2016/031 Sirküler (19.02.2016)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2016-031

Sayın Üyemiz,

1. Tayvan Ticaret Heyeti Revize Hesap Numarası

2. DTÖ Müzakereler Koordinasyon Kurulu IX. Toplantısı

3. Zambiya Uluslararası Yatırım Forumu

4. Endonezya'ya Bitkisel Taze Gıda İhracatı

5. Pazara Giriş Engelleri (Hindistan)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Tayvan Ticaret Heyeti Revize Hesap Numarası

İlgi: 03.02.2016 tarih ve 2016/023 sayılı sirkülerimiz

İlgide kayıtlı sirkülerimiz ile, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından 22 - 25 Mart 2016 tarihleri arasında Tayvan'a yönelik ticaret heyeti düzenleneceği, başkent Taipei şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

Söz konusu heyetle ilgili olarak katılım ücretinin yatırılacağı hesap Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Halk Bankası Alsancak Şubesi (Şube Kodu: 731) (Hesap No: 53000264) (IBAN No: TR59 0001 2009 7310 0053 0002 64) Dolar hesabı olarak güncellenmiştir. Heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/I2VbPH adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 1 Mart 2016 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve vize işlemleri ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen ilgili hesaba 1.850.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yapmaları gerekmektedir.

Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması için eksiksiz doldurulan başvurular ile ödemelerin son başvuru gününden önce yapılması büyük önem arz etmektedir. (971)

Ayrıntılı Bilgi:

Şükrü SİYASAL

E-posta: sukrusiyasal@tim.org.tr

Tel: 0 212 454 04 74

Nilüfer ÖRNEK

E-posta: nilufer.ornek@egebirlik.org.tr

Tel: 0 232 488 60 00 - 1133

2. DTÖ Müzakereler Koordinasyon Kurulu IX. Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Doha Kalkınma Gündemi kapsamında tarım ve hizmetler ticareti de dâhil, ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları, ticaretin kolaylaştırılması, sanayi ürünlerinde pazara giriş, ticaret ve kalkınma gibi yaklaşık yirmi ayrı konuda sürdürülen müzakerelerdeki gelişmelerin, ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon halinde takip edilerek ülkemizin pozisyonunun belirlenmesi amacıyla 2002/39 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan ve 2011/17 sayılı Genelge ile yeniden düzenlenen "Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu”nun son toplantısı, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) IX. Bakanlar Konferansında alınan kararları gözden geçirmek ve ülkemizin bu düzenlemelerden azami şekilde fayda sağlayabilmesine yönelik imkânları araştırmak üzere, 6 Şubat 2014 tarihinde gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, DTÖ Koordinasyon Kurulunun, bu defa 15-19 Aralık 2015 tarihlerinde Nairobi'de gerçekleştirilen ve "Tarım, "Pamuk” ve "En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ)” ile ilgili konularda toplam 6 adet Bakanlar Kararından oluşan "Nairobi Paketi”nin kabulü ile sonuçlanan DTÖ X. Bakanlar Konferansında alınan sonuçları ülkemiz bakımından değerlendirerek, DTÖ çok taraflı ticaret müzakerelerine ilişkin durum tespitinde bulunmak üzere yeniden toplanmasında yarar görüldüğü ve yakın bir tarihte bu amaçla bir toplantı düzenleneceği, söz konusu toplantıya Meclisilerince üst düzey katılım sağlanacağı belirtilmektedir.

DTÖ X. Bakanlar Konferansı'nın ekte sunulan çıktılarının ihracatçı sektörlerimize etkileri açısından incelenerek, var ise görüş ve önerilerinizin 22 Şubat 2016 Pazartesi günü 16:00'a kadar Birliğimize (Eposta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir. (978)

Ek-1: DTÖ X. Bakanlar Konferansı Çıktıları

3. Zambiya Uluslararası Yatırım Forumu

Ekonomi Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 21 - 22 Nisan 2016 tarihleri arasında Zambiya'nın başkenti Lusaka'da Zambiya Uluslararası Yatırım Forumu düzenleneceği ve bahse konu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.homestringsevents.com/conferences/ziif-2016/#.VsGZXpqLSM8 internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. Ayrıca, adı geçen organizasyona 500'e yakın potansiyel yatırımcı kuruluşun iştirak etmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. (970)

4. Endonezya'ya Bitkisel Taze Gıda İhracatı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 17 Şubat 2016 tarihinden itibaren Endonezya'nın, gıda güvenliği kontrol sistemi için tanınma işlemi gerçekleştirilmemiş veya gıda güvenliği test laboratuvarı kayıt altına alınmamış ülkelerden bitkisel taze gıda ithal etmeyeceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, keyfiyete ilişkin gıda güvenliği alanında yetkili kurumumuz olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından başlatılan başvuru sürecine ilişkin gerekli evrakların Cakarta Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Endonezyalı yetkililere iletildiği, sürece ilişkin gelişmelerin Bakanlığımızca da takip edildiği iletilmektedir.

