 454 05 01-02

E-Mail: fuar@iib.org.tr

Ek-2: Ön Başvuru Formu (1 Sayfa)

3. AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda; bilindiği üzere, 743/2013/EC sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında ülkemiz menşeli canlı ve soğutulmuş çift kabuklu yumuşakçanın AB'ye ithalatı mikrobiyolojik standartlara uygun olmayan ülkemiz menşeli sevkiyat sayısındaki artış ve ülkemizde gerçekleştirilen resmi kontrollerde tespit edilen eksikler nedeniyle 4 ağustos 2014 tarihine kadar askıyaalınmış olup, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketiciler Genel Müdürlüğü tarafından mevcut tedbirin utatılacağının öğrenildiği bildirilmiştir.

Bu defa, söz konusu yasağın kaldırılmasından önce bir FVO ziyaretinin Komisyon tarafından gerekli görülmesi nedeniyle 2 Ağustos 2014 tarihli ve L 231 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 840/2014/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile söz konusu askıya alma tedbiri 4 Ağustos 2015 tarihine kadar uzatıldığı iletilmiştir. (5415)

4. Belarus Ticaret Forumu

İstanbul Ticaret Odasından alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; 28 Ağustos 2014 tarihinde Belarus ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaretin arttırılması için bir ticaret forumu düzenleneceği,

Bahse konu foruma Belarus Genel Emtia Borsası, Belarus devlet yetkilileri ile şirketlerinin temsilcilerinin katılacağı,

Ticaret forumuna katılmak isteyen ihracatçı firmaların, en geç 27 Ağustos 2014 Çarşamba günü mesai bitimine kadar İstanbul Ticaret Odasına e-posta emre.cekemoglu@ito.org.tr ile katılım teyidi vermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Ek-3: Belarus Emtia Borsası Heyet Listesi (1 Sayfa)

Ek-4: Ticaret Forumu Programı (1 Sayfa)Ekler:
2014.165.doc

Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.doc

Ek-4.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.