2014/232 Sirküler (05.11.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2014/232

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 31.10.2014 tarihli yazıda; Avrupa Birliği'nde pazara sunulan gıdaların etiketlenmesine dair mevcut mevzuatın basitleştirilmesi, geliştirilmesi ve daha açık hale getirilmesini amaçlayan 1169/2011/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği'nin 13 Aralık 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğinden bahisle,

Söz konusu Yönetmelik uyarınca, gıdaların etiketlenmesinden gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında pazarlayan gıda işletmecisinin sorumlu tutulduğu; işletmenin AB üye ülkelerinde yerleşik olmaması halinde ise sorumluluğun ithalatçıya ait olduğu; anılan tarihten sonra ülkemiz menşeli gıdaların AB pazarına sunumunda bir sıkıntıyla karşılaşılmamasını teminen bahse konu mevzuat değişikliği hakkında hazırlanan Ek'li bilgi notu iletilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

 

Ek: Bilgi Notu (3 sayfa)


Ekler:
ek.PDF

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.