Bu defa anılan Müşavirlikten Bakanlıklarına intikal eden bir yazıda; 17 Şubat 2016 tarihi itibariyle başvuru süreci tamamlanamasa bile, 16 Şubat 2016 tarihine kadar yüklemesi yapılmış olan ürünler için eski mevzuat hükümlerinin geçerli olacağı, 17 Şubat 2016'dan itibaren yüklemesi yapılan ve nakliyesi deniz yoluyla gerçekleştirilen ürünlerin Endonezya'ya ulaşması zaman alacağından, bu süre zarfında başvuru sürecine ilişkin yeni eksiklikler ortaya çıksa bile, ürünlerin söz konusu ülkeye ulaşana kadar belirlenen eksikliklerin giderilebilmesinin mümkün olacağı ve sorun yaşanmayacağı bildirilmektedir. Ancak, başvurunun 17 Şubat 2016'ya kadar olumlu sonuçlanmaması halinde, sevkiyatı anılan tarihten itibaren havayolu kargo taşımacılığı ile yapılan ürünler açısından söz konusu süreçte sorun yaşanabileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan başvuru sürecinin sonucuna bakılmaksızın, mezkur tarih itibariyle yüklemesi yapılan ürünler için her halükarda yeni mevzuat hükümleri yürürlüğe girmiş olacağından, anılan ülkeye ihracat yapan firmalarımız tarafından;

• İhraç ürünlerinin ekteki Yönetmelik ekindeki listede yer alması durumunda, GTHB'den bilgi almak suretiyle, ihraç ürünlerinin analizlerinin ilgili Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğu açısından, "sadece” anılan bakanlık tarafından Endonezyalı yetkililere iletilen listede yer alan laboratuvarlarda yaptırılması ve söz konusu analiz belgelerine ilişkin bilgi girişinin de istendiği Endonezya Tarımsal Karantina Ajansı'nın ağ adresine (http://notice.karantina.pertanian.go.id) "ön bildirim”de bulunulması,

• Ön bildirimin tamamlanmasını müteakip, kağıda dökülerek bir örneğinin, analiz sertifikası ile birlikte mutlaka ürün beraberinde anılan ülkeye gönderilmesinin gerektiği,

bildirilmiştir.

Ayrıca söz konusu veri girişi esnasında ön bildirimin Endonezyalı yetkililere elektronik ortamda da ulaştırılacağı, anılan ülkede ihraç ürünlerine yönelik gerçekleştirilecek fiziki kontrollerde, elektronik ortamda alınan ön bildirim ile ürün beraberinde sunulan ön bildirim belgesinin karşılaştırılacağı, bu aşamada ürün takibinin ön bildirim esnasında tahsis edilen "barkod” yoluyla yapılacağı bildirilmektedir. Öte yandan, ön bildirimin yapılmaması halinde ilgili laboratuvarlar onaylansa da, analiz sertifikaları onaylanmış laboratuvarlar tarafından düzenlenmiş olsa da, ürünlerin söz konusu ülkeye girişine izin verilmeyeceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin olarak ihracatçılarımızın takip etmesi gereken süreçle ilgili bilgilerin yer aldığı rehber not ile ilgili ağ adresinden veri girişi yapılarak elektronik ortamda doldurulması gereken "ön bildirim” formunun bir örneği ilişikte yer almaktadır. (972)

Ek-2: Ön Bildirim Formu

Ek-3: No20154 (in Ind)

Ek-4: Rehber Not

Ek-5: Summary 2015 4 (Ing)

Ek-6: Yönetmelik

5. Pazara Giriş Engelleri (Hindistan)

Ekonomi Bakanlığı'ndan gönderilen yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından, 72. Fasıl altında yer alan demir çelik ürünlerinin Hindistan'a ithalatında minimum ithal fiyat uygulamasına geçildiği belirtilmekte olup 5 Şubat 2016 tarihinde yayınlanan bahse konu tebliğin bir örneği ekte gönderilmektedir. (975)

Ek-7: Hindistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yayınlanan tebliğ örneği


Ekler:
Ek-1 DTO X. Bakanlar Konferansi Ciktilari.pdf
Ek-2 - 5 Endonezya.pdf
Ek-7 Hindistan.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.