2014/237 Sirküler (11.11.2014)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2014 /237

Sayın Üyemiz,

1. PROWEIN 2015 Fuarı Düsseldorf / Almanya

2. Türkiye Almanya İstisna Akdi Anlaşması Toplantısı

3. Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü,Tahkim ve Sözleşmeler Semineri

4. AB/ Telafi Edici Vergi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

1.PROWEIN 2015 Fuarı Düsseldorf / Almanya

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda 15 - 17 Mart 2015tarihleri arasındaDüsseldorf / Almanya'dadüzenleneceği bildirilen Prowein 2015 Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonun bahse konu Birlik tarafından yapılacağı aktarılmıştır.

Bu yıl 21.si düzenleneceği bildirilen PROWEIN Fuarının, 2014 yılında,48 farklı ülkeden 4.796 katılımcıya ve 56 ülkeden 45.168 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı belirtilmiş olup muhtelif şarap üreticisi ve ihracatçısı 11 Türk firması, 191 m2'lik alanda, Türkiye milli katılımı adı altında Türkiye adına yakışır bir ortamda ürünlerini ziyaretçilere sunma imkânı bulduğu iletilmiştir.

Fuara katılmak isteyen firmaların, ekteki başvuru formunu ve fuar sözleşmesini doldurarak,21 Kasım 2014 Cumagünü mesai bitimine kadar bahse İstanbul İhracatçılar Birliği'nin 0212 454 05 01-02 numaralarına fakslamaları veyafuar@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmiştir.(6801)

EK1: Prowein 2015 Başvuru Formu

EK2: Prowein 2015 Firma Sözleşmesi

2.Türkiye Almanya İstisna Akdi Anlaşması Toplantısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşma”nın uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla 12-13 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara'da heyetlerarası görüşmelerin yapılmasının kararlaştırıldığı bildirilmektedir. ​

Bu çerçevede, 13 Kasım 2014 tarihinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Merkez Binası Sosyal Tesislerinde bir toplantı gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantıya katılmak isteyenlerin ekte yer alan katılım formunu doldurarak en geç 11 Kasım 2014 Salı günü mesai bitimine kadar katılımlarını duygu.delikanli@tobb.org.tr adresine bildirmeleri gerekmektedir. Toplantıya ilişkin detaylara http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2338&lst=DuyurularListesi linkinden de ulaşılabileceği ifade edilmiştir.(6799)

EK3: Toplantı Katılım Formu

EK4: Taslak Program

3.Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü,Tahkim ve Sözleşmeler Semineri

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından alınan yazıda ATSO tarafından yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı Projesi faaliyetleri çerçevesinde 14 Kasım 2014 Cuma günü 13:00-17:30 saatleri arasında ATSO Meclis Salonu'nda "Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü, Tahkim ve Sözleşmeler” konulu bir seminer düzenleneceği ifade edilmektedir.

Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commerce) Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. H. Ercüment Erdem tarafından, özellikle dış ticaret alanında faaliyet gösteren üyelerimize uluslararası mal satış sözleşmeleri ile anlaşmazlıkların çözümü, Incoterms 2010 ve tahkim konularında ayrıntılı bilgiler sunulacağı belirtilmiştir.

Söz konusu seminere katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak en geç 12 Kasım 2014 Çarşamba gününe kadar Antalya Ticaret Odası'na iletmesi gerektiği belirtilmiştir.(6781)

EK5: Taslak Program

EK6: Katılım Formu ve

EK7: Özgeçmiş-Prof. Dr. H. Ercüment Erdem

4.AB/ Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli ‘Gökkuşağı Alabalıkları' ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi (sübvansiyon) soruşturması kapsamında 6 Kasım 2014 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirimle ihracatçı firmalarımız için dört ay süreyle %7 -%9,7 oranları arasında değişen geçici telafi edici vergiler uygulanmasına hükmedilmiş olduğu bildirilmektedir.

AB pazarına mezkur ürün ihracatı gerçekleştirecek firmalarımızın bahse konu bildiriminde yer alan bilgileri içeren geçerli bir ticari faturayı gümrük idarelerine tevdi etmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Anılan bilgileri sunmayan firmalar % 9,7 oranında vergiye tabi olacakları bildirilmektedir. Öte yandan, tüm ilgili tarafların 7 Kasım 2014 tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mevcut geçici vergilere ilişkin yazılı görüş sunabilme hakkı bulunduğu ifade edilmiştir.(6803)Ekler:
2014-237.doc

Ek1.doc

Ek2.doc

Ek3.pdf

Ek4.pdf

Ek5.doc

Ek6.doc

Ek7.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.